Sisällöt avainsanalla: koulutus

Matematiikka saa uuden teemapäivän, jota vietetään vuoden 2020 marraskuussa koko Suomessa.
Uutinen | 17.2.2020
Avainsanat:
Eduskuntapuolueet suhtautuvat vaaliohjelmissaan hyvin vaihtelevasti korkeakoulutuksen kehittämiseen. Vertasimme linjauksia TEKin vaalitavoitteisiin.
Uutinen | 8.4.2015
Avainsanat:
Pöyryllä henkilöstön osaamistarpeita pohditaan vuosittain yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.
Uutinen | 21.4.2015
Avainsanat:
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder tapasi keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän keskiviikkoaamuna.
Uutinen | 22.4.2015
Avainsanat:
Vielä pari vuotta sitten tekniikan tohtori Tuula Mäki tutki Higgsin hiukkasta CERNissä. Nyt hän kehittää ja kaupallistaa WaveRolleria.
Uutinen | 25.5.2015
Avainsanat:
Oman osaamisen kehittäminen lisää ammattitaitoa sekä helpottaa uuden työpaikan saantia ja uudelle toimialalle siirtymistä.
Uutinen | 26.8.2014
Avainsanat:
Arvion mukaan uusi yliopisto aloittaa aikaisintaan vuonna 2019.
Uutinen | 28.5.2015
Avainsanat:
Tekniikan akateemiset TEKin ja Teknologiateollisuus ry:n mielestä hallituksen strategisessa ohjelmassa luvatut lisäpanostukset kärkihankkeisiin on kanavoitava kohteisiin, joissa yliopistot ja yritykset yhdistävät prhaan osaamisensa.
Uutinen | 10.7.2015
Akava on valmis neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta, kunhan neuvottelut käydään tasapuolisesti ja niissä saadaan aikaan kaikkia osapuolia hyödyttäviä tuloksia.
Uutinen | 4.8.2015
Avainsanat:
Akava pitää myönteisenä sitä, että maan hallituksen toimenpiteiden yhtenä tavoitteena on välttää hallitusohjelmassa mainitut menoleikkaukset ja saattaa voimaan ehdolliset veronkevennykset. Akava onkin valmis uudistamaan ja joustavoittamaan työelämän pelisääntöjä yhdessä maan hallituksen kanssa. Kolmikantainen neuvottelumenettely on edelleen tarpeen, mutta sen on syytä toimia nykyistä tehokkaammin ja tulosvastuullisemmin.
Uutinen | 24.8.2015
Avainsanat: