Ihmisiä kävelee rappusissa

Edunvalvonta yliopistoissa

TEKin asiantuntijat ovat mukana yliopistosektorin edunvalvonnassa ja työehtosopimustoiminnassa JUKOn kautta sekä yhteistyössä luottamusmiesten kanssa.

TEK on aktiivisesti mukana yliopistojen edunvalvonnassa ja työehtosopimustoiminnassa neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Lisäksi tarjoamme jäsenillemme edunvalvontaa ja neuvoja sekä suoraan TEKin asiantuntijoilta että yhteistyössä luottamusmiesten kanssa. 

Tekniikan alan koulutusta antavissa yliopistoissa toimivista luottamusmiehistä monet ovat TEKin jäseniä. Heiltä voi aina kysyä neuvoa etenkin paikallisissa asioissa. 

TEKin yliopistoasioista vastuullinen henkilö on Daniel Valtakari, jonka puoleen voi kääntyä sekä omissa henkilökohtaisissa asioissa että myös laajemmin tes-toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Tyypillisiä henkilökohtaisia kysymyksiä ovat työsuhteeseen liittyvät asiat, hyvinvointi työpaikalla ja epäasiallinen kohtelu. Lisäksi saat neuvoja ja tukea myös muun muassa immateriaalioikeusasioissa. Tarvittaessa myös TEKin juristit antavat tukea työhön liittyvissä tilanteissa. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Työehtosopimustoiminta toteutetaan siten, että TEK on mukana JUKOn Yliopistoneuvottelukunnassa (YNK), joka käsittelee kaikkia tes-toimintaan liittyviä asioita ja joka jäsenistöltä saadun palautteen mukaisesti asettaa tes-neuvotteluille tavoitteet.

Daniel Valtakari
Daniel Valtakari
Työelämäasiantuntija, korkeakoulut ja kv-asiat