Teekkarikulttuurin historiaa

Tutustu teekkareiden historian merkkipaaluihin.

1800

Suomen teollistuminen lähtee käyntiin 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä tekstiili- ja metalliteollisuudesta. Lue lisää tekniikan maan historiasta TEK-lehdestä.

Sotaoppilaitokset ja valtion hallintovirastot opettavat tuleville työntekijölleen matematiikkaa ja karttojen piirrustusta. Käytännön rakennustekniikan ammattitaito opitaan työharjoittelussa. Lue lisää: Tekniikan Waiheita 2/08 (pdf)

1842

Mekaniikan muodollinen opetus alkaa Suomessa. Tästä voi katsoa alkaneen tekniikan alan koulutuksen Suomessa.

1849

Vuonna 1847 Helsinkiin, Turkuun ja Vaasaan perustetut teknilliset reaalikoulut aloittavat toimintansa. Tutustu tekniikan koulutuksen alkumetreihin täällä.

1850

Teekkari-termistöä (muun muassa nimitystä teekkari tai teknolog) aletaan käyttää 1800-luvun puolivälissä tiettävästi ensimmäisiä kertoja Göteborgissa, Tukholmassa ja Helsingin teknillisessä reaalikoulussa (nyk. Aalto-yliopisto). Teekkarikulttuuria tavataan tänäkin päivänä vain Suomessa ja Ruotsissa. (Lähde

1856

Teekkareilla on jo parhaat bileet. Nimeltä mainitsematon aikalainen valittaa, että teekkarit viettävät "öisin orgioita, jotka pilaavat sielun ja ruumiin" (Tiede-lehti 2.4.2008).

1860

Helsingin teknillisessä reaalikoulussa siirrytään kaikille yhteisestä opetusohjelmasta ja kurssisisällöstä osastoihin, joita perustetaan 1860-luvun alussa viisi: insinööriosasto (jossa opetetaan ”pykäämisen kyhäysoppia” eli rakennustekniikkaa), kemian osasto, koneosasto, arkkitehtiosasto ja maanmittausosasto. Vuosina 1861–1872 koulusta valmistuu 55 oppilasta, joista 34 on rakennusinsinöörejä. (Lähde, pdf)

1872

Teknologföreningen-niminen yhdistys perustetaan Helsingin teknillisessä reaalikoulussa, mistä Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TKY) laskee historiansa alkavan. TKY yhdistyy Aalto-yliopiston myötä vuonna 2010 Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan kanssa ja ylioppilaskunnan nimeksi tulee Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY). (Lähde)

Helsingin Teknillisestä reaalikoulusta tulee Polyteknillinen koulu ja seitsemän vuotta myöhemmin eli vuonna 1879 Polyteknillinen Opisto.

1878

Ensimmäinen kansallinen tempaus järjestetään J. L. Runebergin patsasrahaston hyväksi. Lue lisää tempauksista.

1880

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) perustetaan.

1890

Naisia aletaan nähdä pikkuhiljaa tekniikan opiskelijoina. Ensimmäinen naisarkkitehti Signe Hornborg valmistuu vuonna 1890. Hän opiskeli ylimääräisenä ja osa-aikaisena oppilaana Polyteknillisessä Opistossa (entinen Helsingin teknillinen reaalikoulu, nykyään Aalto-yliopisto). Vuonna 1905 Jenny Markelin suorittaa tutkinnon tie- ja sillanrakennuksesta. Lue lisää tekniikan ensimmäisistä naisista

1891

Kiltatoiminta alkaa, kun Kemistikilta perustetaan.

1893

Teekkarilakki saa nykyisen ulkoasunsa. Tästä katsotaan nykymuotoisen teekkarilakin ajanlaskun alkavan. Lue lisää Teekkarilakin tarinasta sekä lakin eroista Suomessa ja Ruotsissa. Lue myös teekkarilakin valmistuksen vaiheista ja lakin paikkakuntakohtaisista eroista.

Teknillinen klubi, Tampereen Teknillisen Seuran edeltäjä, perustetaan.

1896

Suomenkielisten Teknikkojen Seura STS perustetaan. Sen ensisijainen tehtävä on edistää suomen kieltä tekniikan ja teollisuuden alalla. Tästä lasketaan alkaneeksi Tekniikan akateemiset TEKin historia.

1900

Polyteknillinen Opisto saa diplomin Pariisin maailmannäyttelystä vuonna 1900 maailman parhaana teknillisen alan oppilaitoksena. (Lähde)

1904

Suuri osa Polyteknillisen Opiston (nyk. Aalto-yliopisto) opiskelijoista menee luentolakkoon vastalauseena Venäjän armeijan kutsunnoista kieltäytyneiden opiskelijoiden erottamiselle. Lakkoinnostus hiipuu kuitenkin jo syksyllä. (Lähde, pdf)

1908

Monien vaiheiden ja nimien jälkeen Helsingin teknillisenä reaalikouluna aloittaneesta oppilaitoksesta tulee Suomen Teknillinen Korkeakoulu; yliopistotasoinen oppilaitos, jonka opiskelijoilla on ylioppilaiden oikeudet ja opettajilla professorin titteli. Lue lisää

1915

Jääkäriliikkeen toiminta yliopistoissa ja korkeakouluissa naamioidaan ylioppilaspolitiikaksi. Huhtikuussa järjestetään Polilla kokous, jonka väitetään pohtivan "ylioppilaskunnan jakokysymystä". Teekkarit hoitavat maanalaisen liikkeen tiedustelutoimintaa.

1920

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta perustetaan.

1920-luvulla teekkarit alkavat käyttää yhdistävänä asusteena labratakkia. Labratakkeja nähdään vielä Otaniemen muuton yhteydessä 1960-luvulla. 1931 esitetään ensimmäiset pohdinnat överhalare-nimellä kulkevasta vaatekappaleesta. Lue lisää haalarikulttuurin alkuvaiheista.

1923

Turussa perustetaan Kemistklubben vid Åbo Akademi rf. Se edustaa pitkään yksinään Turussa teekkarikulttuuria. Vuonna 1999 perustetaan Åbo Akademille Datateknologerna vid Åbo Akademi rf ja Turun yliopistoon Digit ry. Vuonna 2008 Turku saa neljännen teekkarikiltansa, Nucleus ry. Vuonna 2020 syntyvät Adamas ry ja Machina ry. Turussa toimivien teekkariyhdistysten "yhteensitova kontaktifoorumi" on Teekkarikomissio.

1927

Suomenkielinen akateeminen nuoriso siirtyy Tekniikan Ylioppilaiden aloitteesta viettämään vappua Alppilan sijaan Kaivopuistoon. Lue lisää teekkariwapun vaiheista.

1929

Ensimmäinen teekkarilaulukirja T.Y. Laulukirja julkaistaan. Jo tätä aiemmin teekkaripiireissä laulettu Teekkarihymni on myös mukana laulukirjassa. Laulukirja herättää ”inhoa ja kauhua vakavasti ajattelevissa piireissä”. 

1931

Polyteknikkojen Ilmailukerho aloittaa kerhotoiminnan. Vuonna 1953 kerhon jäsenet hämmästyttävät yleisöä suunnittelemalla ja rakentamalla alusta asti lentävän moottorihärvelin. Aiheesta lisää.

1933

Speksiperinne rantautuu Suomeen ja ensimmäinen teekkarispeksi esitetään. Esitys on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan tempaus. Teekkarispeksejä on esitetty yhtäjaksoisesti vuodesta 1990 ja NääsPeksejä Tampereella vuodesta 1999. Lisää aiheesta myös julkaisussa Teekkarielämää (2006).

Retuperän WBK esiintyy ensimmäistä kertaa Maanmittariklubin varainkeruuta varten järjestetyillä ”Retuperän palokuntajuhlilla”.

1939

Talvisota alkaa 30. marraskuuta. Helsingin pommituksissa Teknillisen korkeakoulun päärakennus Hietalahdessa vaurioituu pahasti. Opetus keskeytetään syksyyn 1940 saakka. Lähde: Tekniikka&Talous.

1940

Nimeke diplomi-insinööri otetaan varsinaisesti käyttöön tutkintosäännön uudistuksen yhteydessä 1940-luvun alkupuolella (lähde).

1941

Jatkosota alkaa 25. kesäkuuta. Moni Teknillisen korkeakoulun opiskelija palaa rintamalle ja opetus keskeytetään. Syksyllä 1941 kouluun ei oteta uusia opiskelijoita. Opetus jatkuu sodan lomassa lokakuussa 1942, mutta se keskeytetään vielä kerran pommitusten takia helmikuussa 1944. Sodan jälkeen opettajista on pulaa. Sota on jättänyt jälkensä myös opiskelijoihin. Lähteet: Tekniikka&Talous ja Sähköinsinöörikillan historiikki. 

1948

Teknillinen korkeakoulu päätetään siirtää Otaniemeen. Valmistelut aloitetaan ja tonttimaa ostetaan tammikuussa 1949. (aalto.fi) Asemakaavakilpailun Otaniemen valtion maa-alueesta voittaa Aino ja Alvar Aallon suunnitelma ”Ave Alma Mater, Morituri Te Salutant (”Opintojeni äiti, kuolevaiset tervehtivät sinua”). Lue lisää. 

Wappulehti Äpy aloittaa. Äpy on Suomen vanhin wappulehti. Nykyään wappulehtiä julkaistaan jokaisella teekkaripaikkakunnalla

1949

Tekniikan opiskelijoiden asuntopulaa helpottamaan järjestetään suurtempaus "Otaniemi on, Teekkarikylä tehdään". Tempauksella kerätään varoja Teekkarikylän rakentamiseksi Otaniemeen. Pommituksissa tuhoutuneen Neuvostoliiton suurlähetystön tiilet saadaan käyttää kylän rakentamiseen. Tempaus luo myönteistä kuvaa teekkareista. Teekkarikylä otetaan käyttöön syksyllä 1951. Kesällä 1952 siellä majoitetaan Helsingin olympialaisten urheilijoita. Lähde: tiede.fi ja Sähköinsinöörikillan historiikki.

1940-luvun loppupuolella teekkari matkaa ASLA-stipendillä Yhdysvaltoihin. Suomalainen insinööri- ja teekkarikunta rakentaa suhteita Yhdysvaltoihin ASLA-apurahojen turvin. Lisää tekniikan maan historiaa TEK-lehdessä.

1952

Yhteiskristillinen opiskelijayhdistys Ristin kilta rakentaa Helsinkiin minigolfradan rahoittaakseen kappelin rakentamista Otaniemeen. Suomen vanhin rata toimii Sibeliuksen puistossa.

1953

Fennada-filmi ikuistaa teekkarielämän tiimellystä tempauksineen, spekseineen ja muine harrastuksineen lyhytelokuvaan. Ajan henkeä kuvaa lausahdus ”teekkarille ei mikään inhimillinen saa olla vierasta – ei edes työnteko.” Katso elokuva Ylen Elävästä arkistosta (10 min).

1955

Teknillisen korkeakoulun ensimmäiset toiminnot siirtyvät Otaniemeen. Muutto Helsingistä Otaniemeen vie noin kymmenen vuotta. Lähde: aalto.fi

Teekkarit aloittavat televisiolähetykset Suomessa. Ensimmäinen julkinen tv-lähetys tapahtuu 24.5. Säännölliset tv-lähetykset aloitetaan syksyllä 1956.

1958

Polyteekkarimuseo aloittaa toimintansa Helsingissä Lönnrotinkatu 29:ssa Vanhalla Polilla. Museo muuttaa Espoon Otaniemeen 1960-luvulla. Nykyisiin tiloihinsa Jämeräntaival 3:n kellariin museo siirtyy 1990-luvun alussa. Vuonna 2021 Polyteekkarimuseo vaihtaa nimekseen Opiskelijakulttuurimuseo. Lue lisää museosta TEK-lehdestä täältä ja täältä. Tampereelle avataan Teekkarimuseo vuonna 2008.

1959

Ensimmäiset teekkarit aloittavat opintonsa Oulussa. Oululainen teekkarilakki painetaan ensimmäistä kertaa päähän wappuna 1960. Tästä lasketaan alkavaksi oululaisten teekkareiden ajanlasku.

1961

Yksi kuuluisimmista teekkarijäynistä tehdään Wasa-laivan noston yhteydessä Tukholman edustalla. Muutama teekkari vie Paavo Nurmen juoksijapatsaan pienoisversion vielä pinnan alla olevan laivan kannelle. Kun laiva nostetaan, patsas löytyy ja herättää suurta ihmetystä. Jäynän toteuttavat Harri LeppänenKrister Ahlström, Martti Tuomola ja Matti Kaje

1965

Ensimmäiset teekkarit aloittavat opintonsa TKK:n alajaostossa Tampereella. Lue lisää. Lue myös: 50 vuotta teekkarielämää Tampereella

1966

Ensimmäiset Akateemisen kyykän MM-kilpailut järjestetään Helsingissä. Tampereella kilpailuja aletaan järjestää vuonna 1994.

Tammerkoskessa Tampereella annetaan ensimmäistä kertaa teekkarikaste wappuna 1966.

Syksyllä Tampereella aloitetaan fukseja perehdyttävä isovelitoiminta, johon nykyinen tutortoiminta perustuu.

Teknillinen korkeakoulu muuttaa Helsingistä Espoon Otaniemeen. Tempaussarja Temppu’66 siivittää tupsukansan muuttoa. Tempausesikunta käyttää karheita, keskiruskeita puuvillahaalareita.

Teekkareiden uusi ylioppilaskuntatalo Dipoli vihitään käyttöön Otaniemessä. TKY:n toimisto ja teekkariravintola otetaan käyttöön. Rakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Reima ja Raili Pietilä (os. Paatelainen). Lue rakennuksen historiasta lisää.

TKK:n Tampereen osastoon perustetaan ensimmäinen kerho, Tampereen teekkarien radiokerho.

1968

Vanha ylioppilastalo Helsingissä vallataan marraskuussa. Otaniemen teekkareita pyydetään mukaan. Vaikka poliittinen kuohunta on saavuttanut myös teekkarit, Vanhalle ylioppilastalolle he eivät lähde mukaan.

1969

Ensimmäiset teekkarit aloittavat opintonsa Lappeenrannassa.

1970

1970-luvun alussa ylioppilaskunnat alkavat politisoitua. Muun muassa Tampereella ja Lappeenrannassa puoluetoiminta alkaa näkyä myös ylioppilaskunnissa.

Poliittisen ilmapiirin aikaansaama vanhojen arvojen kyseenalaistaminen lakkauttaa vuosijuhlaperinteen 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa. Perinne tekee kuitenkin paluun 1980-luvulla, minkä jälkeen se on noussut nykyiseen loistoonsa. Lähde: Teekkarielämää (2006)

1972

Tampereen tekniikan opetus itsenäistyy TKK:n alajaostosta Tampereen teknilliseksi korkeakouluksi (TTKK). Lue aiheesta lisää.

1973

Konetalo valmistuu Tampereen Hervannan kampuksen ensimmäisenä rakennuksena ja teekkarit muuttavat keskustasta Hervantaan. Lähde: teekkarihistoriaa.fi

Lappeenrannassa järjestetään ensimmäiset kiltatapaamiset. LTKY:n ensimmäiset killat ovat Kaplaaki (tuotantotalous), Armatuuri (energiatekniikka) ja KRK (koneenrakennus). Lähde: ltky.fi/historia

1975

Lappeenrannan teknillinen yliopisto muuttaa Lappeenrannan keskustasta Skinnarilan kaupunginosaan, kun uuden kampuksen ensimmäinen rakennusvaihe otetaan käyttöön huhtikuussa. Lähde: ltky.fi/historia

1977

Oulussa fuksit eivät saakaan Teekkarilakkia lakinvalmistaja Wahlmanin työntekijöiden lakon takia. Lakin sijaan väliaikaisratkaisuna käytetään wappuna Miranol-lippiksiä villalankatupsun kera. Tästä juontuu oululaisen fuksilakin perinne. Lähde: oty.fi

1983

Lappeenrannan Koneteekkarit saunovat nimiinsä liikkuvassa saunassa kylpemisen ennätyksen, yhteensä 336,4 tuntia. 

1986

Ensimmäinen valtakunnallisen tason jäynäkilpailu järjestetään Vaasassa, jossa tehtävänä on muun muassa pystyttää Vaasan teknillisen tiedekunnan perustajan patsas Hovioikeudenpuistikkoon. Kisojen tarkoitus on antaa vaasalaisille esimakua siitä, mitä teknillisen korkeakoulun tulo paikkakunnalle tuo mukanaan. Lue lisää jäynäkulttuurista.

1990

Ensimmäiset teekkarit aloittavat Vaasan yliopistossa. Aluksi opetus järjestetään yhdessä Teknillisen korkeakoulun kanssa. Vuonna 2004 Vaasan yliopisto saa oikeuden myöntää DI-tutkintoja.

1992

Teekkarisauna Mörrimöykky rakennetaan talkoilla Hervannan kampuksen välittömään läheisyyteen Tampereelle. Sauna on edelleen kovassa käytössä.

Vaasassa Tutti ry:n teekkarit rakentavat sauna-auton, joka on Vaasan yliopiston ensimmäinen siirrettävä sauna. Vuonna 2011 valmistuu uusi peräkärrysauna, jota käytetään opiskelijatapahtumien lisäksi Teuvan sauna-ajoissa.

1993

Teekkaritalo valmistuu Ouluun. Virallisia harjakaisia vietettiin jo 2.10.1992, mutta avajaisseremoniat pidetään 15.5.1993. 

1994

Ensimmäinen Teekkarin työkirja julkaistaan (nyk. TEKin Työkirja). Kirjan päätoimittaa Hakim Laukkoski

1998

Konekilta rakentaa Tampereella wapuksi ennätyksellisen härwelin, jolle kertyy painoa jopa 3 500 kiloa. Härwelit ovat edelleen tärkeä osa tamperelaista TeekkariWappua.

1999

Oulun yliopiston teekkarit järjestävät ensimmäistä kertaa nyt jo perinteeksi muodostuneen wapun hyväntekeväisyystempauksen Wesibussi. Aluksi bussin tarjosi Koskilinjat oy, nykyään OTPTravel. Lue lisää: oty.fi

2010

Aalto-yliopisto aloittaa tammikuun ensimmäisenä päivänä toimintansa. Se yhdistää Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun.

2015

Alati kasvava kansainvälisten tekniikan maisteriopiskelijoiden määrä muuttaa opiskelijaelämää ja teekkarikulttuuria asteittain. 2015 Aalto-yliopiston Teekkarijaostoon perustetaan KV-tirehtöörin tehtävä, joka vastaa fuksimajurin roolia.

2017

Verkostoyliopisto FITech (Finnish Institute of Technology) perustetaan syksyllä 2017. Perustajina ovat seitsemän tekniikan alan yliopistoa sekä Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus.

2019

Uusi Tampereen yliopisto aloittaa toimintansa. Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Myös ylioppilaskunnat yhdistyivät TREY:ksi ja teekkarikulttuuria toteuttamaan perustettiin vuonna 2018 Tampereen Teekkarit ry.