Ihmisiä pöydän ympärillä ylhäältäpäin kuvattuna.

TEK:s val

Kom med och besluta om TEK:s framtid! #TEKvaalit
Kandidater
Bekanta dig med kandidaterna och valförbundens valprogram!
Valmaskin
Vad tror kandidaterna om framtiden för TEK och teknikområdet? Fyll i valmaskinen och hitta den kandidat som ansluter sig till dina åsikter!
Elektroniskt val
Rösta elektroniskt – miljön och TEK tackar dig!
Rösta i valet
Röstningstiden börjar den 20 mars kl. 9.00. Vi uppmuntrar alla att rösta elektroniskt.
Information till kandidater
Har en valombudsman bett dig att vara kandidat? Läs mer om kandideringen!
Instruktioner för att ställa upp som kandidat
Kandidatnominering har avslutats den 6 februari 2023.
Information om valet
Läs mer om TEK:s val: varför, vad, när?
Läppäri ja muistivihko pöydällä.

En elektronisk röst är också en röst för miljön

För varje elektroniskt avgiven röst donerar vi 3 euro till nytta för miljön och som elektronisk röstare kan du också vara med och välja donationsmålet från vår lista. 

Läs mer