Jäsenmaksut

Tältä sivulta löydät yleistä tietoa TEKin jäsenmaksuista.

TÄYSJÄSENEN JÄSENMAKSU

TEKin täysjäsenen jäsenmaksu v. 2021 on 351 € eli 29,25 €/kk (sama kuin vv. 2019 ja 2020) sisältäen työttömyyskassan jäsenmaksun 66 € (sama kuin v. 2020). Kesken vuotta liittyviltä jäsenmaksu laskutetaan liittymisen jälkeisiltä kokonaisilta kalenterikuukausilta.

Tietoja jäsenmaksualennuksista löydät täältä.

TEKin jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. Tiedot maksetuista jäsenmaksuista toimitetaan TEKistä suoraan verottajalle.

vastavalmistuneen täysjäsenen jäsenmaksu

TEKin jäsenmaksu vuonna 2021 on vastavalmistuneelle 17,38 €/kk (sama kuin v. 2020, normaali hinta 29,25 €/kk). Maksu sisältää työttömyyskassan jäsenyyden. Ilman työttömyyskassaa hinta on 11,88 €/kk (sama kuin v. 2020, normaali hinta 23,75 €/kk).

Muistathan, että jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen! Tämä tarkoittaa, että maksat lopulta vain noin puolet summasta.

Alennuksen saavat ensimmäisen 12 kk:n jäsenmaksuun valmistumisensa myötä TEKin opiskelijajäsenestä täysjäseneksi siirtyvät, jos valmistumisesta on jäsenyysmuutoksen hetkellä alle vuosi. Alennukseen on oikeus myös uusilla TEKin jäsenillä, jos liittymishetkellä valmistumisesta on alle vuosi ja mahdollisesta aiemman jäsenyyden päättymisestä on yli 12 kk.

Eläkeläisen jäsenmaksu

Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 45 €/v eli 3,75 €/kk (sama kuin v. 2020) eikä se sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä. Eläkeläisjäsen voi halutessaan jatkaa jäsenetulehtien tilausta hintaan 69 €/v eli 5,75 €/kk (sama kuin v. 2020). Lehtimaksu sisältää kaksi valinnaista Alma Talentin lehteä joko paperisena tai digitaalisena versiona: valittavissa olevat lehdet ovat Tekniikka&Talous, Talouselämä, Fakta, Mikrobitti, Tietoviikko ja Arvopaperi. Eläkeläisen jäsenmaksu yhdessä Alma Talentin lehtien kanssa on siis yhteensä 114 €/v eli 9,50 €/kk (sama kuin v. 2020).

Eläkeläisjäsen voi halutessaan tilata valitsemistaan lehdistä myös toisen version lisämaksusta; Talouselämä-lehti 39 €/v ja muut lehdet hintaan 18 €/v (laskutetaan siis em. 69 euron lisäksi).

Käytäntö koskee myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä. Jäsenen tulee itse ilmoittaa eläkkeelle jäämisestään TEKin jäsenpalveluun sähköpostitse jasenpalvelu(ät)tek.fi tai pdf-lomakkeella. Muutos astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta.

Opiskelijan jäsenmaksu

TEKin opiskelijajäsenyys on ilmainen. Opiskelijajäsenenä voit liittyä työttömyyskassaan jo opiskeluaikana; kassan jäsenmaksu vuonna 2021 on 66 €  eli 5,50 €/kk (sama kuin v. 2020) ja sitä laskutetaan liittymiskuukaudesta alkaen.

Työttömyyskassaan kuulumattomat

  • Jäsenet, jotka eivät kuulu TEKin kautta työttömyyskassaan (Korkeasti koulutettujen kassa KOKO), maksavat vain TEKin jäsenmaksua 23,75 €/kk (sama kuin v. 2020).

    Tällaisia jäseniä ovat esimerkiksi yrittäjät. Tutustu TEKin yrittäjille suunnattuihin palveluihin.

  • Mikäli jäsen haluaa erota työttömyyskassasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti jäsenpalveluun. Eroa ei myönnetä takautuvasti.
  • Mikäli liittyy toiseen työttömyyskassaan, siihen on liityttävä kuukauden kuluessa, jotta voi lukea hyväkseen ajan, jonka on aiemmin ollut työttömyyskassan jäsenenä.

Ulkomailla asuvan jäsenmaks

Pohjoismaiden ulkopuolella asuva täysjäsen maksaa ulkomaillaoloajalta jäsenmaksua 117 €/v eli 9,75 €/kk (sama kuin v 2020). Jäsenmaksuun sisältyy TEK-lehti sekä työttömyyskassan jäsenyys. Huom! katso tarkemmat tiedot työttömyysturvasta ulkomailla. Jos työttömyyskassan jäsenyydestä ei ulkomailla asuttaessa ole hyötyä, voi kassajäsenyyden päättää, jolloin TEKin jäsenmaksu on 4,25 € /kk eli 51 € /v.

Jäsenen tulee itse ilmoittaa ulkomaille muutosta TEKin jäsenpalveluun. Ulkomaan jäsenmaksu astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta. 

Alma Talentin lehdet voi halutessaan tilata digilehtipakettina 69 €/v eli 5,75 €/kk (sama kuin v. 2020), joka sisältää kaksi Alma Talentin vapaavalintaista lehteä. Lehdet voi tilata paperisina kotimaan osoitteeseen, jolloin hinnat ovat Talouselämä-lehti kotimaahan 39 €/v ja muut lehdet hintaan 18 €/v. 

Kaksoisjäsenten jäsenmaksut

RIL-TEK –jäsenyys: katso lisätiedot www.ril.fi
SAFA-TEK –jäsenyys: katso lisätiedot www.safa.fi
OAJ-TEK –jäsenyys: rinnakkaisjäsenyys TEKissä maksaa 111 €/v. Lue lisää.
TFiF-TEK-jäsenyys: katso lisätiedot www.tfif.fi
Ornamo-TEK-jäsenyys: katso lisätiedot www.ornamo.fi

Professoriliiton jäsen, lue lisää jäsenmaksusta.

Jäsenmaksun laiminlyönnin seuraukset

Maksamaton jäsenmaksu johtaa TEKin jäsenpalveluiden, kuten esimerkiksi lehtien ja TEKrekryn palveluiden, keskeyttämiseen.
Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan, hänet erotetaan TEKin jäsenyydestä 31.12. Tämä voi aiheuttaa myös työttömyyskassan jäsenyyden päättymisen. Uudelleen jäseneksi pääsee vain maksamalla vanhat rästit.

Lisätietoja:

Jos haluat lisätietoja jäsenmaksuasioista, soita tai lähetä sähköpostia TEKin jäsenpalveluun. Numerossa (09) 2291 2291 Sinua palvelevat Ira Enckell ja Salla Lindholm. Sähköpostilla voit ottaa heihin yhteyden jasenpalvelu(ät)tek.fi.

Asiasanat: