Opiskelijatutkimus

Ei teekkarikaan pelkällä opintorahalla elä. Talouden lisäksi työssäkäynti tukee opintoja ja edistää uratoiveiden toteutumista. Monella teekkarilla työura alkaakin jos ennen valmistumista.

TEKin Opiskelijatutkimus tuottaa tietoa teekkareiden työssäkäynnistä, uraodotuksista ja asennoitumisesta työelämään. Tutkimuksen perusteella määritellään myös TEKin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositukset. 

TEKin joka syksy toteutettavan Opiskelijatutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Kyselyssä on perinteisesti selvitetty monelta kantilta teekkarien osallistumista työmarkkinoille opintojensa ohessa; työnteon määrää ja työsuhteen laatua, palkkatasoa, töiden hakua ja löytämistä, työnteon merkitystä ja vaikutuksia. Usein kyselyssä on myös jokin vaihtuva teema. Teemoja:

  • 2017: Tekniikan alan opiskelijoiden yleinen arvoprofiili (tuloksia myöhemmin)
  • 2016: Työkokemyksen opinnollistaminen
  • 2015: Työuriin liittyviät odotukset, kiinnostus yrittäjyyteen ja yleiset työelämäarvot

 

 

PERUSTIETOJA 2017 (2016)

Vastanneita 2526 (2808)
Vastausprosentti 17 % (23 %)

TYÖSKENTELY LUKUVUODEN 2016-2017 (2015-2016) AIKANA

53 % (53 %) teki töitä lukuvuoden aikana.
Töitä tehneistä vakituisessa työsuhteessa oli 40 % (33 %).
Uratavoitteiden kannalta työn koki erittäin hyödylliseksi 43 % (42 %).

TYÖSKENTELY KESÄLLÄ 2017 (2016)

Vain 19 % (18 %) ei työskennellyt kesällä.
Heistä kuitenkin 8 % (10 %) oli etsinyt töitä.
61 % teki kesätyöitä lukukauden aikaiselle tai muuten tutulle työnantajalle.
Osaamisen kehittäminen ja oman uran tukeminen ovat lähes yhtä tärkeä motiivi kesätyölle kuin taloudelliset syyt

 

 

TUTUSTU MYÖS AIEMPIIN TULOKSIIN

Asiasanat: