Opiskelijatutkimus

Ei teekkarikaan pelkällä opintorahalla elä. Talouden lisäksi työssäkäynti tukee opintoja ja edistää uratoiveiden toteutumista, ja siksi monella teekkarilla työura alkaakin jos ennen valmistumista. TEKin opiskelijatutkimus selvittää, mitä teekkareille kuuluu.

TEKin Opiskelijatutkimus tuottaa tietoa teekkareiden työssäkäynnistä, uraodotuksista ja asennoitumisesta työelämään. Tutkimuksen perusteella määritellään myös TEKin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositukset. 

TEKin joka syksy toteutettavan Opiskelijatutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Kyselyssä on perinteisesti selvitetty monelta kantilta teekkarien osallistumista työmarkkinoille opintojensa ohessa; työnteon määrää ja työsuhteen laatua, palkkatasoa, töiden hakua ja löytämistä, työnteon merkitystä ja vaikutuksia. Usein kyselyssä on myös jokin vaihtuva teema. Teemoja:

  • 2018: Teekkarikulttuuri ja kiltatoiminta
  • 2017: Tekniikan alan opiskelijoiden arvot
  • 2016: Työkokemyksen opinnollistaminen
  • 2015: Työuriin liittyviät odotukset, kiinnostus yrittäjyyteen ja yleiset työelämäarvot

 

 

PERUSTIETOJA 2018 (2017))

Vastanneita 2529 (2526)
Vastausprosentti 19% (17 %)

TYÖSKENTELY LUKUVUODEN 2017-2018 (2016-2017) (2015-2016) AIKANA

50 % (53 %) (53 %) teki töitä lukuvuoden aikana.
Töitä tehneistä vakituisessa työsuhteessa oli 37 % (40 %) (33 %).
Uratavoitteiden kannalta työn koki erittäin hyödylliseksi 37 % (43 %) (42 %).

TYÖSKENTELY KESÄLLÄ 2018 (2017) (2016)

Vain 18 % (19 %) (18 %) ei työskennellyt kesällä.
Heistä kuitenkin 9% (8 %) (10 %) oli etsinyt töitä.
Osaamisen kehittäminen ja oman uran tukeminen ovat lähes yhtä tärkeä motiivi kesätyölle kuin taloudelliset syyt.

 

 

TUTUSTU MYÖS AIEMPIIN TULOKSIIN

Asiasanat: