Joukko eri ikäisiä ihmisiä keskustelee kestävän kehityksen teknologiasta.

TEKin kestävyysopettajien verkosto

Kestävyysopettajien verkosto kokoaa yhteen tekniikan yliopistokoulutuksen kestävän kehityksen sisällöistä kiinnostuneet opettajat, hallintohenkilökunnan ja sidosryhmät.

Tervetuloa mukaan TEKin kestävyysopettajien verkostoon! 

Tekniikan akateemiset TEK kutsuu kaikki tekniikan yliopistokoulutuksen kestävän kehityksen sisällöistä kiinnostuneet opettajat, hallintohenkilökunnan ja sidosryhmät mukaan kestävyysopettajien verkostoon.

Verkoston tarkoituksena on järjestää 1–3 kertaa vuodessa webinaareja tai lähitilaisuuksia kestävän kehityksen teemojen integroinnista tekniikan alan opetukseen. Verkoston kautta voi myös jakaa tietoa esimerkiksi ajankohtaisista aiheeseen liittyvistä tilaisuuksista ja raporteista. Verkostoon kuuluminen ei sido mihinkään, mutta takaa sen, että saat ensimmäisten joukossa tietoa kiinnostavista sisällöistä. 

Liity verkoston sähköpostilistalle

 

Mistä idea verkostoon sai alkunsa, TEKin kestävän teknologiayhteiskunnan asiantuntija Jussi-Pekka Teini?

– Yliopistoissa on jo erilaisia kestävyysverkostoja, mutta ainakaan tietooni ei ole tullut vastaavaa tekniikan alalla toimiville. Tekniikan alalla ollaan välittömästi tekemisissä niiden ratkaisujen kanssa, jotka määrittävät onnistumisemme kestävyysmurroksessa. Toivomme, että verkoston myötä saamme koottua aiheesta kiinnostuneet ja sen parissa töitä tekevät yhteen.

TEK on ollut mukana useammassa selvityksessä, joissa on tarkasteltu insinööriosaamista vihreässä siirtymässä. Tämä on yksi syy, miksi TEKissä tunnettiin luontevaksi pyrkiä verkoston avulla tukemaan opettajakuntaa aiheen sisällyttämisessä entistä enemmän osaksi opetussisältöjä.

– TEKin motivaatio tähän on totta kai maailman pelastaminen, mutta uskomme myös, että jäsenkuntamme työmarkkinat paranevat, kun erilaisia kestävyysratkaisuja kehitetään. Myös työn merkityksellisyys kasvaa ja vaikutus voi olla positiivinen myös yleisesti työehtoihin, Jussi-Pekka Teini sanoo.

TEK's network of sustainability educators

The network of sustainability educators brings together teachers, administrative staff and stakeholders who are interested in sustainability content in university education in technology.

Welcome to join TEK's network of sustainability educators! 

Academic Engineers and Architects in Finland TEK invites all teachers, administrative staff and stakeholders who are interested in sustainability content in university education in technology to join a network of sustainability educators.

The network plans to organize webinars or in-person events 1–3 times a year on the topic of integrating sustainability themes in technology education. The network is also useful for sharing information, for example about upcoming events and reports on the topic. Belonging to the network does not bind you to anything, but guarantees that you will be among the first to know about interesting content. 

Join the e-mail list of the network

 

Where did the idea for this network come from, TEK’s Adviser on Engineering Sustainability Jussi-Pekka Teini?

“Universities have various sustainability networks already, but as far as I know, there isn’t one for people in the field of technology. Tech professionals work directly with the solutions that determine our success in the sustainability transition. We hope that this network will help us bring together the people who are interested in and work with this topic.”

TEK has helped produce several reports that examine engineering skills in the green transition. This is one of the reasons why it felt natural for TEK to build a network to help educators further incorporate the topic in their teaching.

“TEK’s motivation for this is, of course, to save the world, but we also believe that the development of various sustainability solutions will improve the labour market opportunities of our members. Work will also become more meaningful and this could have a positive impact on employment conditions in general,” says Jussi-Pekka Teini.