Yrittäjän työttömyysturva

Myös ammatinharjoittajana ja yrittäjänä voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta.

Myös ammatinharjoittaja ja yrittäjä voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta. Vakuuttaminen tapahtuu yrittäjien omassa työttömyyskassassa, esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa (AYT). Liity AYT-kassaan kolmen kuukauden kuluessa yrittäjäksi ryhtymisestä, jotta ansioturvaasi ei tule katkosta. Liittymi-sen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä työttömyyskassasta eroamisesta. Yrittäjän ei kannata jäädä palkansaajakassan jäseneksi, sillä se ei kerrytä päivärahaoikeutta ja lisäksi palkansaajakassassa ansaittu päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoiminta on kestänyt 18 kuukautta.

Varsinaisten yrittäjien lisäksi AYT-kassa on perheyrityksissä työskentelevien ja yritysten osaomistajien työttömyyskassa. Vaikka perheyrityksessä työskentelevät perheenjäsenet ja yrityksen osaomistajat voivat eläkelainsäädännön mukaan olla palkansaajia, he eivät voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalta palkansaajien työttömyyskassassa.

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka on:

  • YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen                                                                       
  • TyEL-vakuutettu johtava osaomistaja: johtavaksi asemaksi katsotaan pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista kullakin on vähintään 15 prosentin omistusosuus.
  • TyEL-vakuutettu perheyrityksessä (omistus vähintään 50 %) työskentelevä, samassa taloudessa asuva perheenjäsen: puoliso (myös avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä omat vanhemmat ja isovanhemmat

Yrittäjyyden on lisäksi oltava laajuudeltaan olennaista eli eläkevakuutuksen (YEL/ MYEL) vahvistetun vuosityötulon tulee olla vähintään 12 576 euroa vuodessa (vuonna 2018). Yrityksestä nostettavan bruttoansion (TyEL-palkka) on oltava vähintään 1 048 euroa kuukaudessa.

Jos olet kassasta eronnut yrittäjä, sinun on takaisin palkansaaja-asemaan siirtyessäsi ilmoitettava TEKin jäsenrekisteriin haluavasi uudelleen IAET-kassan jäseneksi.