01 Urasuunnittelu

Description

Työura muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Urasuunnittelun keinoilla voit luoda itsellesi suunnan, jota kohti tähtäät työelämässä. Urasuunnittelu auttaa sinua kirkastamaan työhön liittyviä tulevaisuuden toiveitasi ja tavoitteitasi. Oma suunnitelma kannattaa kuitenkin pitää riittävän väljänä, jotta siinä on tilaa myös suunnan muutoksille.

Urasuunnittelu
Urasuunnittelun tavoitteena on muodostaa ideoita ja malleja siitä, millaisia ammatillisia tulevaisuuksia sinulla voisi olla. Itsetuntemus on toimivan urasuunnittelun perusta. Kun tunnet itsesi ja tiedät, mitä osaat, mikä sinua kiinnostaa, mistä motivoidut ja millaisia tavoitteita sinulla on, osaat paremmin hahmottaa sinulle sopivaa ammatillista suuntaa.

Urasuunnittelu

Ura tarkoittaa erilaisten työtehtävien ja työelämäkokemusten ketjua, joka on jokaisella erilainen ja yksilöllinen. Joku etenee urallaan kuin juna, suoraviivaisesti samalla alalla kohti yhä haastavampia töitä. Toinen etenee rauhallisemmin tai kasvattaa osaamistaan laaja-alaisemmaksi, siirtyen asiantuntijatehtävästä toiseen, ehkä eri aloillekin. Kolmannella on useita samanaikaisia työnantajia, joille tekee keskenään hyvinkin erilaisia juttuja.

Urasuunnittelun tavoite on muodostaa ideoita ja malleja siitä, millaisia ammatillisia tulevaisuuksia sinulla voisi olla. Urasuunnittelun pääosassa ovat sinun omat ajatuksesi ja toiveesi, eivät läheistesi ja tuttujesi valinnat tai median luomat odotukset. Urasi raamit ja mallit kehittyvät, muotoutuvat ja rikastuvat omien työelämän kokemustesi kerääntymisen ja ammatillisen kasvusi myötä. Urasuunnittelun tarkoitus ei ole lyödä lukkoon koko tulevaa työuraasi, vaan saada sille hieman sopivaa suuntaa. Urasuunnittelu onkin jatkuvaa toimintaa.

Miksi ja miten uraa kannattaa suunnitella?

Ennen kuin hyppäät työnhakuun, käytä hetki aikaa oman urasuuntasi pohtimiseen ja itsetuntemuksesi vahvistamiseen. Näin varmistat, että olet menossa sinulle sopivaan ja merkitykselliseen suuntaan. Kun tiedät, mitä asioita toivot työltäsi ja ammatilliselta tulevaisuudeltasi, teet todennäköisemmin sinulle parempia valintoja työnhaussasi, helpotat omaa päätöksentekoasi ja luot perustaa hyvinvoinnillesi ja merkitykselliselle työnteolle. Ilman omaa pohdintaasi, saatat ajelehtia ulkopuolelta tulevien toiveiden ja elämäntilanteen luomien ehtojen varassa ja päätyä työpaikkoihin, jotka eivät ole sinulle sopivia ja motivoivia.

Tulevaa työuraa voi ja kannattaa siis hahmotella jo opintojen aikana. Pohdinta auttaa myös usein tekemään opinnoissa hyviä valintoja. On tärkeää selvitellä itseään kiinnostavia aloja ja työtehtäviä, jotta pystyy suuntaamaan uraa niitä kohti. Pohdintojen ja suunnittelun pohjaksi olisi hyvä saada omaan opintoalaan liittyvää työkokemusta jo opiskeluaikana. Töiden olisi myös hyvä olla erilaisia, koska esimerkiksi toinen ja kolmas kesä täsmälleen samassa työpaikassa eivät tuo sinulle kovin paljon uusia käsityksiä ja ajatuksia.

Jätä tilaa muutoksille ja sattumille

Suunnitelmia ei kuitenkaan kannata tehdä liian tiukoiksi, sillä silloin vaarana on, että saatat ohittaa yllättäviä, mutta hyviä työmahdollisuuksia. Kannattaa siis sopivassa suhteessa antaa uteliaisuuden johdattaa uralla eteenpäin ja kokeilla erilaisia asioita. Pitämällä mielen avoimena ja silmät auki erilaisten työmahdollisuuksien varalta, virität aivosi huomaamaan erilaisia työmahdollisuuksia ja samalla annat mahdollisuuden sattumalle.

Supertiukan urasuunnittelun sijaan kannattaakin antaa sattumalla mahdollisuus ja suhtautua avoimin mielin odottamattomiin uramahdollisuuksiin. Avaintaitoja uramahdollisuuksien löytämisessä ovat uteliaisuus, sinnikkyys, joustavuus, optimismi ja riskinsieto. Etsi siis avoimesti tilaisuuksia oppia, kokeilla ja laajentaa ymmärrystäsi. Vastoinkäymisistä huolimatta jatka sinnikkäästi eteenpäin. Suhtaudu myönteisesti uusiin mahdollisuuksiin. Tartu mahdollisuuksiin ja aloita jostakin, vaikka päämäärä ei olisi täysin selvillä.

Urasuunnitelmat yleensä tarkentuvat, kun kerrytät kokemustasi, kehityt osaajana ja opit työstäsi sekä itsestäsi. Kannattaa lähteä suuntaamaan huomiota siihen, mikä sinua itseäsi uralla puhuttelee, missä olet hyvä ja mistä asioista innostut. Sinun urasi saa olla erilainen kuin muilla!

Urasuunnittelussa keskitytään

1
Omaan itseen ja sisäisiin asioihin
Kehitetään itsetuntemusta eli tutustutaan tarkemmin omiin kokemuksiin, osaamiseen, käsityksiin, toiveisiin, arvoihin ja kiinnostuksiin.
2
Työelämän tietoon
Havainnoidaan ympäröivää maailmaa, haetaan tietoa ja otetaan selvää eri mahdollisuuksista, työtehtävistä, rooleista, työtavoista ja työympäristöistä.
3
Kokeilemiseen ja uteliaisuuteen
Kokeillaan rohkeasti vaihtoehtoja työelämässä, esimerkiksi erilaisia työtehtäviä, rooleja, tekemisen tapoja, ympäristöjä, työkulttuureja, tiimejä ja organisaatioita.
4
Kaikkien edellisten yhdistämiseen
Yhdistetään toisiinsa edellä mainittuja asioita eli tietoa omasta osaamisesta, kiinnostuksista ja arvoista, itse hankittua ja muilta kuultua tietoa sekä omia kokemuksia. Näiden pohjalta haarukoidaan suuntaa ja tehdään päätöksiä.

Urasuunnittelulla pääset tekemään eteen tulevissa tilanteissa sellaisia valintoja ja päätöksiä, jotka koet mielekkäiksi. Ne palvelevat sitä tapaa elää ja tehdä työtä, joka on sinulle mieleinen.

Aloita työnhaku itsestäsi -harjoitukseen ‹
Ennen työnhaun aloittamista, tutustu Työkirjan työkalupakissa harjoitukseen "Aloita työnhaku itsestäsi".