Kuvituskuva TEKin toimistolta, pöydällä avoimia lehtisiä.

Information om TEK:s val

TEK har grundats, ägs och förvaltas av sina medlemmar. I valen väljs bland medlemmarna ett fullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten i TEK.

Vad handlar valet om?

Fullmäktige är TEK:s högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. Vid fullmäktigevalet i vår 2023 valdes 70 ledamöter för perioden 2023–2026. Fullmäktige har 70 invalda medlemmar, varav 66 kommer från Teknikens Akademiker rf:s valkrets och 4 från Tekniska Föreningen i Finland rf:s valkrets. Dessutom har studerande 7 platser i TEK:s fullmäktige, de väljs inte i TEK:s val utan genom en öppen ansökan, alltid för ett kalenderår i gången.

Vad gör fullmäktigeledamöterna?

TEK:s fullmäktigeledamöter drar upp riktlinjer för hur medlemmarnas intressen drivs på arbetsmarknaden, hurdana medlemstjänster de erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället. TEK:s fullmäktige väljer styrelse och beslutar om ekonomin, till exempel om medlemsavgiften.

Fullmäktigearbetet erbjuder en utmärkt utsiktsplats över arbetsmarknaden och samhällspåverkan samt ett omfattande nätverk av medlemmar i yrkeskåren. Fullmäktige sammanträder vanligen två gånger per år. Läs mer om fullmäktiges höstmöte 2022 på finska eller på engelska.

Ledamöterna deltar förutom i fullmäktiges sammanträden också i sin fullmäktigegrupps sammanträden och håller kontakt med gruppen. Fullmäktigegrupperna bereder till exempel fullmäktigemotioner om prioriteringar och ändringar de vill uppnå i TEK:s verksamhet. 

Vi frågade ordförandena för de fullmäktigegrupperna för perioden 2020-2023 om deras syn på TEK:s framtid och framgångarna under den gångna fullmäktigeperioden. Läs mer i TEK-tidningen på finska eller på engelska.

Vem kan rösta?

Röstberättigade var personmedlemmar (utom studerandemedlemmar) i Teknikens Akademiker rf och Tekniska Föreningen i Finland (TFiF-TEK), vars medlemskap har varit i kraft den 1.1.2023.

Läs mer om röstning

Valkrets och valområden

Valkrets Teknikens Akademiker rf (TA) (totalt 66 platser)

Södra valområdet: Nyland (32 platser)

Västra valområdet: Åland, Sydösterbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland (21 platser)

Östra valområdet: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Savolax (6 platser)

Norra valområdet: Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten (7 platser)

TFiFs valkrets omfattar hela landet (4 platser)

Tidtabell 2023

  • Rösträtten och valbarheten bestäms enligt situationen 1.1.2023. Röstberättigade och valbara är personmedlemmar (utom studerandemedlemmar) i Teknikens Akademiker rf och Tekniska Föreningen i Finland (TFiF-TEK), vars medlemskap har varit i kraft den 1.1.2023.
  • Klagotiden för valbarheten 10.1 – 24.1.
  • Kandidatnominering 10.1 kl. 9.00 – 6.2 kl. 12.00.
  • TEK:s valnämnden fastställer kandidatlistor 27.2.
  • Valmaskinen är öppen för kandidaterna 28.2 – 13.3 kl. 12.00.
  • Valmaskinen är öppen för alla medlemmar 13.3 efter kl. 12.00 – 3.4 kl. 23.59.
  • Röstningstiden börjar den 20.3 kl. 9.00.
  • Poströstningstiden går ut den 27.3.2023 och röster som kommit in senast den 3.4.2023 beaktas.  
  • Alla röster ska vara framme före den 3.4 kl. 23.59.
  • Valresultatet offentliggörs den 5.4.

Dataskydd

Medlemmarnas integritet är värdefull för TEK och spelar en nyckelroll i allt vi gör. TEKs val genomförs i enlighet med lagstiftningen om dataskydd och principerna om dataskydd i den allmänna dataskyddsförordningen.

Vi behandlar personuppgifter endast för lagliga och för förutbestämda ändamål. Information kommer inte att lämnas ut för andra ändamål.

När det gäller valet samlar vi bara in information som är nödvändig för valet och lagrar den under en begränsad tid. De databehandlingsavtal som krävs enligt förordningen har ingåtts med våra partners som behandlar personuppgifter.

Vi informerar våra medlemmar om behandlingen av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för valet.

Kontaktinformation

TEK:s valnämnd ansvarar för valarrangemangen.

I alla frågor når du TEK:s valteam på adressen val@tek.fi

Du kan läsa mer om sammansättningen för nuvarande fullmäktige, styrelse och utskott på adressen www.tek.fi/paatoksenteko (på finska).