Puhelin seisoo kolmijalalla järven edustalla, ruudulla lukee TEKin vaalit.

Ehdolle asettumisen ohjeet

TEKin vaalien ehdokasasettelu on päättynyt 6.2.2023.

image with text

Mikä valtuusto on?  

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Valtuusto koostuu 70 valtuutetusta, joista 66 ovat Tekniikan Akateemiset ry:n edustajia ja 4 Tekniska Föreningen i Finland r.f:n edustajia. Lisäksi opiskelijoilla on 7 paikkaa TEKin valtuustossa, heitä ei valita TEKin vaaleissa vaan avoimella haulla aina kalenterivuodeksi kerrallaan.   

image with text

Mitä valtuutetut tekevät?

TEKin valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan työmarkkinoilla, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. TEKin valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta.

Valtuuston kokousten lisäksi valtuutetut osallistuvat oman valtuustoryhmänsä kokouksiin ja yhteydenpitoon. Valtuustoryhmät esimerkiksi valmistelevat valtuustoaloitteita haluamistaan painotuksista ja muutoksista TEKin toiminnassa.   

Lue lisää valtuutetun roolista

Kuka voi asettua ehdolle? 

Oikeutettuja asettumaan ehdolle sekä äänioikeutettuja ovat Tekniikan akateemiset ry:n (TA) ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n (TFiF-TEK) henkilöjäsenet (pl. opiskelijajäsenet), joiden jäsenyys on ollut voimassa 1.1.2023. Opiskelijajäsenet eivät voi olla ehdolla tai äänestää vaaleissa, koska valtuuston opiskelijaedustajat valitaan avoimella haulla vaalien ulkopuolella.  

TA:n jäsenenä voit asettua ehdokkaaksi millä tahansa TA:n vaalipiirin vaalialueella asuinpaikkakunnastasi riippumatta. Äänestäessä sinun pitää valita oman alueesi ehdokas. Oma vaalialueesi määräytyy TEKin jäsenrekisterissä 1.1.2023 olleen asuinpaikkakuntasi mukaan. Jos asut ulkomailla, voit äänestää minkä tahansa vaalialueen ehdokasta.  

TFiF-TEK jäsenet asettuvat ehdolle TFiFin vaalipiiriin. TFiF-TEK jäsenet voivat äänestää vain tämän vaalipiirin ehdokkaita. 

Mikä TA ja TFiF? 

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry (tuttavallisemmin TEK) muodostuu sekä Tekniikan akateemiset ry:stä (TA) että Tekniska Föreningen i Finland r.f:stä (TFiF). TEKin vaaleissa on kyse molempien vaaleista ja ehdokkaita on molemmista järjestöistä. TFiF-TEK-jäsenet ovat ehdolla ja äänestävät TFiFin vaalipiirissä, TA:n jäsenet omassa TA:n vaalipiirissään, joka jakautuu lisäksi myös vaalialueisiin.  

Vaalipiirit ja -alueet

Tekniikan Akateemisten (TA:n) vaalipiirin vaalialueet (yhteensä 66 paikkaa) 

Eteläinen vaalialue: Uusimaa (32 paikkaa) 

Läntinen vaalialue: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi (21 paikkaa) 

Itäinen vaalialue: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo (6 paikkaa) 

Pohjoinen vaalialue: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa (7 paikkaa)  

TFiFin vaalipiiri kattaa koko Suomen (4 paikkaa) 

Miten ehdolle asetutaan?  

Ehdokasasettelu alkaa 10.1.2023 klo 9.00 ja päättyy 6.2.2023 klo 12.00. Vahvistus ehdokkuudesta lähetetään ehdokkaille 13.2.2023. 

Ehdokkaaksi asetutaan aina vaaliliiton kautta. Voit ottaa yhteyttä johonkin nykyisistä valtuustoryhmistä ja kysellä heiltä lisätietoja tai perustaa oman vaaliliiton. Lue lisää nykyisten valtuustoryhmien ajatuksista TEKin tulevaisuudesta tästä gallupista.

Vaaliliittojen yhteystiedot 

iTyö: Anu Vaari, anu.vaari@vtt.fi, 050 566 6629

Keskusta: Timo Huhtaluoma, timo.huhtaluoma@kolumbus.fi, 040 506 2420

Kokoomus: Janne Inkilä, janne.inkila@outlook.com, 050 332 6112

Sosialidemokraatit: Kalle Konttinen, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi, 040 563 6066 

TEKin Nuoret: Pia Humalajoki, pia.humalajoki@gmail.com, 040 569 2989

Vasemmisto: Erkki Hiltunen, ehiltun@gmail.com, 0400 673 528

Vihreät: Janne Peltola, jannepeltola@iki.fi

Yhtenäisyys ja Teekkarihenki: Mika Uusi-Pietilä, mika.uusi-pietila@minutor.fi, 0400 505 386 

TFiF (TFiF-TEK jäsenet): Jimmy Nylund, jimmynylund14190@gmail.com, 050 410 7302 

Tutustu valtuustoryhmien näkemyksiin TEKin tulevaisuudesta

Nykyisen valtuuston, hallituksen ja valiokuntien kokoonpanoon voit tutustua täällä   

Vaaliliiton perustaminen 

Vähintään kolme vaalikelpoista Tekniikan Akateemiset ry:n (TA) jäsentä tai kolme TFiF–TEK-jäsentä voivat perustaa vaaliliiton. Vaalikelpoisia ovat kaikki henkilöjäsenet (pl. opiskelijajäsenet), joiden jäsenyys on voimassa 1.1.2023. Jäsen voi olla vain yhden vaaliliiton perustajana, samat henkilöt eivät siis voi perustaa useaa vaaliliittoa.

Käytännössä jäsenet perustavat vaaliliiton allekirjoittamalla sopimuskirjan, pohjat löytyvät alempaa tältä sivulta. TA:n vaalipiirissä vaaliliiton tulee valita sopimuskirjassa kaikki vaalialueet (eteläinen/läntinen/itäinen/pohjoinen), joille vaaliliitto on asettamassa ehdokkaita. 

Sopimuskirja tulee toimittaa käsin allekirjoitettuna TEKin toimistoon viimeistään 6.2.2023 klo 12.00. Voit palauttaa sopimuskirjan paperisena henkilökohtaisesti (TEK info, Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki) tai skannata allekirjoitetun sopimuskirjan ja lähettää osoitteeseen vaalit@tek.fi.  

Vaaleissa on käytössä sähköinen ehdokasasettelutyökalu. Vaaliliitto voi pyytää tunnuksia työkaluun sopimuskirjassa. Sopimuskirja kannattaa siis palauttaa mahdollisimman aikaisin, jotta vaaliliitto pääsee käyttämään sähköistä ehdokasasettelutyökalua.  

Vaaliliitot voivat halutessaan yhtyä vaalirenkaaseen oman vaalipiirinsä sisällä. Myös vaalirenkaan sopimuskirja tulee toimittaa vastaavalla tavalla käsin allekirjoitettuna TEKin toimistolle tai sähköpostitse vaalit@tek.fi viimeistään 6.2.2023 klo 12.00.  

Lisäksi vaaliliiton pitää toimittaa ehdokaslista omista ehdokkaistaan 6.2.2023 klo 12.00 mennessä.  

Vaaliliittojen ja vaalirenkaan sopimuskirjat 

Vaaliliitto perustetaan joko Tekniikan Akateemiset ry:n (TA) tai Tekniska Föreningen i Finland r.f:n (TFiF) vaalipiiriin, riippuen siitä ovatko vaaliliiton jäsenet TA:n jäseniä vai TFiF-TEK-jäseniä. Kaikkien vaaliliiton ehdokkaiden tulee olla samasta vaalipiiristä. Vaaliliiton vaalipiiri valitaan vaaliliiton sopimuskirjassa, sopimuskirjojen pohjat löytyvät täältä.  

Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä on neljä vaalialuetta. Vaaliliiton tulee valita sopimuskirjassa kaikki vaalialueet (eteläinen/läntinen/itäinen/pohjoinen), joille vaaliliitto on asettamassa ehdokkaita. Kaikille valituille alueille ei tarvitse tulla ehdokkaita. 

Ehdokaslista

Sopimuskirjan lisäksi vaaliliiton pitää palauttaa ehdokaslista, jossa on tiedot vaaliliiton ehdokkaista. Vaaliliitto voi palauttaa vain yhden ehdokaslistan, joko sähköisen ehdokasasettelutyökalun kautta tai paperisena TEKin toimistolle 6.2.2023 klo 12.00 mennessä. 

Vaaliliitolla saa olla ehdokkaita enintään kaksi kertaa kultakin vaalialueelta valittavien edustajien kokonaismäärä plus yksi ehdokas mahdollista varajäsenyyttä varten. Esimerkki: jos vaalialueelta valitaan 5 ehdokasta, vaaliliitto saa asettaa alueelle 5 + 5 + 1 = 11 ehdokasta.  

Kukaan ei saa olla samassa vaalissa useammin kuin yhden kerran ehdokkaana.  

TA:n vaalialueiden ja TFiFin vaalipiirin maksimiehdokasmäärät

 • Eteläinen vaalialue 65 ehdokasta
 • Läntinen vaalialue 43 ehdokasta
 • Itäinen vaalialue 13 ehdokasta
 • Pohjoinen vaalialue 15 ehdokasta
 • TFiFin vaalipiiri 9 ehdokasta

Sähköinen ehdokasasettelutyökalu 

TEKin vaaleissa on käytössä sähköinen ehdokasasettelutyökalu. Tunnukset työkaluun pyydetään vaaliliiton sopimuskirjassa, joka kannattaa palauttaa mahdollisimman aikaisin TEKin toimistolle.  

Lähetämme sähköisen ehdokasasettelutyökalun tunnukset 10.1. alkaen niille vaaliliiton perustajille, jotka on nimetty vaaliliiton sopimuskirjassa ja jotka ovat pyytäneet tunnuksia sopimuskirjassa. Päätös sähköisen ehdokasasettelutyökalun käytöstä on vaaliliittokohtainen ja koskee TA:n piirissä olevissa vaaliliitoissa kaikkia vaalialueita. 

Jos pyydät sähköisen ehdokasasettelujärjestelmän tunnukset vaaliliiton sopimuskirjassa, sähköinen ehdokaslista on voimassa oleva ehdokaslista, ellei vaaliliittosi ole erikseen ilmoittanut luopuvansa sähköisen järjestelmän käytöstä ennen ehdokasasettelun määräajan päättymistä. Vaaliliiton vaaliasiamiehen pitää tehdä ilmoitus kirjallisesti TEKin toimistolle 6.2.2023 klo 12.00 mennessä. Jos ilmoitusta ei ole tehty, katsotaan sähköinen lista voimassaolevaksi listaksi. 

Ehdokaslistan toimitus TEKin toimistolle  

Ehdokaslistan voi palauttaa sähköisen ehdokasasettelutyökalun kautta tai paperisena TEKin toimistolle 6.2.2023 klo 12.00 mennessä. 

Jos käytät sähköistä ehdokasasettelutyökalua, järjestelmä menee automaattisesti kiinni 6.2.2023 klo 12.00 ja toimittaa sen hetkiset ehdokaslistat TEKille.  

Jos toimitat ehdokaslistan paperisena TEKin toimistolle, viimeiseksi palautettu lista on voimassa oleva. Jos haluat täydentää listaa, siinä tulee olla kaikkien vaaliliiton ehdokkaiden nimet, myös mahdollisilla aiemmilla listoilla olleiden ehdokkaiden. 

Mikäli jätetyssä listassa havaitaan virhe, vaalilautakunnan edustaja ottaa yhteyttä vaaliasiamieheen. Vaaliasiamiehen tulee olla tavoitettavissa puhelimitse tai tekstiviestillä 6.2.2023 klo 12-14. Mikäli asiamiestä ei tavoiteta kahdella 15 minuutin välein lähetetyllä viestillä, listalta poistetaan ylimääräiset nimet arpomalla Excelin satunnaistoiminnolla. 

Ehdokkaiden tiedot ehdokaslistaan 

Vaaliasiamiehen ja vaaliliiton perustajien kokoamalle ehdokaslistalle vaaditaan kaikista ehdokkaista seuraavat tiedot:  

 • Etunimet ja sukunimi
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Ehdokkaista on toimitettava kaikki edellä mainitut tiedot, jotta henkilö voidaan hyväksyä ehdokkaaksi.  

Ehdokkaista julkaistaan TEKin ehdokasluettelossa ja muussa vaaliviestinnässä seuraavat tiedot:

 • Etu- ja sukunimi (OmaTEKin 27.2.2023 tietojen mukaan)
 • Kotipaikka (OmaTEKin 27.2.2023 tietojen mukaan)
 • Vaalilautakunnan antama ehdokasnumero
 • Vaaliliitto
 • Vaalipiiri (TA tai TFiF) ja Tekniikan Akateemiset ry:n osalta vaalialue

Ehdokkaiden tietoja käytetään vaaliviestinnässä, esimerkiksi vaalikoneessa ja TEKin julkaisemassa ehdokasluettelossa. Lähtemällä ehdokkaaksi TEKin vaaleissa ehdokas hyväksyy, että seuraavia tietoja käytetään ja julkaistaan osana vaaliviestintää: etu- ja sukunimi, kotipaikka sekä tieto vaalipiiristä ja mahdollisesta vaalialueesta ja ehdokasnumero. Muiden tietojen (esim. syntymäajan ja yhteystietojen) julkaisusta ja käytöstä esimerkiksi vaalikoneessa ehdokas päättää itse. 

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä TEKin vaaleissa vaalien tietosuojaselosteesta 

Vaaliliiton perustaminen pähkinänkuoressa: 

 • Kerätkää vähintään kolmen henkilön porukka, jossa kaikki ovat ehdokaskelpoisia (Oikeutettuja asettumaan ehdolle sekä äänioikeutettuja ovat Tekniikan akateemiset ry:n (TA) ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n (TFiF-TEK) henkilöjäsenet (pl. opiskelijajäsenet), joiden jäsenyys on ollut voimassa 1.1.2023).
 • Tulostakaa vaaliliiton sopimuskirja. Pohjat löytyvät täältä
 • Oletteko Tekniikan Akateemisten jäseniä vai TFiF-TEK-jäseniä? Valitkaa oikea vaalipiiri vaaliliiton sopimuskirjassa.  
 • Jos olette Tekniikan Akateemisten vaalipiirissä, valitkaa mille alueelle asetatte ehdokkaita. Jos asetatte ehdokkaita useille alueille, rastittakaa kaikki vaalialueet sopimuskirjassa. Ei haittaa, vaikka kaikille alueille ei tulisi ehdokkaita. 
 • Jos haluatte käyttää sähköistä ehdokasasettelutyökalua, rastittakaa kohta vaaliliittojen sopimuskirjaan ja palauttakaa se pikimmiten TEKin toimistolle. Lähetämme tunnukset sopimuskirjassa nimetyille vaaliliiton perustajille. 
 • Kootkaa lista ehdokkaistanne sähköiseen järjestelmään tai paperille. Huomatkaa, että ehdokkaista pitää kerätä tietyt tiedot. Lue lisää ehdokaslistasta täällä
 • Toimittakaa sopimuskirja ja ehdokaslista TEKin toimistolle 6.2.2023 klo 12.00 mennessä. Sopimuskirja pitää palauttaa käsin allekirjoitettuna, joko paperisena TEKin infoon tai skannattuna sähköpostitse vaalit@tek.fi. Ehdokaslistan voi palauttaa sähköisen ehdokasasettelutyökalun kautta tai paperisena TEKin infoon.  
 • Jos vaaliliittosi liittyy vaalirenkaaseen oman vaalipiirinsä sisällä, myös vaalirenkaan sopimuskirja tulee palauttaa käsin allekirjoitettuna TEKin infoon tai skannattuna sähköpostitse vaalit@tek.fi 6.2.2023 klo 12.00 mennessä. 
 • Esittelemme vaaliliittojen vaaliohjelmat kevään toisessa TEK-lehdessä. Vaaliliiton tulee toimittaa vaaliohjelmansa 1.3. mennessä TEKin viestintään: heidi.tomperi@tek.fi. Päivitämme tarkemmat ohjeet vaalisivustolle lähempänä ajankohtaa.  
Kysy vaaleista
Voit ottaa yhteyttä vaalitiimiin kaikissa vaaleihin liittyvissä kysymyksissä.