04 Työhaastattelu

Description

Työhaastatteluun voi ja kannattaa valmistautua etukäteen. Tutustu haastattelujen erilaisiin muotoihin ja toteutustapoihin. Harjoittele myös vastauksia yleisimpiin haastattelukysymyksiin.

Työhaastattelut
Työhaastattelu on parhaimmillaan kahdenvälinen keskustelu, jonka tavoitteena on saada lisää tietoa molempien osapuolien päätöksenteon tueksi.

Työhaastattelu

Työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään ja organisaatioon arvioidaan rekrytointiprosessissa eri tavoin. Yleisimmin arviointia tehdään työhaastattelun tai henkilöarviointien avulla. Työhaastattelun tarkoituksena on selvittää työnhakijan sopivuutta työtehtävään ja organisaatioon, mutta se antaa myös työnhakijalle mahdollisuuden selvittää työpaikan sopivuutta itselleen.  

Haastattelussa voit kertoa työnantajalle enemmän itsestäsi ja osaamisestasi sekä tutustua tarkemmin haettavaan tehtävään ja organisaatioon. Työnantaja tutustuu sinuun paremmin ja arvioi sopivuuttasi kyseiseen työtehtävään ja työkulttuuriin.  

Työhaastattelu onkin parhaimmillaan kahdenvälinen keskustelu, jonka tavoitteena on saada lisää tietoa molempien osapuolien päätöksenteon tueksi. Haastattelussa sinun kannattaa olla oma itsesi ja kertoa monipuolisesti osaamisestasi ja kiinnostuksestasi työtä kohtaan. Saat myös mahdollisuuden kysyä sinua mietityttäviä kysymyksiä hakemastasi työpaikasta. 

Rekrytointiprosessiin voi kuulua yksi tai useampi haastattelukierros, joissa haastattelut voivat vaihdella toteutustavoiltaan. Saatat tavata eri vaiheessa eri haastattelijoita riippuen siitä, millainen rekrytointiprosessi on kyseessä. Haastattelijat voivat olla työnantajien edustajia, mutta yhtä hyvin he voivat olla henkilöstöpalveluyritysten tai rekrytointitoimistojen konsultteja. Haastatteluissa voi olla mukana useampi haastattelija. Haastatteluun saattaa osallistua tuleva esihenkilö, henkilöstöhallinnon edustaja tai rekrytoija, ulkoinen rekrytointikonsultti, tuleva kollega tai muu organisaation avainhenkilö.  

Haastattelujen tyyli ja sisältö voi vaihdella. Jotkut haastattelut voivat olla hyvinkin virallisia, kun taas jotkut muistuttavat enemmän tuttavallista keskustelua. Aina ei ole mahdollista päätellä etukäteen, millainen haastattelu on tiedossa. Vaikka haastattelutilanteita on monenlaisia, on haastatteluissa tyypillisesti tietty rakenne ja tietyt asiat, jotka nousevat esille. Tyypillisesti haastattelut alkavat esittäytymisellä ja keskustelulla siitä, mistä rekrytointiprosessissa on kyse ja miten se etenee.  

Haastattelujen aikana käsitellään tyypillisesti seuraavia asioita: 

  • Haettavan työtehtävän esittely 

  • Työnantajaorganisaation tai tiimin esittely 

  • Hakijan osaaminen, kokemus ja koulutus 

  • Hakijan motivaatio ja kiinnostuksenkohteet 

  • Hakijan työtehtävään liittyvät odotukset  

  • Hakijan kehittymistoiveet ja tavoitteet uralle 

  • Hakijan vahvuudet ja kehityskohteet 

  • Hakijan työskentelytyyli eri tilanteissa 

  • Hakijan kielitaito tai muut erityistaidot 

  • Muut esille tulevat tekijät sekä käytännön asiat 

Usein haastattelussa on tilaa myös avoimelle keskustelulle, tai vähintään hakijan esittämille omille kysymyksille. Se miten avointa ja vapaata keskustelu on, riippuu haastattelun luonteesta. Paikan päällä pidettävissä haastatteluissa hakijan kanssa saatetaan tutustua organisaatioon ja työtiloihin. Haastattelujen ohessa saatetaan pyytää nähtäväksi hakijan työ- ja opintotodistuksia sekä hakijan suosittelijatietoja eli referenssejä. Joskus haastatteluihin voi kuulua työtehtäviin liittyvän case-tehtävän tai työsimulaation tekeminen tai mahdollisten ennakkotehtävien läpikäyminen. Haastattelujen aikana puhutaan usein myös siitä, miten rekrytointi etenee, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä hakijalta mahdollisesti odotetaan haastattelun jälkeen.