Sisällöt avainsanalla: syrjintä

Jussi Aaltonen henkilökuvassa tumman verhon edessä.
Erityisasiantuntija, juristi Jussi Aaltonen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta haluaa rakentaa työpaikoille ilmapiirin, jossa syrjintäkokemukset uskaltaa ottaa puheeksi.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/juristi-sateenkaarevien-syrjinta-tyoelamassa-on-aliraportoitua

Graafi: Pelkään että tulen syrjityksi tulevalla työurallani
TEKin tiedote. Tekniikan alan opiskelijoista seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat näkevät tulevaisuudessa enemmän riskejä kuin ne, jotka eivät kuulu näihin vähemmistöihin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/lahes-puolet-sateenkaarevista-opiskelijoista-pelkaa-tulevansa-urallaan-syrjityksi

Antirasismi, post it -laput, syrjintä
Kun opimme mitä rasismi on, pystymme helpommin havaitsemaan rasismin ympärillämme sekä mahdolliset omat ennakkoasenteemme erilaisuutta kohtaan.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/antirasismi-ei-toteudu-itsestaan

Susanna Bairoh ja Sanna Putila ulkona.
Naisiin kohdistuva syrjintä on yhä merkittävä ongelma tekniikan alalla, mutta tuore tutkimus nostaa esiin myös miesten syrjintäkokemuksia. Miesten kokema syrjintä tekniikan alalla liittyy usein toimiin, jotka edistävät tasa-arvoa.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tutkimus-etuoikeuksien-purkaminen-tuntuu-miehista-syrjinnalta

opiskelija kantaa kassia, jossa on sateenkaarikuosi
Tekniikan alalla vähemmistöihin kuuluvat opiskelijat kohtaavat enemmän häirintää ja epäasiallista kohtelua kuin opiskelijat, jotka eivät kuulu vähemmistöihin. Kokemukset liittyvät esimerkiksi ulkopuolelle jättämiseen, osaamisen vähättelyyn, asiattomiin kommentteihin sekä seksuaaliseen häirintään.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tekin-opiskelijatutkimus-vahemmistoon-kuuluminen-altistaa-hairinnalle

People in an office
Maahanmuuttajilla on tunnetusti huonompi työmarkkinatilanne kuin suomalaisilla. Monet heidän kohtaamansa haasteet työmarkkinoilla johtuvat rekrytointikäytännöissä ja palkkaamisperusteissa esiintyvästä syrjinnästä ja ennakkoluuloista.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kielivaatimukset-ja-ennakkoluulot-hankaloittavat-maahanmuuttajien-rekrytointia-tekniikan-alalla