Henkilöitä istuu TFiF-TEK Loungessa Turussa.

Om TEK

Teknikens akademiker är människorna inom tekniken. Blickarna riktas mot oss när vår tids stora problem ska lösas.
Kontaktuppgifter
Kontaktinformation för TEK:s kontor och personal.
TEKs val
Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning.
Forskning (på finska)
Vår verksamhet baseras på forskad kunskap och omfattande expertis.
TEK påverkar (på finska)
Vi arbetar ständigt för uppskattning av teknik och teknikområde.
Medlemmarnas gemenskap (på finska)
Som medlem i TEK ingår du i en gemenskap av experter inom teknikområdet.
TEK som arbetsplats (på finska)
Hur är det att jobba för TEK?
Priser och tävlingar (på finska)
Vi belönar experter inom teknikområdet varje år.
Dataskydd
Dataskydd för våra medlemmar är viktigt för oss.

TEK är en intresse- och serviceorganisation för dem som fått diplomingenjörs- eller arkitektutbildning eller motsvarande teknik- eller naturvetenskaplig universitetsutbildning. Med omkring 73 000 medlemmar är TEK en av de största fackorganisationerna inom Akava och i Finland. Drygt 20 000 av medlemmarna är teknologer och studerande inom matematisk-naturvetenskapliga områden.

Vi är våra medlemmars sakkunnigpartner i arbetslivet. Vi erbjuder våra medlemmar fackföreningsfältets bästa tjänster som stöder yrkeskarriären.

Anställningsförhållande- och juridisk rådgivning

Lönerådgivning och lönestatistik

Stöd i jobbsökning och karriärplanering

Juridisk rådgivning, förmåner och utbildningar för företagare

Försäkringsskydd med tanke på arbetslöshet och risker i anslutning till anställningsförhållandet

Tjänster som stöder välmående

Utbildningar, kurser och evenemang

Facktidningar och handböcker

För vår del löser vi vår tids stora frågor från klimatförändringen till resursbristen i naturen och utmaningarna i det moderna arbetslivet. För detta arbete behövs inte bara passion och kallelse, utan också kunskap och forskning. 

Våra sakkunniga arbetar kontinuerligt i arbetslivets kulisser och utbildar och upprätthåller förtroendemannanätverk på arbetsplatserna samt förhandlar med arbetsgivarrepresentanterna om de viktigaste anställningsvillkoren för medlemmarna. 
Dessutom främjar vi tekniken, dess anseende och tillämpning i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Våra påverkansområden är arbetsmarknaden, utbildningen, tekniken, innovationerna och samhället. 

TEK ser till att våra medlemmar i sin vardag på jobbet kan koncentrera sig på det väsentliga och på fritiden på det ännu viktigare – livet. 

Skulle du vara intresserad av att engagera dig men vet inte var du ska börja? Kolla in vår guide!