Työehtosopimukset

Työehtosopimukset TES

Löydä oma työehtosopimuksesi. Mistä kaikesta siinä sovitaan?

Sopimukset aloittain:

Työehtosopimuksessa sovitaan kattavasti eduistasi

Monilla aloilla noudatetaan neuvottelujärjestöjen tai liittojen sopimia työehtosopimuksia (TES), joissa sovitaan lakia kattavammin työntekijän eduista, kuten esimerkiksi sairausajan palkasta, lomarahasta ja matkakustannusten korvauksesta.

Työehtosopimuksella työnantajaliitto ja neuvottelujärjestö tai ammattiliitto sopivat palkankorotuksista ja alan työehdoista. Julkisella sektorilla palkankorotuksista ja muista palvelussuhteen ehdoista sovitaan virkaehtosopimuksilla (VES).

Työehtosopimuksessa sovitut palkat ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia aina myös työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista.

Työehtosopimus voidaan vahvistaa yleissitovaksi, jolloin sitä on noudatettava koko alalla eli myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä ilman paikallisen sopimisen mahdollisuutta. Normaalisitovaa työehtosopimusta pitää noudattaa vain työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä.
 

Asiasanat: