TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja
TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja on pitkään edistänyt TEKissä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Viestintäjohtajan vieraana: työelämäasiantuntija Sirkku Pohja

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Sirkku Pohja on tehnyt TEKissä töitä tasa-arvoisemman tekniikan alan eteen jo 20 vuotta. Motivaatio siihen kumpuaa lapsuudesta. Millaisia työelämän ongelmat olivat 2000-luvun alussa? Entä nyt? Lue alta Sirkun ajatuksia. Yhdenvertaisuuden alueella on saatu paljon aikaan, mutta koska tekniikan alalla vallitsee pula työntekijöistä, yritysten on tsempattava edelleen näillä alueilla, Sirkku muistuttaa.

Maailman mittakaavassa Suomi on yhdenvertaisuuden onnela. Monessa maassa suomalaisen kaltaisesta asiallisesta, tasa-arvoisesta ja työntekijät huomioon ottavasta työelämästä voidaan vain unelmoida. Kaikki ei silti meilläkään ole täydellisesti. Esimerkiksi tekniikan ala on edelleen hyvin miesvaltainen. On kaikkien etu, että tekniikka monipuolistuu. Tekniikan osaajiksi kaivataan enemmän naisia, ulkomaalaistaustaisia sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajia.

19. maaliskuuta vietetään tasa-arvon ja Minna Canthin päivää. Sen vuoksi blogini vieraana on tällä kertaa TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja.

 

Sirkku, toimit työelämäasiantuntijana TEKissä? Mitä työsi pitää sisällään?

Työelämäasiantuntijana tehtäväkenttäni on laaja työelämän kehittäjän pesti pääasiassa yksityisellä sektorilla. Työni pitää sisällään työelämän tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja työturvallisuuden neuvonta-, neuvottelu- ja vaikuttamistehtävät katsottuna palkansaajien näkökulmasta.

Neuvontaa näissä ja yleisesti työsuhdeasioissa annan YTN:n jäsenliittojen jäseninä oleville työpaikkojensa luottamusmiehille, -henkilöille, -valtuutetuille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä TEKin jäsenille. Toki neuvon työnantajaedustajiakin tarvittaessa. 

Neuvotteluihin liittyviä tehtäviä ovat uusien työehtosopimusten tavoitteiden valmistelu, itse neuvottelut ja erityisesti tehtäväkenttäni mukaisten tavoitteiden edistäminen.

Vaikuttamistyö on lähinnä työlakeihin vaikuttamista, jota teen mm. Akavan, Teollisuuden Palkansaajat ry:n ja UNI-järjestöjen kautta. 

Mistä motivaatiosi kumpuaa?

Motivaatio kumpuaa jo lapsuudesta. Olen aina ollut heikomman puolella ja saanut myös tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tähtäävän kasvatuksen. Vanhempani opettivat, että jokainen ihminen on arvokas vaikkakin erilainen, erilaisuutta kunnioitetaan ja jokaista kohdellaan arvostaen. Heikommassa asemassa olevat otetaan mukaan tasavertaisina ja annetaan jokaiselle mahdollisuus menestyä. Näiden lisäksi minua motivoi se, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallisuus etenevät edelleen käytännön tasolla hitaasti. Näitä perusarvoja tulee puolustaa ja edistää aktiivisesti. Onhan tänä päivänä niitäkin yhteiskuntia, joissa haluttaisiin päinvastaista kehitystä tasa-arvossa ja yhdenvertaisuudessa. 

Olet edistänyt TEKissä pitkään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Millaisia ongelmat suomalaisilla työpaikoilla olivat silloin kun aloitit aiheesta puhumisen? Miten tuolloiset ongelmat ratkaistiin tai miten niitä parannettiin?

Olen tehnyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä TEKissä jo noin 20 vuotta. Silloin yhteiskunnassa ja työelämässä toistettiin mantraa ”Suomi on tasa-arvoinen maa”. Kuitenkin erityisesti tekniikan alalla nainen oli silloin lähes kummajainen tekniikan alan opinnoissa ja työpaikoilla. Työelämän tasa-arvo näyttäytyi samalla tavalla – sitä oli tosi vähän. Naisia ei juuri ollut johtotehtävissä, tasa-arvosuunnitelmat kopioitiin eri tahoilta saaduista malleista, sitten ne siirrettiin pöytälaatikkoon. Puheissa sanottiin, että noudatamme tasa-arvolakia – kaikki kunnossa ja töitähän tänne on tultu tekemään ei puhumaan.

Onneksi olen saanut tehdä tätä työtä TEKissä, ja ratkaisujakin on saatu aikaiseksi. Erilaisin kampanjoin on nostettu esille vallitsevia tasa-arvo-ongelmia, vaikutettu asenteisiin, saatu tasa-arvokirjauksia työehtosopimuksiin ja koulutettu henkilöstöedustajia sekä työnantajaedustajia. Parin vuosikymmenen aikana meillä on – etanan vauhtia kylläkin – kehitetty ja parannettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja sekä työmarkkinajärjestöjen, ministeriöiden ja eri organisaatioiden kanssa erillisten ja yhteisten hankkeiden sekä tutkimusten avulla nostettu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä esille yksilön elämässä ja työelämälle. 

Entä millaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät ongelmat ovat tänään? Miten niitä pitäisi ratkaista?

Palkkaepätasa-arvo, syrjintä työelämässä, perhevapaa- ja perhevapaalta paluusyrjintä, epäasiallinen kohtelu, eriytyneet työmarkkinat miesten ja naisten aloiksi ovat meillä edelleen ongelmia, jotka pitää ratkaista. 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitteluun ja käytännön toteutukseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota työyhteisöissä esim. tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemiä ansiokkaita tutkimuksia ja ohjeistuksia hyödyntäen. Työelämän yleinen muutos tekee onneksi myös tehtävänsä ja esim. pula työntekijöistä eri aloilla pistää työyhteisöt huomioimaan erilaiset ihmiset, jos yritykset haluavat pysyä pystyssä ja menestyä. Työpaikkojen on muututtava, jos halutaan saada työntekijöitä ja pitää heidät. 

Myös työpaikkojen imagotekijänä tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella on jo merkitystä. Asiakkaat ja sidosryhmät alkavat pikkuhiljaa herätä näihin teemoihin ja edellyttää aktiivisia ja konkreettisia tekoja, jotka näkyvät. Jo nyt esimerkiksi tarjouspyynnöissä näkee mainintoja, että hyväksytyksi tulee tarjous organisaatiolta, joka todistetusti tekee aitoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä.

Ratkaisuja löytyy työmarkkinajärjestöjen välisestä sekä työnantajien ja työntekijöiden välisestä hyvästä yhteistyöstä, sitoutumisesta kaikille hyvään työelämään ja käytännön tason aidoista toimista sekä toimien vaikuttavuuden seurannasta ja halusta lisätä resursseja tähän työhön. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sijoitettavat eurot tuovat viivan alle moninkertaiset eurot.

TEK sai syksyllä 2022 ensimmäisenä ammattiliittona Setan Asiallisen tiedon omenan. Tunnustus myönnetään taholle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Mitä ajatuksia tämän tunnustuksen saaminen sinussa herättää?

Tunnustus oli todella iloinen yllätys ja ylpeydenaihe. Vaikka teen tätä työtä pyyteettömästi arvojeni mukaan, niin aina on hienoa, kun meidän tekemä tärkeä ja hyvä työ saa tunnustusta huippuasiantuntijataholta. Tekemämme työ näkyy ja vaikuttaa. Kyllä tunnustus motivoi tekemään yhä enemmän ja intensiivisemmin tätä työtä.

Jos sinulla olisi taikasauva, mitä muuttaisit suomalaisessa työelämässä?

Ottaisin erilaisia ihmisiä tekemään hyvää työelämää meille kaikille, kokeillen myös uusia ratkaisuja. Kaikkien alojen osalta toteuttaisin palkkatasa-arvon, poistaisin syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun, lisäisin arvokeskustelua työelämässä ja työpaikoilla sekä kaikilta osin turvallisuutta työelämässä jokaiselle. 

Avainsanat: