Vastavalmistunut puhuu puhelimessa

Mitä pyytää alkupalkaksi?

|
Blogimerkintä

Alkupalkkasuositus on hyvä lähtökohta vastavalmistuneen palkkatoiveelle. Palkkatoivetta pohtiessa kannattaa kuitenkin tutustua tarkemmin TEKin Palkkanosturiin ja palkkatilastoihin.

TEKin jäsenet työskentelevät usein ylemmän toimihenkilön tehtävissä. Ylempien työehtosopimuksissa ei yleensä ole palkkamääräyksiä, eli työehtosopimuksen määrittämiä vähimmäispalkkoja. Sen sijaan palkka perustuu esitettyyn palkkatoiveeseen, josta neuvotellaan työnantajan kanssa. Oman palkkatoiveen päättäminen ei ole helppoa etenkään työuraansa aloitteleville. Tässä auttaa TEKin alkupalkkasuositus

TEKin alkupalkkasuositus ei ole tuulesta temmattu. Tausta-aineistona on TEK Graduate Survey, johon vastaa suuri osa Suomessa valmistuvista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä. Suositusta asetettaessa huomioidaan myös ennusteet tulevasta suhdanne- ja palkkakehityksestä. Alkupalkkasuosituksesta päättää TEKin Yksityisen sektorin valiokunta, jonka jäsenet tuntevat tekkiläisten työelämää. Monet heistä toimivat henkilöstöedustajina omilla työpaikoillaan. Myös TEKin Nuorten valiokunnalta pyydetään lausunto, kun suosituksesta päätetään.

TEKin tavoitteena on edistää jäsentensä palkkakehitystä, mikä huomioidaan suositusta tehtäessä. Suositusta ei siis aseteta sille tasolle, jota valmistuneet ovat edeltävän noin puolen vuoden aikana keskimäärin saaneet, vaan hieman ylemmäksi.

Alkupalkkasuositus on hyvä lähtökohta vastavalmistuneen palkkatoiveelle.

Alkupalkkasuositusta muutettiin äskettäin niin, että se ilmoitetaan nyt palkkahaarukkana. Palkoissa on esimerkiksi ala- ja aluekohtaista vaihtelua. Ajatuksena on, että alkupalkkasuositus on hyvä lähtökohta vastavalmistuneen palkkatoiveelle. Palkkatoivetta pohtiessa kannattaa kuitenkin tutustua tarkemmin TEKin Palkkanosturiin ja palkkatilastoihin, palkkatoiveenhan päättää lopulta jokainen itse. Palkkatasoon vaikuttavat toimialan ja työssäkäyntialueen lisäksi esimerkiksi tehtävän vaativuus ja sisältö, työnantajan koko ja oman työkokemuksen määrä.

On hyvä muistaa, että palkkatoive on yleensä lähtökohta, josta palkkaneuvottelu aloitetaan. Siihen kannattaa siis jättää myös hieman neuvotteluvaraa. Palkkasuositus ei siis ole vähimmäispalkka, jonka kaikki automaattisesti saavat. Palkkaneuvotteluun kannattaakin valmistautua hyvin miettimällä oma palkkatoive ja myös perustelut sille. Alkupalkka on tärkeä, koska jos se jää liian alhaiselle tasolle, voi eroa olla vaikea kuroa myöhemmin kiinni.

Onnittelut siis vastavalmistunut, ja onnea sekä menestystä palkkaneuvotteluihin!