Henkilö selittämässä työehtoja

Työehdot

Työehdoilla on keskeinen rooli siinä, onko meillä varaa, aikaa ja energiaa perheelle, ystäville, harrastuksille, rakkaudelle sekä muulle työn ulkopuoliselle elämälle. Jäsenten edustaminen ja tukeminen työehtojen neuvottelussa on yksi TEKin tärkeimmistä tehtävistä.

Työehtosopimukset

Monet työntekijän kannalta keskeiset työsuhteen ehdot tulevat TEKin asiantuntijoiden neuvottelemista työehtosopimuksista.

Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan tasavertaista työpaikkakohtaista sopimista työehdoista työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Henkilöstöedustajat

Työpaikoilla toimii liittojen tukemia työntekijöiden keskuudesta vaaleilla valittuja henkilöstöedustajia. Varmista, että oman työpaikkasi henkilöstöedustus on kunnossa.
image with text

Olemme neuvotelleet muun muassa seuraavat työehdot, jotka eivät tule Suomen laista:

  • Lomaraha
  • Sairasloman palkallisuus yli yhdeksän päivän jälkeenkin, yleensä 3 kuukauden ajan
  • Palkan yleiskorotukset
  • Matkakustannusten korvaukset
  • Tuoreen äidin 3 kk:n palkallinen vapaa
  • Viikon palkallinen isyysloma
  • Mahdollisuus hoitaa sairasta lasta muutama päivä kotona menettämättä palkkaa
  • Työpäivän pituus 7,5 tuntia kahdeksan tunnin sijaan

Yksi tärkeimpiä ammattijärjestöjen tehtäviä on vaikuttaa jäsenten työehtoihin niin, että ne takaisivat työntekijöille reilun ja kannustavan työelämän sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon.

Työehtoista sovittaessa TEKin rooli on:

Edustaa jäseniä alakohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Tukea ja haluttaessa edustaa työpaikkojen henkilöstöedustajia ja jäseniä paikallisten eli työpaikkakohtaisten sopimusten neuvottelemisessa. 

Tukea jäseniä henkilökohtaisten työsopimusten neuvotteluissa. 

image with text

Työehdoista neuvottelemme yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa

Koska työehtosopimuksista neuvotellaan alakohtaisesti ja paikallisista sopimuksista työpaikkakohtaisesti, TEK on yhdistänyt voimansa muiden samoilla aloilla työskentelevien akavalaisten liittojen kuten esimerkiksi Insinööriliiton, Tradenomien ja Suomen Ekonomien kanssa. Käytännössä neuvottelijat ovat TEKin ja muiden liittojen palkattuja työntekijöitä.

Yksityisellä sektorilla akavalaisten liittojen jäsenten työehdoista neuvottelee Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Työhön liittyvään lainsäädäntöön TEK vaikuttaa keskusjärjestö Akavan kautta. Akava edistää korkeakoulutettujen asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla vaikuttamalla esimerkiksi vero-, sosiaali-, työllisyys- ja koulutusasioihin.

Tuula Aaltola
Tuula Aaltola
Työehtoasiantuntija, yksityinen sektori