Henkilö istuu laiturilla järven rannalla.

Työehdot

Työehdoilla on keskeinen rooli siinä, onko meillä varaa, aikaa ja energiaa perheelle, ystäville, harrastuksille, rakkaudelle sekä muulle työn ulkopuoliselle elämälle. Jäsenten edustaminen ja tukeminen työehtojen neuvottelussa on yksi TEKin tärkeimmistä tehtävistä.
Työehtosopimukset
Monet työntekijän kannalta keskeiset työsuhteen ehdot tulevat TEKin asiantuntijoiden neuvottelemista työehtosopimuksista.
Paikallinen sopiminen
Paikallisella sopimisella tarkoitetaan tasavertaista työpaikkakohtaista sopimista työehdoista työnantajan ja työntekijöiden välillä.
Henkilöstöedustajat
Työpaikoilla toimii työntekijöiden keskuudesta vaaleilla valittuja henkilöstöedustajia, joita liitot tukevat. Varmista, että työpaikkasi henkilöstöedustus on kunnossa.
Tutustu tekkiläisiin henkilöstön edustajiin! ‹
Haastatteluista selviää muun muassa, mikä on tehtävässä vaikeinta ja helpointa.
image with text

Olemme neuvotelleet muun muassa seuraavat työehdot, jotka eivät tule laista:

  • Lomaraha
  • Sairasloman palkallisuus yli yhdeksän päivän jälkeenkin, yleensä 3 kuukauden ajan
  • Palkan yleiskorotukset
  • Matkakustannusten korvaukset
  • Palkalliset perhevapaat
  • Mahdollisuus hoitaa sairasta lasta muutama päivä kotona menettämättä palkkaa
  • Työpäivän pituus 7,5 tuntia kahdeksan tunnin sijaan

Yksi tärkeimpiä ammattijärjestöjen tehtäviä on vaikuttaa jäsenten työehtoihin niin, että ne takaisivat työntekijöille reilun ja kannustavan työelämän sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon.

Työehdoista sovittaessa TEKin rooli on:

image with text

Neuvottelemme työehdoista yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa

Koska työehtosopimuksista neuvotellaan alakohtaisesti ja paikallisista sopimuksista työpaikkakohtaisesti, TEK on yhdistänyt voimansa muiden samoilla aloilla työskentelevien akavalaisten liittojen kuten Insinööriliiton, Tradenomien ja Suomen Ekonomien kanssa. Käytännössä neuvottelijat ovat TEKin ja muiden liittojen palkattuja työntekijöitä.

Yksityisellä sektorilla akavalaisten liittojen jäsenten työehdoista neuvottelee Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Julkisella sektorilla neuvotteluista vastaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Työhön liittyvään lainsäädäntöön TEK vaikuttaa keskusjärjestö Akavan kautta. Akava edistää korkeakoulutettujen asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla vaikuttamalla esimerkiksi vero-, sosiaali-, työllisyys- ja koulutusasioihin.

Tuula Aaltola
Tuula Aaltola
Työehtoasiantuntija, yksityinen sektori