Sisällöt avainsanalla: vastavalmistunut

Vastavalmistunut puhuu puhelimessa
Alkupalkkasuositus on hyvä lähtökohta vastavalmistuneen palkkatoiveelle. Palkkatoivetta pohtiessa kannattaa kuitenkin tutustua tarkemmin TEKin Palkkanosturiin ja palkkatilastoihin.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/mita-pyytaa-alkupalkaksi

Vastavalmistuneita ruohikolla
– Inhimillisten ongelmien lisäksi on yhteiskunnalle kestämätöntä, jos ajamme tulevaisuuden osaajat loppuun jo opiskeluaikoina, Tekniikan akateemiset TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela sanoo.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/jo-joka-kolmas-tekniikan-alan-yliopistotutkinto-venyy-jaksamishuolien-vuoksi

Arttu Piri
Mistä olemme huolissamme, kun olemme huolissamme nuorten hyvinvoinnista?
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/jokainen-urapaatos-vie-lopulta-perille

Jaakko Sahimaa istuu tietokoneen ääressä
TEKin kyselystä selviää, että vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä kolmasosa on huolissaan jaksamisestaan. Psykologi Jaakko Sahimaan mukaan opiskelijoiden huolet eivät ratkea sillä, että paijaamme heidän päätään ja sanomme, että älä huoli. Ne ratkeavat sillä, että autamme heitä ratkaisemaan huolta aiheuttavat asiat.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/psykologi-meidan-on-huolehdittava-etta-valmistuvien-paakoppa-kestaa

nuoret halaavat ja juovat kahvia
TEK Graduate Surveyn 2021 tulokset viittaavat, että omasta jaksamisesta huolestuminen opintojen aikana on yhteydessä muun muassa opintojen viivästymiseen, heikompaan työllistymisen laatuun valmistuessa ja suurempaan tyytymättömyyteen opintoja kohtaan.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-hyvinvointi-ja-jaksaminen/tek-graduate-survey-vieko-vasymys-vastavalmistuneet-eri-urille

Työttömyystilasto graafi
Vastavalmistuneiden, työttömänä olevien tekniikan alan yliopistokoulutettuja määrä on laskenut vuodessa 29 prosenttia. Tammikuussa oli kokonaan työttömänä 83 henkilöä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/vastavalmistuneiden-tyottomyys-vahentynyt-huimasti

TEKin ja tekniikan yliopistojen vastavalmistuneiden kysely paljastaa karun nykytilanteen: suomalaisista tekniikan alan vastavalmistuneista kaksi kolmasosaa on työsuhteessa, mutta ei-suomalaista vain joka neljäs.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/on-tyhmaa-taloudenhoitoa-unohtaa-ulkomaalaiset-osaajat

TTY:n tuotantotalouden kansainvälisessä DI-ohjelmassa panostetaan erityisesti suomalaiselle työelämälle ominaisten työelämävalmiuksien kehittämiseen. Opiskelijat työllistyvät kolme kertaa paremmin kuin ulkomaalaistaustaiset vastavalmistuneet keskimäärin.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kv-opiskelijoiden-tyollistyminen-kolminkertaistui-ttylla

Päätoimittajan työssä on monia samoja tekijöitä, joita opiskelijat TEKin opiskelijatutkimuksen mukaan pitävät työelämässä tärkeinä.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/teekkarin-tyokirjan-paatoimittaminen-on-arvostettava-tehtava

Vastavalmistuneiden palautekyselyn tuloswebinaarissa selviää, mitä vastavalmistuneille tekniikan alan ammattilaisille kuuluu.

https://www.tek.fi/fi/tapahtumat-ja-valmennukset/future-proof-engineering-education