Kolme henkilöä palaverissa

Yrityksen perustaminen

Miten yritys oikein perustetaan? Mitä pitää ottaa huomioon eri vaiheissa?
Liikeidea ja toimintasuunnitelma
Kaikki lähtee hiotusta ideasta.
Rahoituksen järjestäminen
Rahoituksen hakeminen edellyttää suunnittelua.
Yritysmuodon valinta
Tiedätkö, mitä eroa on toiminimellä ja osakeyhtiöllä?
Sopimukset
Vältä erimielisyydet sopimalla asioista etukäteen.
Vakuutukset
Mitä vakuutuksia kannattaa ottaa?
Hinnoittelu
Hinnoittele työsi oikein ja huomioi erilaiset kustannukset.
Sivutoiminen tai kevytyrittäjyys
Millainen yrittäjyys sopii sinulle?

Yrittäjyys kiinnostaa, mutta mistä aloittaa?

Yrittäjänä voi toimia joko päätoimisesti tai sivutoimisesti palkkatyön tai opiskelun ohessa, perhevapaalla tai eläkkeellä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet valmiudet luovat perustan onnistuneelle yritystoiminnalle. Perustan menestymiselle luo oma osaaminen ja sen toimialan tunteminen, jolle aikoo yrityksen perustaa. Sen lisäksi eri toimialoilla tarvitaan erilaisia taitoja ja ominaisuuksia.

Hyviä yrittäjän ominaisuuksia ovat muun muassa:

 • asiakaslähtöinen ajattelutapa
 • innovatiivisuus, kyky muuttaa toimintatapoja
 • oma-aloitteisuus
 • rohkeus, valmius ottaa sopivasti riskejä
 • halu menestyä

Lisäksi on hyvä tuntea taloushallinnon perusteet, hinnoittelu, budjetointi ja markkinointi. Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan voi ja kannattaakin pyytää apua näiden alojen erityisosaajilta.

Ennen yritystoiminnan aloittamista on osaamisen riittävyyden lisäksi hyvä miettiä seuraavia asioita:

 • mitkä ovat markkinat, kilpailutilanne
 • miksi asiakkaat olisivat kiinnostuneita juuri sinun tuotteestasi tai palvelustasi
 • rahoitustarve ja rahoituksen saatavuus
 • mahdolliset yhteistyökumppanit
 • yrittäjän velvollisuudet, kuten vakuutukset
 • työttömyysturva
 • yritystoiminnan laajuus: päätoiminen vai sivutoiminen

Lue lisää yrittäjien palveluista

Lue lisää yrittäjän työttömyysturvasta

Joukko iloisia ihmisiä koulutuksessa

Kaipaatko lisätietoa?

Yrittäjyyden perusteet -verkkovalmennuksessa käydään läpi yrittäjyyden perusasioita, jotka kaikkien yrittäjyyttä harkitsevien on hyvä osata. Valmennus koostuu lyhyistä videosta, artikkeleista ja harjoituksista. Niiden lisäksi on koottu vinkkejä, linkkejä ja muuta aineistoa, joista saa lisätietoa. Valmennus sopii niin pää- kuin sivutoimista yrittäjyyttä harkitseville. 

Ilmoittaudu mukaan