Sisällöt avainsanalla: tasa-arvo

Susanna Bairoh.
Tutkin työkseni tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta tekniikan alalla. Sukupuolten epätasa-arvo johtotehtäviin etenemisessä jaksaa kummastuttaa. Useat tutkimukset havainnollistavat, miten meriitit tarttuvat miehiin.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/blogi-yhdeksan-insinooria-ja-yksi-nainen

Joukko opiskelijoita Turun yliopiston Aurum-rakennuksen portailla
Naisten osuus tekniikan alan yliopistokoulutukseen hakeutuvista on noussut tasaisesti viime vuodet. Vuonna 2022 hakijoiden ja opintonsa aloittaneiden joukossa oli enemmän naisia kuin koskaan. Ennätysmäärä ei kuitenkaan riitä: naisten osuus on noussut kolmannekseen, mutta tekniikan osaajia tarvitaan edelleen lisää.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kolumni-ennatysmaara-ei-riita

Sirkku Pohja seisoo Senaatintorin laidalla, kädessään TEKin sateenkaaren värinen lippu.
Meistä jokainen voisi ottaa tavoitteekseen tarkastella miten ajattelemme toisista ja toimimme toisia ihmisiä kohtaan, jotta sateenkaari-ihmisten ei tarvitse odottaa aina seuraavaan Pride-juhlaan voidakseen olla oma itsensä.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kolumni-purkakaamme-normit-riemulla-ja-kapinoiden

Pride-seminaarin yleisö on nostanut ilmaan vihreitä totta-lappuja, taustalla näkyy teksti: kaikenkokoisilla työpaikoilla on olemassa hyviä keinoja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Lain näkökulmasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ovat parantuneet. Huolestuttavaa kuitenkin on, että Suomessa sateenkaariyhteisön häirintä on lisääntynyt.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kristina-stenman-yhdenvertaisuuden-edistaminen-on-tyohyvinvointikysymys

Korkeasti koulutetut havaitsevat epäasianmukaista tai syrjivää kohtelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan opiskelu- ja työpaikoilla. Akava jäsenliittoineen aloittaa asiaa korjatakseen Avoin tiedolle -kampanjan.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/akavan-lofgren-seksuaali-ja-sukupuoli-vahem-mis-tojen-asemaa-parannettava-suomen-tyoelama-ei-ole-viela-valmis

Susanna Bairoh.
Miehinen kulttuuri pitää naiset vähemmistönä tekniikassa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tek-tekniikan-yo-koulutuksen-aloittajista-pitaisi-olla-40-naisia-v-2030

Kaksi naisoletettua seisoo valkoisen rakennuksen edessä, toinen antaa toiselle poskisuudelman.
TEK on neljättä vuotta ylpeästi Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani ja jatkaa työtään yhdenvertaisemman työelämän puolesta.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tek-tukee-riemua-ja-kapinaa

TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja
Sirkku Pohja on tehnyt TEKissä töitä tasa-arvoisemman tekniikan alan eteen jo 20 vuotta. Motivaatio siihen kumpuaa lapsuudesta. Millaisia työelämän ongelmat olivat 2000-luvun alussa? Entä nyt? Lue alta Sirkun ajatuksia. Yhdenvertaisuuden alueella on saatu paljon aikaan, mutta koska tekniikan alalla vallitsee pula työntekijöistä, yritysten on tsempattava edelleen näillä alueilla, Sirkku muistuttaa.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/viestintajohtajan-vieraana-tyoelamaasiantuntija-sirkku-pohja

Sirkku Pohja TEKin töissä
Tasa-arvohaasteet ovat jokseenkin samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa. Rajat ylittävä tasa-arvotyö on senkin vuoksi tärkeää.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tasa-arvoa-pohjoismaisille-tyomarkkinoille

Ryhmä opiskelijoita Aalto-yliopiston kampuksella ulkona ottamassa ryhmäkuvaa
Kuusi kultaista ohjetta on lyhyt oppimäärä yhdenvertaisempaan toimintaan.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/opiskelija/yhdenvertaisuusopas/yhdenvertaisuuden-kuusi-kultaista-ohjetta