Kaksi henkilöä neuvotteluhuoneessa

Työehtosopimukset

TEKin ja muiden liittojen työelämäasiantuntijat edustavat jäseniä alakohtaisissa työehtosopimusneuvotteluissa. Sopimukset ovat usein voimassa 1-3 vuotta eli työehdoista neuvotellaan työnantajien edustajien kanssa käytännössä parin vuoden välein.

image with text

Alla olevat ja monet muut työntekijän kannalta keskeiset ehdot tulevat työehtosopimuksesta, eivät Suomen laista:

  • Lomaraha
  • Sairasloman palkallisuus yli yhdeksän päivän jälkeenkin, yleensä 3 kuukauden ajan
  • Palkan yleiskorotukset
  • Matkakustannusten korvaukset
  • Palkalliset perhevapaat
  • Mahdollisuus hoitaa sairasta lasta muutama päivä kotona menettämättä palkkaa
  • Työpäivän pituus 7,5 tuntia kahdeksan tunnin sijaan

Neuvottelemme yhdessä

Tekkiläisten työehtosopimuksista neuvottelevat yksityisellä sektorilla Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja työ- ja virkaehtosopimuksista julkisella sektorilla Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Käytännössä neuvottelijat ovat TEKin ja muiden akavalaisten liittojen asiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä kaikkien akavalaisten liittojen jäsenten työehtojen puolesta.

Työnantajia neuvotteluissa edustavat työnantajien muodostamat liitot. Mikäli alalla on voimassa yleissitova työehtosopimus, tulee kaikkien alan työnantajien noudattaa työehtosopimusta, myös niiden, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Normaalisitovaa työehtosopimusta pitää noudattaa vain työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä.

Lue lisää: 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Edunvalvonta yliopistoissa

Tuula Aaltola
Tuula Aaltola
Työehtoasiantuntija, yksityinen sektori