Yrittäjän vakuutukset

Yrittäjille on olemassa pakollisia ja vapaaehtoisia vakuutuksia.

TEKin vastuu- ja oikeusturvavakuutus

TEKin jäsenillä on vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joka kattaa palkansaajien lisäksi tietyin rajoituksin myös itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä. Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen omistaa yksin kyseisen yrityksen.

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai varallisuusvahinko, jos vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan siitä korvausvastuussa. Jos taas itsellesi sattuu jotain, tulee sitä varten olla omat tapaturmavakuutukset.

Lue lisää

Ota yhteyttä työsuhde- ja lakineuvontaan
Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9-12

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus

  • Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan yrittäjä on muun muassa osakeyhtiön osakas, joka työskentelee yrityksessä johtavassa asemassa ja omistaa yli 30 prosenttia osakepääomasta. Jos nämä kriteerit täyttyvät ja työtulo on vähintään YEL-alarajan suuruinen, tulee ottaa YEL-vakuutus.
  • YEL-vakuutuksen pohjana on arvioitu vuotuinen työtulo, jonka alaraja vuonna 2021 on 8 063,57 euroa ja yläraja 183 125 euroa.
  • Työtuloa ei kannata ilmoittaa alakanttiin maksujen minimoimiseksi, sillä se vaikuttaa suoraan myös kertyvän eläkkeen määrään. Lisäksi YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen ja sairauspäivärahan, perusta.
  • YEL on ainoa yrittäjälle pakollinen vakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoisia vakuutuksia ovat esimerkiksi:

  • oikeusturva- ja keskeytysvakuutus
  • omaisuuden ja yrittäjän itsensä vakuuttaminen (esimerkiksi työttömyysturva- ja tapaturmavakuutukset)

Lisäksi on syytä ottaa huomioon muun muassa vahingonkorvausvastuu ulkopuolisille aiheutetusta vahingosta, tuotteisiin mahdollisesti liittyvät turvallisuusriskit sekä palo-, murto- ja vuotoriskit.

Yritystoimintaan voi myös tulla odottamattomia keskeytyksiä äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman takia. Näitä tilanteita ja niiden tuomia ansionmenetyksiä vastaan voi varautua keskeytysvakuutuksella.

Vakuutusyhtiöitä kannattaa kilpailuttaa, sillä eri vakuutusten sisällöissä ja maksuissa voi olla suuriakin eroja.

 

Oppaita ja lisätietoa yrittäjyyden tueksi

Keskusteluja ja vertaistukea TEKin Yrittäjäklubissa

Yrittäjyyden perusteet -verkkovalmennus

Avainsanat: