Lakiasiantuntija, asiakas, lakipalvelu, toimisto

Anställning och lagar

TEKs jurister hjälper dig i arbetslivets juridiska frågor. Vi ger råd till våra medlemmar som är arbetstagare, arbetsgivare och företagare.

Våra jurister stöder dig i arbetslivets förändringar. Du kan kontakta oss till exempel när du ska underteckna ett nytt arbetsavtal, när du har frågor kring uppsägning eller permittering eller när du ska inleda företagsverksamhet. 

Du vet väl att du kan använda våra e-tjänster, såsom VirtuellJurist och eLakimies, genast efter att ditt medlemskap godkänts? Den personliga lagtjänsten står till ditt förfogande när du har betalat åtminstone det första beloppet av medlemsavgiften.

image with text

Rådgivning i anställningsfrågor

Vi hjälper dig i alla situationer som gäller arbetslagstiftningen, såsom vid:

 • utarbetande av arbetsavtal 
 • frågor som gäller byte av arbetsplats
 • hot om uppsägning eller permittering
 • tvister
 • övergång till familjeledighet eller studieledighet

Kontakta oss

image with text

Lagrådgivning för företagare

Vi ger lagrådgivning i olika frågor för den som vill bli eller redan är företagare, såsom:

 • att grunda ett företag
 • arbetslöshetsskydd för företagare
 • arbetsrättsliga ärenden

Dessutom kommenterar vi delägar- och uppdragsavtal där medlemmen är personligen delaktig. 

Observera att upprättande av avtal eller skattefrågor inte hör till våra tjänster. Skatterådgivning ingår i Företagarna i Finlands servicepaket, som medlemmar i TEK får till ett nedsatt pris. 

Läs om våra tjänster för företagare 

Lagdatabanken

I lagdatabanken som TEKs jurister upprätthåller hittar du information om arbetslagstiftningen och om olika arbetslivssituationer.

Läs mer i lagdatabanken

Handböcker och dokumentmallar

I våra handböcker hittar du information om bland annat anställningsförhållanden, ingående av avtal och företagande. Du har också färdiga dokumentmallar till ditt förfogande. 

Läs mer

Ansvars- och rättskyddsförsäkring

TEK:s ansvars- och rättskostnadsförsäkring täcker rättegångskostnader i anställningstvister, personskador, egendomsskador och förmögenhetsskador.

Läs mer

Rabatt på Advokatbyrån Eversheds juridiska tjänster

TEKs medlemmar får 15 procent rabatt hos Eversheds Advokatbyrå Ab till exempel på följande saker:

 • Familje- och arvsrättsliga ärenden
 • Avtalsärenden
 • Ärenden som gäller fastigheter och boende
 • Försäkringsärenden och andra ersättningsärenden
 • Tvistemål och brottmål
 • Beskattningsärenden
 • Rådgivning i anslutning till att grunda företag och bolagsrätt
 • Ärenden som gäller offentlig upphandling
 • Ärenden som gäller företagsomstruktureringar
 • Ärenden som gäller skydd och licensiering av immaterialrätt (t.ex. patent och upphovsrätt)

Ta kontakt per telefon 010 684 1406 eller per e-post tek@eversheds.fi. Nämn när du tar kontakt att du är medlem i TEK, så får du rabatten. 

VirtuellJurist (på finska)

I tjänsten VirtuellJurist finns ett stort antal färdiga dokumentmallar för företagare.

Läs om tjänsten VirtuellJurist

eLakimies (på finska)

Hur lång är min prövotid? Kan ett arbetsavtal för viss tid sägas upp? Hur stor är den inkomstrelaterade dagpenningen? I tjänsten eJurist hittar du svar på vanliga lagfrågor om olika teman, såsom arbetsavtal, semester, samarbetssituationer, upphörande av anställningsförhållande eller arbetstid.

Lägg märke till att tjänsten gäller arbetsavtalsförhållanden. Den lämpar sig inte för tjänsteförhållanden eller frågor om verkställande direktören för ett aktiebolag, ett andelslag eller en stiftelse.

Länken till tjänsten är tillgänglig för våra medlemmar och finns här när du loggar in på webbplatsen.