TEKin valtuusto 2021

TEKs val

I mars 2020 ordnades ett val, där man valde fullmäktige för verksamhetsperioden 2020 - 2023. Nästa val ordnas under våren 2023.

Suomeksi

In English

Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. Fullmäktige har 70 invalda medlemmar, varav 66 kommer från Teknikens Akademiker r.f:s valkrets och 4 från Tekniska Föreningen i Finland r.f:s valkrets.

Läs mer om valresultat 2020

Fullmäktige sammanträder vanligen två gånger per år. Fullmäktigeledamöterna drar upp linjerna för hur medlemmarnas intressen bevakas, vilka medlemstjänster erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället.

TEKs fullmäktige väljer styrelse och beslutar om ekonomin, t.ex. medlemsavgiften. Fullmäktigearbetet ger en utsiktsplats över arbetsmarknaden och ett brett medlemsnätverk.

Läs mer om TEKs beslutsfattande (på finska)

Information om valet

De valda ledamöterna (pdf, på finska) och antalet röster för alla kandidater (Excel)

Nyckelord: