05 Työelämä

Description

Työelämässä noudatettavista pelisäännöistä on hyvä olla perillä jo työuran alkuvaiheessa ja töitä hakiessa. Työehtosopimus, palkkaus, työsopimukset ja työtodistukset sekä työttömyysturva ovatkin tärkeä osa työelämää.

Työelämä

Perustele palkkatoiveesi 

Palkan taso määräytyy työtehtävän vaativuuden ja osaamisen perusteella. Jos työpaikkailmoituksessa pyydetään palkkapyyntöä, kannattaa se ilmoittaa hakemuksessasi. Palkkatoivetta pohtiessa kannattaa tutustua TEKin palkkasuosituksiin. Voit myös kysyä ja keskustella opiskelukavereidesi kanssa, minkälaista palkkaa he saavat tai ovat saaneet erilaisista työtehtävistä. 

Jokainen päättää ja perustelee palkkatoiveensa itse, joten pyydä palkaksi sellaista summaa, jonka voit itse perustella hyvin. Palkkatoive kannattaakin perustella samoin perustein kuin miksi juuri sinut kannattaa palkata. Älä perustele toivettasi vain sillä, että se on palkkasuositusten mukainen. 

 

Palkkasuositukset

TEK tutkii ja tilastoi ammattikunnan palkkaa ja sen kehitystä. Tutkimustiedon perusteella annetaan vuosittain palkkasuositukset. Suosituksia on kolmeen tilanteeseen: harjoittelupalkka, diplomityö/pro gradu -tutkielmapalkka sekä alkupalkka. 

Harjoittelupalkka 

Vuosittain annettavat opiskelijoiden harjoittelupalkkasuositukset koskevat omaan opintoalaan liittyvää työtä. Suositukset perustuvat tekkiläisten opiskelijoiden kesätöistään antamiin palkkatietoihin ja palkkatason muutosennusteisiin. 

Palkkatoivetta esittäessäsi kannattaa huomioida työkokemus kesätöistä tai työskentelystä lukukausien aikana, oma osaaminen ja taidot sekä työtehtävän vaativuus. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. 

Alkupalkka 

Suositus alkupalkasta perustuu kyselytutkimuksessa saatuihin tietoihin vastavalmistuneiden palkoista. Suositus on asetettu toteutunutta keskipalkkaa hieman korkeammalle tasolle, koska TEKin tavoitteena on edistää jäsenten palkkakehitystä. Alkupalkkasuositusta asetettaessa otetaan huomioon myös ennuste tulevasta suhdanne- ja palkkakehityksestä. 

Palkkasuositus on tarkoitettu koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin äskettäin valmistuneilla, joilla ei vielä ole pidempää työkokemusta oman alan tehtävistä. Alkupalkkasuositusta on hyvä käyttää palkkaneuvottelussa lähtökohtana, johon omaa palkkatoivetta sekä osaamista ja kokemusta verrataan. Muista huomioida palkkaneuvottelussa myös työnantajan mahdollisesti tarjoamat luontoisedut ja muut edut. 

Diplomityö ja pro gradu -tutkielma 

Diplomityön ja pro gradu -tutkielman tekoon liittyviin työtehtäviin annetaan erillinen palkkasuositus. Mikäli hoidat lopputyösi ohella muita työtehtäviä, ne on hyvä ottaa huomioon palkkaa nostavana tekijänä. Tarkista aina tuoreimmat palkkasuositukset täältä

Palkkasuositukset ovat nimensä mukaisesti suosituksia. Työnantajalla saattaa olla oma palkkataulukko, jonka mukaan palkka määräytyy. Palkka voi myös määräytyä työpaikalla noudatettavan TES:in eli työehtosopimuksen mukaan. Palkasta on hyvä aina keskustella työnantajan kanssa ennen töiden aloittamista. 

Palkkakehitys 

Kesätöissä ja harjoittelussa palkka voi olla määritelty jo paikkaa hakiessa, mutta viimeistään valmistumisen jälkeen on hyvä kiinnittää huomiota omaan palkkakehitykseen. 

Ole itse aktiivinen ja puhu palkasta esimiehesi kanssa esimerkiksi kerran vuodessa. 

Jos haluat pyytää palkankorotusta, valmistaudu hyvin. Mieti etukäteen sekä perustelut palkankorotukselle että pyytämäsi summa. 

Jos kuulut työttömyyskassaan, kannattaa tarkistaa, onko työttömyysturvaan liittyvässä työssäoloehdossa määritelty palkkaan liittyviä ehtoja. Näin varmistat, että tekemäsi työ voidaan ottaa huomioon työssäoloehdossa. Jos olet KOKO-kassan jäsen, käy tarkistamassa täältä, saatko tarpeeksi palkkaa, jotta työssäoloehto täyttyy.