Neuvottelutoiminta ja työehtosopimukset

Tiesitkö, että muun muassa lomarahat, palkalliset vanhempainvapaat ja sairasajan palkka eivät tule laista? Nämä työsuhteen ehdot tulevat työehtosopimuksesta. Edustamme sinua työehtosopimusneuvotteluissa.

Näitä asioita ei laki takaa, niistä neuvotellaan.

 • Lomaraha
 • Sairasloman palkallisuus yli yhdeksän päivän jälkeenkin
 • Palkan yleiskorotukset
 • Matkakustannusten korvaukset
 • Tuoreen äidin 3 kk:n palkallinen vapaa
 • Viikon palkallinen isyysloma
 • Mahdollisuus hoitaa sairasta lasta muutama päivä kotona menettämättä palkkaa
 • Työpäivän pituus 7,5 tuntia kahdeksan tunnin sijaan

Muun muassa nämä työsuhteen ehdot tulevat jäseniään edustavien ammattijärjestöjen neuvottelemista alakohtaisista työehtosopimuksista (TES). TEK edustaa jäseniään neuvotteluissa osana akavalaisia neuvotteluorganisaatioita YTN:ää yksityisellä sektorilla ja JUKOa julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla palkankorotuksista ja muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan virkaehtosopimuksilla (VES). Neuvotteluissa työnantajia edustavat työnantajaliitot.

Työehtosopimuksessa sovitut palkat ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Sopimukset aloittain: Yksityisen sektorin sopimukset / Julkisen sektorin sopimukset

Neuvottelutoiminta tarvitsee sinua - Näin teet oman osasi

 1. Ole oman ammattijärjestösi jäsen, liity TEKiin tästä. (Huom! Yleinen työttömyyskassa YTK ja YTK-yhdistys eivät ole ammattijärjestöjä, ne eivät neuvottele työehtosopimuksia.) Ilman ammattijärjestöjen jäseniä ei ole myöskään edustettavia eikä työehtosopimuksia tai neuvottelutoimintaa. Työnantajan edustajien puolestaan kannattaa huolehtia siitä, että yritys kuuluu alan työehtosopimuksesta neuvottelevaan työnantajaliittoon.
 2. Jutelkaa omalla työpaikallanne työntekijöiden ja luottamusmiesten tai luottamusvaltuutettujen kanssa tavoitteista. Luottamusmies vie viestiä eteenpäin ammattijärjestöjen neuvottelijoille. Mikäli työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, niin valitkaa sellainen. Voitte perustaa akavalaisiin liittoihin kuuluvien kollegoidenne kanssa myös työpaikkayhdistyksen, joka tukee jäseniä, auttaa luottamusmiestä edunvalvontaroolissaan ja tekee omalta osaltaan työpaikkatason kehittämis- ja edunvalvontatyötä.
 3. Huolehdi myös, että yhteystietosi ja työpaikkatietosi ovat oman liittosi järjestelmässä ajan tasalla. Tämä siksi, jotta neuvottelijat tietävät ketä alakohtaisissa neuvotteluissa edustetaan ja kuinka paljon edustettavia on. Neuvottelujen edistymisestä saat tietoa sähköpostitse ja mielipidettäsi saatetaan myös kysyä kyselytutkimuksilla. Tarkista omat tietosi TEKin jäsentietoportaalissa.

Työehtosopimus voidaan vahvistaa yleissitovaksi, jolloin sitä on noudatettava koko alalla eli myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä. Normaalisitovaa työehtosopimusta pitää noudattaa vain työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä.

 

Asiasanat: