Akavan Löfgren: Seksuaali- ja sukupuoli­vähem­mis­töjen asemaa parannettava – ”Suomen työelämä ei ole vielä valmis”

|
Uutinen

Korkeasti koulutetut havaitsevat epäasianmukaista tai syrjivää kohtelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan opiskelu- ja työpaikoilla. Akava jäsenliittoineen aloittaa asiaa korjatakseen Avoin tiedolle -kampanjan.

Noin kolmannes 18–35-vuotiaista korkeasti koulutetuista on havainnut epäasianmukaista tai syrjivää kohtelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan opiskeluissa tai työpaikalla, kertoo Akava Worksin tänään julkaisema selvitys.

On tosi tärkeää ymmärtää, että kun ihmisten moninaisuutta arvostetaan ja kunnioitetaan, niin siitä syntyvä työhyvinvointi on menestyksen avain työpaikoilla.
- Maria Löfgren

Tulosten julkaisutilaisuudessa puhunut Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren piti huolestuttavana sitä, että nuorten aikuisten havaitsemia epäkohtia ei ole saatu kitkettyä työelämästä.

– Suomen työelämä ei ole vielä valmis. Muun muassa nämä tutkimustulokset osoittavat sen. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämistyötä on jatkettava, Löfgren sanoi.

– Työpaikkojen tulee nähdä moninaisuus, ihmisten erilaisuus voimavarana, jonka pohjalta me koko ajan opimme ja menemme eteenpäin. On tosi tärkeää ymmärtää, että kun ihmisten moninaisuutta arvostetaan ja kunnioitetaan, niin siitä syntyvä työhyvinvointi on menestyksen avain työpaikoilla.

Akava onkin ollut mukana valmistelemassa 1.6.2023 voimaan astuvia yhdenvertaisuuslain muutoksia, joiden tavoitteena on vahvistaa syrjintää kohtaavien oikeussuojaa.

Lisäksi Akava jäsenliittoineen aloittaa Avoin tiedolle -kampanjan työelämän yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Tekniikan akateemiset TEK on yksi jäsenliitoista. Akava painottaa kampanjassa tiedon, ymmärryksen ja oppimisen merkitystä yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle työelämälle. 

Akava Works on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan ajatus- ja tutkimuspaja. Selvityksen teki Aula Research, jonka kyselyyn vastasi yhteensä 1 511 korkeakoulutettua vastaajaa. Heistä 1 002 oli 18–35-vuotiaita korkeakoulutettuja ja 509 vastaajaa oli 36–65-vuotiaita korkeakoulutettuja vertailuryhmän edustajia.
 

Tule kuulolle lakituokioomme 8.6. klo 8.30! ‹
Lakituokiossa juristi Jussi Aaltonen Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta tarkastelee sateenkaarevaa työelämää lain näkökulmasta.
Avainsanat: