Henkilö kahvikupin kanssa pöydän ääressä hymyssä suin

Företagare

Företagande erbjuder en intressant ny riktning för karriären. Våra experter hjälper dig, oberoende av om du bara funderar på företagande eller redan hunnit längre med affärsverksamheten.

Omkring sex procent av alla TEK-medlemmar är företagare på heltid eller deltid. Ytterligare en fjärdedel av medlemmarna har övervägt att bli företagare eller är intresserade av att starta eget. Vi erbjuder mångsidiga tjänster som stöd när du grundar företag och för affärsverksamhet som redan inletts – hur kan vi hjälpa dig?  

image with text

Lagrådgivning för företagare

Vi ger lagrådgivning i olika frågor för den som vill bli eller redan är företagare, såsom:

  • att grunda ett företag
  • arbetslöshetsskydd för företagare
  • arbetsrättsliga ärenden

Dessutom kommenterar vi delägar- och uppdragsavtal där medlemmen är personligen delaktig.

Observera att upprättande av avtal eller skattefrågor inte hör till våra tjänster. Skatterådgivning ingår i Företagarna i Finlands servicepaket, som medlemmar i TEK får till ett nedsatt pris.

Bifoga dokument som gäller ämnet du kontaktar oss om, om du har sådana (t.ex. arbetsavtal, meddelande om uppsägning eller delägaravtal). 

Kontakta oss

image with text

Försäkringsskydd för företagare

TEK:s ansvars- och rättsskyddsförsäkring gäller för ordinarie medlemmar och studerandemedlemmar som är ensamföretagare. Undantag utgör företagare med anställda. Försäkringen täcker rättegångskostnader i samband med arbetstvister, person- och sakskador samt förmögenhetsskador.

Läs mer

Också företagare och yrkesutövare kan försäkra sig mot arbetslöshet. Försäkringen sker via företagarnas egen arbetslöshetskassa Företagarkassan. Det lönar sig inte för en företagare att vara medlem i löntagarkassan, eftersom den inte ger rätt till dagpenning.

Läs mer

image with text

Företagarna i Finlands servicepaket förmånligt

TEKs företagarmedlemmar kan skaffa Företagarna i Finlands servicepaket till priset 140 euro per år. Servicepaketet ger tillträde till Företagarna i Finlands rådgivningstjänster och andra medlemsförmåner, men innehåller inte medlemskap i dess lokalföreningar. Via rådgivningstjänsterna får du hjälp bland annat i frågor som gäller beskattning.

Skaffa servicepaket

 

Rabatter och förmåner för företagare

Kolla alla förmåner från våra finska sidor.

Läs mer (på finska)

Evenemang, utbildningar och kurser

TEK erbjuder företagare och medlemmar i arbetsgivarställning olika evenemang och utbildningar. 

Läs om utbudet och anmäl dig!

Nätverka i TEKs Företagarklubb

TEK:s Företagarklubb för samman alla TEK-medlemmar som är eller överväger att bli företagare. Många företagare inom teknikbranschen eller de som är intresserade av att starta företag funderar på samma saker, såsom att komma igång, att sysselsätta andra samt att försörja sig och att orka. Som medlem i Företagarklubben kan du lära dig av andras erfarenheter, få värdefullt kamratstöd och dela också din egen berättelse! Alla medlemmar som är intresserade av företagande kan gå med i klubben.

På Företagarklubbens evenemang och sociala medier får du aktuell information om företagande. Vi hör gärna också vilka tilläggstjänster du önskar av Företagarklubben, vilken typ av evenemang som skulle vara nyttiga eller vems tankar och vilka frågor om företagande du vill höra mer om. Välkommen med!

Bli medlem i klubben

Gå med i Facebookgruppen för TEKs Företagarklubb

Följ Företagarklubben på Twitter