Sisällöt avainsanalla: Yhteiskunta

Insinöörikunnalla on odotettavissa merkityksellisen työn hyökyaalto. Jo yksistään kiertotalouteen siirtyminen tulee vaatimaan aivan valtavasti lisää insinöörityötä ja nykyistä laajempaa osaamista.
Blogimerkintä | 16.11.2020
Teekkarikulttuuri on vahva, vanha ja moniulotteinen kokonaisuus, jota on mahdoton kuvailla lyhyesti. Jotta kulttuuri voisi elää, kukoistaa ja kehittyä, sen tulee kestää kriittistä tarkastelua. Siksi nyt käytävä avoin keskustelu kulttuurin epäkohdista on teekkarikulttuurin elinvoimaisuuden kannalta tervetullutta.
Blogimerkintä | 4.12.2020
Suuri osa meistä haluaisi jatkaa koronan jälkeisessä ajassa mahdollisimman joustavilla työjärjestelyillä. Monilla työpaikoilla aiotaan kuitenkin palata pandemiaa edeltäviin käytäntöihin, jolloin etätyö on mahdollista vain erittäin rajallisesti tai jopa ei ollenkaan. Tällainen takapakki ei palvele työntekijöiden, yhteiskunnan eikä lopulta itse työnantajienkaan tarpeita.
Blogimerkintä | 4.5.2021
Henkilö puhelin ja kahvi kädessä kadulla tunnistamattomana
Tulevien kunnanvaltuutettujen täytyy tarttua ripeisiin ja kunnianhimoisiin ilmastotoimiin viipymättä. Tähän on lukuisia eri syitä. On korkea aika viedä loputtomat selvitykset ja tiekartat käytäntöön. On aika alkaa toimeenpanna hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa, kunta kerrallaan.
Blogimerkintä | 19.2.2021
Uuden hallituksen muodostaneet puolueet kehuivat vaalien alla kilpaa, kuinka paljon koulutukseen tultaisiin panostamaan. Valloillaan olikin mittavat puheet koulutusmiljardista. Korkeakouluille ollaan kyllä hallitusohjelman mukaan lisäämässä rahoitusta.
Blogimerkintä | 12.6.2019
Hallituksen budjettiriihessä tehtiin monia päätöksiä asioista, joita TEK on ajanut.
Blogimerkintä | 31.8.2017
Avainsanat:
Suomen tuore kiertotalousohjelma tunnistaa, että meillä on toistaiseksi valtava innovaatio- ja osaamisvaje kiertotalouden mahdollistamiseksi. Insinöörikoulutuksessa kiertotalous asettaa erityisesti tuotesuunnitteluun valtavasti uusia paineita, kun aiempien suunnitteluvaatimusten päälle tulee vielä valtava määrä uusia vaatimuksia esimerkiksi korjattavuuteen, päivitettävyyteen, käytettävyyteen ja kierrätettävyyteen liittyen.
Blogimerkintä | 13.1.2021
Avainsanat:
Siirtymä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan vaatii oikeudenmukaista siirtymää jossa kaikki pidetään mukana. Ilman oikeudenmukaisuutta koko siirtymä voidaan unohtaa.
Blogimerkintä | 3.2.2020
Avainsanat:
Tehtyäsi kaikkesi päästöjen välttämiseksi ja vähentämiseksi jäljelle jää mitä todennäköisimmin vielä rutkasti päästöjä. Hiilineutraaliutta ei käytännössä ole mahdollista saavuttaa ilman päästöjen kompensointia.
Blogimerkintä | 20.12.2019
Avainsanat:
Toimitilojemme lämmitys, jäähdytys ja sähkönkulutus vaatii energiaa ja matkustamme, jotta ihmiset voivat tavata toisiaan. Istumme työkavereiden ja sidosryhmien kanssa palavereissa, edistämme projekteja ja hankkeita, tapaamme ihmisiä ja luomme verkostoja, uusimme tietyin väliajoin laitekantaa ja niin edelleen. Kaikesta tästä syntyy enemmän tai vähemmän päästöjä.
Blogimerkintä | 22.11.2019
Avainsanat: