Henkilöllä on kädessä puhelin, jonka näytöllä lukee TEK:s val.

De politiska partierna fick fler platser i TEK:s fullmäktige

|
Uutinen

TEK:s fullmäktige har fått 70 ledamöter. Partipolitiskt bundna valförbund ökade sin representation. Den elektroniska omröstningen blev allt populärare och donationskampanjen samlade nästan 35 000 euro.

TEK:s valresultat har räknats färdigt. I valet röstade medlemmarna under perioden 20.3–3.4 in sammanlagt 70 ledamöter till fullmäktige för perioden 2023–2026. Fullmäktige är TEK:s högsta beslutsfattande organ.

Se listan över ledamöterna och vice ledamöterna längst ner på denna sida

Som den största gruppen i fullmäktige fortsätter Samlingspartiet (Kokoomus), som ökade sitt antal platser med två till sammanlagt 19 platser. Näst störst var Yhtenäisyys ja Teekkarihenki, i likhet med förra valet, denna gång med 15 platser. Tredje är TEKin Nuoret med 10 platser.

Samlingspartiet, Centern (Keskusta) och De Gröna (Vihreät) ökade sin representation med två platser var. Flest platser förlorade iTyö, som gick ner från 13 till 9 platser. Yhtenäisyys ja Teekkarihenki samt TEKin Nuoret förlorade en plats var.

Du kan läsa om förändringarna i fullmäktigegruppernas maktrelationerna i slutet av sidan

Andelen elektroniska röster ökade, valdeltagandet sjönk något

Nästan 54 000 medlemmar i TEK hade rösträtt i valet. Antalet kandidater var 406. Valdeltagandet var 24,5 procent, vilket innebär att valdeltagandet minskade med 1,5 procentenheter från förra valet. 

Valet förrättades som ett kombinerat val, där medlemmen efter eget val fick rösta antingen elektroniskt eller per post. I valet gavs sammanlagt 13 200 röster, av vilka 11 652 elektroniskt. Totalt 88 procent av rösterna var elektroniska. I det föregående valet år 2020 var 81 procent av röster elektroniska. 

TEK:s fullmäktige konstituerar sig på mötet 7–8.9.2023. På mötet väljs också styrelsens ordförande, första och andra vice ordförande och styrelsens ledamöter. Fullmäktigeperioden är treårig, 2023–2026.

De största röstetalen varierade regionalt

Den största mängden röster i valet samlade Marjo Matikainen-Kallström (Saml, Esbo) med 393 röster.

Näst mest röster i södra valområdet efter Marjo Matikainen-Kallström fick Atte Harjanne (Gröna, Helsingfors), 319 röster. Tredje mest röster, 223 stycken, fick Noora Laak (Vf, Helsingfors). 

Mest röster i västra valområdet fick Tiina Mikkonen (Gröna, Tammerfors), 131 röster. Näst mest röster i västra området fick Jaakko Stenhäll (Gröna, Tammerfors), 116 röster.

Mest röster i östra området fick Risto Varala (yht, Villmanstrand), 63 röster, och tvåa med 62 röster blev Petro Julkunen (iTyö, Kuopio).

I norra området var det nuvarande ordföranden för TEK:s styrelse Mari-Leena Talvitie (Saml, Uleåborg), som samlade flest röster, 142 stycken. Tvåa blev Mikko Merihaara (Saml, Uleåborg) med 89 röster. 

I TFiF:s valdistrikt samlade Jimmy Nylund (tfif, Helsingfors) mest röster, 112 stycken, med Magnus Strandberg (tfif, Esbo) som tvåa med 105 röster.

Östersjön fick flest röster och över 9 000 euro i donationskampanjen i samband med TEK:s val

TEK uppmuntrade medlemmarna att rösta elektroniskt. TEK lovade att donera 3 euro till ett miljömål för varje elektronisk röst, och de som röstade elektroniskt fick också rösta på ett miljömål på en lista som TEK sammanställt.

I valet gavs 11 652 elektroniska röster, och de samlade sammanlagt 34 956 euro för miljöns bästa. Beloppet är ca. 3 000 euro större än i det förra valet.

Mest röster fick en donation till Östersjöns bästa via John Nurminens Stiftelse. Med sina 3 114 röster samlade de en donation om 9 342 euro.

Näst mest, dvs. 2 102 röster och 6 306 euro, fick Stiftelsen för naturarvet och en donation till permanent fredning av naturområden.

Tredje blev Baltic Sea Action Groups arbete för Östersjön med 1 703 röster, och TEK donerar 5 109 euro till detta ändamål.

Alla sju mål som fanns på TEK:s lista fick röster från medlemmarna och kommer att få en donation från TEK. Du kan bekanta dig på miljömålen som fanns på listan och med de röster som de fick här.

TEK:s fullmäktige 2023-2026

TEK:s fullmäktigeledamöter och vice ledamöter ordnade enligt jämförelsetal och enligt valområde och valförbund. Efter namnet kommer det personliga röstetalet, jämförelsetal per valförbundet och jämförelsetal per valringen. Du kan också öppna listan i pdf-format här.

De 32 ledamöter som blivit invalda för första gången till fullmäktige har ett (u) efter sitt namn. En del av de nya ledamöterna har dock deltagit i fullmäktigearbetet redan under den gångna perioden som viceledamöter eller har varit fullmäktigeledamöter under tidigare fullmäktigeperioder.

TFiF:s valkrets

TFiF
Nylund Jimmy 112 591 591 Ledamot
Strandberg Magnus (u) 105 295,5 295,5 Ledamot
Fagerlund Susanne (u) 93 197 197 Ledamot
Granat-Jukakoski Anne 86 147,75 147,75 Ledamot
Jensén Jenny 69 118,2 118,2 Vice ledamot
Leveelahti Kimmo 65 98,5 98,5 Vice ledamot
Taipale Marianne 40 84,429 84,429 Vice ledamot
Suominen Petteri 21 73,875 73,875 Vice ledamot

 

Tekniikan Akateemiset ry:s valkrets

Södra valområde

Kestävä TEK -valring
Vasemmisto        
Laak Noora 223 336 350,75 Ledamot
Ramachandran Arvind 47 168 175,375 Vice ledamot
Kivioja Tarmo 28 112 116,917 Vice ledamot
Vihreät        
Harjanne Atte 319 1067 1403 Ledamot
Hyrkkö Saara 219 533,5 701,5 Ledamot
Seppälä Peppi (u) 124 355,667 467,667 Ledamot
Viilo Mikko (u) 114 266,75 280,6 Ledamot
Tulkki Ville (u) 74 213,4 233,833 Ledamot
Partanen Henna 74 177,833 200,429 Vice ledamot
Ramsland Satu 32 152,429 155,889 Vice ledamot
Lehtiranta Jonni 31 133,375 140,3 Vice ledamot
Heiskanen Paavo 20 118,556 127,545 Vice ledamot
Koskela Hannu 18 106,7 107,923 Vice ledamot
Auvinen Antti 13 97 100,214 Vice ledamot
Edunvalvontarengas valring
iTyö        
Kyhälä Seija 59 657 939,333 Ledamot
Isotupa Maria (u) 53 328,5 402,571 Ledamot
Vaari Anu 51 219 281,8 Ledamot
Aksela Kia 37 164,25 176,125 Vice ledamot
Kallio Timo 36 131,4 140,9 Vice ledamot
Auterinen Iiro 34 109,5 122,522 Vice ledamot
Harju Piri 32 93,857 97,172 Vice ledamot
Keskusta        
Lasanen Mikko (u) 29 204 216,769 Ledamot
Lankia Outi 28 102 104,37 Vice ledamot
Väänänen Hannu 23 68 70,45 Vice ledamot
Kokoomus        
Matikainen-Kallström Marjo 393 1743 2818 Ledamot
Markkula Markku 132 871,5 1409 Ledamot
Perkiö Sanna 122 581 704,5 Ledamot
Forssell Lotta 80 435,75 563,6 Ledamot
Särkijärvi Jouni J 75 348,6 469,667 Ledamot
Orava Petri (u) 67 290,5 352,25 Ledamot
Iivarinen Oskari (u) 65 249 313,111 Ledamot
Wanne Elina 64 217,875 256,182 Ledamot
Kemppi-Virtanen Pirjo (u) 61 193,667 201,286 Ledamot
Ervasti Outi 55 174,3 187,867 Vice ledamot
Miikki Lars 49 158,455 165,765 Vice ledamot
Ojala Eero 47 145,25 156,556 Vice ledamot
Inkilä Janne 43 134,077 148,316 Vice ledamot
Koskinen Jussi 43 124,5 134,19 Vice ledamot
Rasi Katja 39 116,2 128,091 Vice ledamot
Nuorkivi Arto 39 108,938 117,417 Vice ledamot
Horelli Juhani 35 102,529 108,385 Vice ledamot
Hakulinen Emmi 33 96,833 100,643 Vice ledamot
Kestilä Juha 30 91,737 93,933 Vice ledamot
Sosialidemokraatit        
Taipale Kaarin 41 214 234,833 Ledamot
Nyman Olli-Pekka 26 107 112,72 Vice ledamot
Westlund Leena 25 71,333 74,158 Vice ledamot
Tulevaisuuden TEK -valring
Yhtenäisyys ja Teekkarihenki      
Salminen Mikko J. 154 1430 2432 Ledamot
Ali-Vehmas Timo 80 715 810,667 Ledamot
Seppäläinen Mikko 62 476,667 486,4 Ledamot
Grenman Reetta (u) 60 357,5 405,333 Ledamot
Savolainen Tarmo (u) 50 286 304 Ledamot
Takala Petri (u) 48 238,333 243,2 Ledamot
Hartikainen Kristiina 48 204,286 221,091 Ledamot
Paavola Virpi 42 178,75 187,077 Vice ledamot
Syrjänen Veli-Matti 41 158,889 162,133 Vice ledamot
Sainio Panu 38 143 143,059 Vice ledamot
Vahtikari Katja 38 130 135,111 Vice ledamot
Axberg Jan 36 119,167 121,6 Vice ledamot
Kahala Jarmo 36 110 110,545 Vice ledamot
Carpen Matti 35 102,143 105,739 Vice ledamot
Lahtinen Ville 34 95,333 97,28 Vice ledamot
TEKin Nuoret        
Humalajoki Pia 73 1002 1216 Ledamot
Kultanen Maria (u) 69 501 608 Ledamot
Piiparinen Sini 69 334 347,429 Ledamot
Salmi Juho 68 250,5 270,222 Ledamot
Pietilä Aliisa (u) 60 200,4 202,667 Ledamot
Juvonen Anu 55 167 173,714 Vice ledamot
Penttinen Pipsa 54 143,143 152 Vice ledamot
Korhonen Hilja 52 125,25 128 Vice ledamot
Puustinen Essi 43 111,333 115,81 Vice ledamot
Strengell Niklas 38 100,2 101,333 Vice ledamot
Abdul-Rahman Salum 38 91,091 93,538 Vice ledamot

Västra valområde

Kestävä TEK -valring
Vihreät        
Mikkonen Tiina (u) 131 572 572 Ledamot
Stenhäll Jaakko (u) 116 286 286 Ledamot
Repo Sirpa (u) 87 190,667 190,667 Ledamot
Kilpala Minna 57 143 143 Vice ledamot
Nisumaa-Saarela Katja 45 114,4 114,4 Vice ledamot
Mäkelä Jakke 43 95,333 95,333 Vice ledamot
Islander Hanna-Leena 27 81,714 81,714 Vice ledamot
Edunvalvontarengas valring
iTyö        
Nummikoski Jari 70 415 754,5 Ledamot
Eskola Hannu 68 207,5 251,5 Ledamot
Salo Sanna 64 138,333 167,667 Vice ledamot
Leskelä Aimo 39 103,75 116,077 Vice ledamot
Viljanen Timo 33 83 94,312 Vice ledamot
Keskusta        
Martikainen Timo (u) 29 248 377,25 Ledamot
Pennala Esa 29 124 150,9 Vice ledamot
Hassinen Kirsi 25 82,667 88,765 Vice ledamot
Kokoomus        
Ivanoff Antti 77 723 1509 Ledamot
Nyberg Petri 69 361,5 503 Ledamot
Ahopelto Johanna 69 241 301,8 Ledamot
Arvonen Tero (u) 59 180,75 215,571 Ledamot
Koski Juha (u) 52 144,6 188,625 Ledamot
Heiskanen Heikki 49 120,5 125,75 Vice ledamot
Heman Hannu 42 103,286 107,786 Vice ledamot
Höyssä Matti 40 90,375 100,6 Vice ledamot
Luoma Rauno 37 80,333 83,833 Vice ledamot
Munkki Marianne 28 72,3 79,421 Vice ledamot
Eskola Matti 24 65,727 71,857 Vice ledamot
Tulevaisuuden TEK -valring
Yhtenäisyys ja Teekkarihenki      
Timperi Arto 112 1241 1735 Ledamot
Järvinen Hannu-Matti 86 620,5 867,5 Ledamot
Korpiluoto Ville (u) 72 413,667 433,75 Ledamot
Nokelainen Sanna (u) 65 310,25 347 Ledamot
Uusi-Pietilä Mika 61 248,2 289,167 Ledamot
Sarlin Essi (u) 61 206,833 216,875 Ledamot
von Essen Hannu 58 177,286 192,778 Ledamot
Sillanpää Elina 57 155,125 157,727 Vice ledamot
Onnela Juha-Pekka 46 137,889 144,583 Vice ledamot
Ikonen Jari 46 124,1 133,462 Vice ledamot
Hannula Mika 39 112,818 115,667 Vice ledamot
Kontinen Sanni 39 103,417 108,438 Vice ledamot
Kantsila Minna 35 95,462 96,389 Vice ledamot
Takala Minna 35 88,643 91,316 Vice ledamot
Sariola-Leikas Essi 32 82,733 86,75 Vice ledamot
TEKin Nuoret        
Salomaa Suvi 55 494 578,333 Ledamot
Karppanen Markus (u) 53 247 247,857 Ledamot
Kontro Teemu (u) 52 164,667 173,5 Ledamot
Rautalin Hanna 50 123,5 123,929 Vice ledamot
Mylläri Fanni 48 98,8 102,059 Vice ledamot
Rantanen Ida 43 82,333 82,619 Vice ledamot
Laine Maija 40 70,571 72,292 Vice ledamot

Östra valområde

Edunvalvontarengas valring
iTyö        
Julkunen Petro 62 198 250,5 Ledamot
Korpijärvi Juha (u) 58 99 125,25 Ledamot
Korpelainen Ari 43 66 71,571 Vice ledamot
Peni Hannu 11 49,5 55,667 Vice ledamot
Moisio Johannes 9 39,6 41,75 Vice ledamot
Kokoomus        
Kasurinen Jussi (u) 55 199 501 Ledamot
Koskinen Kimmo 53 99,5 167 Ledamot
Riiali Pekka 45 66,333 83,5 Vice ledamot
Hintikka-Varis Sari 31 49,75 62,625 Vice ledamot
Martikka Ossi 15 39,8 45,545 Vice ledamot
Tulevaisuuden TEK -valring
Yhtenäisyys ja Teekkarihenki      
Varala Risto 63 216 339 Ledamot
Viik Heli 46 108 113 Vice ledamot
Toimela Elina 33 72 84,75 Vice ledamot
TEKin Nuoret        
Salminen Liisa 50 123 169,5 Ledamot
Miinalainen Tuuli 34 61,5 67,8 Vice ledamot
Översti Kimi 15 41 42,375 Vice ledamot

Norra valområde

Edunvalvontarengas valring
iTyö        
Honkalampi Marko 51 313 429,5 Ledamot
Kokkonen Timo (u) 48 156,5 214,75 Ledamot
Aikio Hannele 48 104,333 122,714 Vice ledamot
Aarnio Petri 48 78,25 85,9 Vice ledamot
Savola Jaakko 41 62,6 71,583 Vice ledamot
Keskusta        
Aula Matti (u) 34 109 143,167 Ledamot
Leinonen Risto 23 54,5 61,357 Vice ledamot
Juuso Esko 15 36,333 39,045 Vice ledamot
Kokoomus        
Talvitie Mari-Leena 142 402 859 Ledamot
Merihaara Mikko 89 201 286,333 Ledamot
Suomalainen Tanja (u) 33 134 171,8 Ledamot
Hentilä Markku 29 100,5 107,375 Vice ledamot
Tamminen Jonna 24 80,4 95,444 Vice ledamot
Vihanto Pentti 19 67 78,091 Vice ledamot
Kankaala Tapio 17 57,429 66,077 Vice ledamot
Tulevaisuuden TEK -valring
TEKin Nuoret        
Lehtonen Petri (u) 44 119 195 Ledamot
Ranta Uula 29 59,5 65 Vice ledamot
Shnoro Elisabet 19 39,667 48,75 Vice ledamot

 

Ändringarna i maktrelationerna i TEK:s fullmäktige 2014-2023

  Platsantal 2023-2026 Ändring från 2020 val Platsantal 2020-2023 Platsantal 2017-2020 Platsantal 2014-2017
Tekniikan Akateemiset ry:s valkrets (66 platser)
Kestävä TEK -valring 9 * * * *
Vasemmisto 1 - 1 0 0
Vihreät 8 +2 6 7 6
Edunvalvontarengas -valring 32 - 32 * *
iTyö 9 -4 13 13 14
Keskusta 3 +2 1 1 2
Kokoomus 19 +2 17 17 21
Sosialidemokraatit 1 - 1 1 1
Tulevaisuuden TEK -valring 25 * * * *
Yhtenäisyys ja Teekkarihenki 15 -1 16 21 16
TEKin Nuoret 10 -1 11 6 6
TFiF:s valkrets (4 platser)
TFiF 4 - 4 4 4
Sammanlagda antalet invalda ledamöter 70   70 70 70

* Valringarnas namn och valförbunden som ingår i dessa har varierat, varför det inte är möjligt att jämföra ringarna platsantal.

Avainsanat: