Kaksi henkilöä keskustelee pöydän ääressä.

Anställning och lagar

TEKs jurister hjälper dig i arbetslivets juridiska frågor. Vi ger råd till våra medlemmar som är arbetstagare, arbetsgivare och företagare.

Våra jurister stöder dig i arbetslivets förändringar. Du kan kontakta oss till exempel när du ska underteckna ett nytt arbetsavtal, när du har frågor kring uppsägning eller permittering eller när du ska inleda företagsverksamhet. 

Du vet väl att du kan använda våra e-tjänster, såsom eLakimies och lagdatabanken, genast efter att ditt medlemskap godkänts? Den personliga lagtjänsten står till ditt förfogande när du har betalat åtminstone det första beloppet av medlemsavgiften.

image with text

Rådgivning i anställningsfrågor

Vi hjälper dig i alla situationer som gäller arbetslagstiftningen, såsom vid:

 • utarbetande av arbetsavtal 
 • frågor som gäller byte av arbetsplats
 • hot om uppsägning eller permittering
 • tvister
 • övergång till familjeledighet eller studieledighet

Kontakta oss

image with text

Lagrådgivning för företagare

Vi ger lagrådgivning i olika frågor för den som vill bli eller redan är företagare, såsom:

 • att grunda ett företag
 • arbetslöshetsskydd för företagare
 • arbetsrättsliga ärenden

Dessutom kommenterar vi delägar- och uppdragsavtal där medlemmen är personligen delaktig. 

Observera att upprättande av avtal eller skattefrågor inte hör till våra tjänster. Skatterådgivning ingår i Företagarna i Finlands servicepaket (sidan på finska), som medlemmar i TEK får till ett nedsatt pris. 

Kontakta oss

Läs om våra tjänster för företagare 

Lagdatabanken

I lagdatabanken som TEKs jurister upprätthåller hittar du information om arbetslagstiftningen och om olika arbetslivssituationer.

Läs mer i lagdatabanken

Kolla vanliga juridiska frågor och deras svar

Handböcker och dokumentmallar

I våra handböcker hittar du information om bland annat anställningsförhållanden, ingående av avtal och företagande. Du har också färdiga dokumentmallar till ditt förfogande. 

Läs mer

Ansvars- och rättskyddsförsäkring

TEK:s ansvars- och rättskostnadsförsäkring täcker rättegångskostnader i anställningstvister, personskador, egendomsskador och förmögenhetsskador.

Läs mer

Rabatt på Advokatbyrån Eversheds juridiska tjänster

TEKs medlemmar får 15 procent rabatt hos Eversheds Advokatbyrå Ab till exempel på följande saker:

 • Familje- och arvsrättsliga ärenden
 • Avtalsärenden
 • Ärenden som gäller fastigheter och boende
 • Försäkringsärenden och andra ersättningsärenden
 • Tvistemål och brottmål
 • Beskattningsärenden
 • Rådgivning i anslutning till att grunda företag och bolagsrätt
 • Ärenden som gäller offentlig upphandling
 • Ärenden som gäller företagsomstruktureringar
 • Ärenden som gäller skydd och licensiering av immaterialrätt (t.ex. patent och upphovsrätt)

Ta kontakt per telefon 010 684 1406 eller per e-post tek@eversheds.fi. Nämn när du tar kontakt att du är medlem i TEK, så får du rabatten. 

eLakimies (på finska)

Hur lång är min prövotid? Kan ett arbetsavtal för viss tid sägas upp? Hur stor är den inkomstrelaterade dagpenningen? I tjänsten eJurist hittar du svar på vanliga lagfrågor om olika teman, såsom arbetsavtal, semester, samarbetssituationer, upphörande av anställningsförhållande eller arbetstid.

Lägg märke till att tjänsten gäller arbetsavtalsförhållanden. Den lämpar sig inte för tjänsteförhållanden eller frågor om verkställande direktören för ett aktiebolag, ett andelslag eller en stiftelse.

Länken till tjänsten är tillgänglig för våra medlemmar och finns här när du loggar in på webbplatsen.

Kontakta våra jurister

Skicka ett meddelande via OmaTEK:s kommunikationskanalen

Kontakta oss via OmaTEK. Vid behov kan du även bifoga relevanta dokument, såsom arbetsavtal.

Skicka ett meddelande

 

 

 

Ring våra jurister

Juristerna nås må-fr kl. 9.00-12.00 på telefonnumret (09) 229 121. Ta fram relevanta dokument innan samantalet. 

Ring (09) 229 121

Vänligen kontakta oss med samma ärende genom endast en kanal för att undvika dubbelt arbete.

Jag undrade hur det blev då jag skulle byta till ett annat företag eftersom mit gamla jobb har konkurrensförbud. Fick snabbt och effektivt ett bra svar som gynnade mig.
- Medlemsrespons

De partnertjänster som ingår i TEK:s medlemsförmåner och de förmåner som tillhandahålls av partners omfattas av tjänsteleverantörens tjänstevillkor och dataskydd.