Suomenkielisten Teknikkojen Seura perustettiin suomenkielisen tekniikan sanaston luomiseksi

|
Uutinen

TEKin tarina alkoi suomenkielisestä tekniikan sanastosta – tai oikeastaan sen puuttumisesta.

Tammikuun lopulla vuonna 1896 pieni joukko suomenmielisiä insinöörejä ja arkkitehteja kokoontui Helsingissä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran taloon perustamaan uutta seuraa, jonka tehtävänä olisi edistää suomen kieltä ja kirjallisuutta teknillisillä aloilla sanastoa laatimalla, esitelmillä, keskustelulla ym. Tämän ohessa seura myös ottaa käsitelläkseen yleisiä kysymyksiä, jotka ovat teknillistä laatua”.

Suomenkielisten Teknikkojen Seura aloitti toimintansa 17.3.1896, senaatin ja keisarin annettua luvan seuran perustamiselle.

Avainsanat:
TEK