Post-it-lappuja seinällä.

TEK:s val

Kom med och besluta om TEK:s framtid! #TEKvaalit

Suomeksi  In English

Vad handlar valet om?

Fullmäktige är TEK:s högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. Vid fullmäktigevalet väljs 70 ledamöter för perioden 2023–2026.

image with text

Vad gör fullmäktigeledamöterna?

TEK:s fullmäktigeledamöter drar upp riktlinjer för hur medlemmarnas intressen drivs, hurdana medlemstjänster de erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället. TEK:s fullmäktige väljer styrelse och beslutar om ekonomin, till exempel om medlemsavgiften.

Fullmäktigearbetet erbjuder en utmärkt utsiktsplats över arbetsmarknaden och samhällspåverkan samt ett omfattande nätverk av medlemmar i yrkeskåren. Fullmäktige sammanträder vanligen två gånger per år.

image with text

Vem kan ställa upp som kandidat?

Berättigade att ställa upp som kandidater samt röstberättigade är alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademiker rf och Tekniska Föreningen i Finland rf:s ordinarie medlemmar som hör till TEK och som har godkänts som medlemmar före 1.1.2023.

Läs mer om kandidering

När börjar det hända?

Kandidatnomineringen och det egentliga valet ordnas våren 2023. Vi uppdaterar en mer detaljerad tidtabell på den här webbplatsen.

Dataskydd

Medlemmarnas integritet är värdefull för TEK och spelar en nyckelroll i allt vi gör. TEKs val genomförs i enlighet med lagstiftningen om dataskydd och principerna om dataskydd i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi behandlar personuppgifter endast för lagliga och för förutbestämda ändamål. Information kommer inte att lämnas ut för andra ändamål.

När det gäller valet samlar vi bara in information som är nödvändig för valet och lagrar den under en begränsad tid. De databehandlingsavtal som krävs enligt förordningen har ingåtts med våra partners som behandlar personuppgifter.

Vi informerar våra medlemmar om behandlingen av personuppgifter i integritetsförklaringen för valet i dataskyddsbeskrivningen (på finska).

Kontaktinformation

TEK:s valnämnd ansvarar för valarrangemangen.

I alla frågor når du TEK:s valteam på adressen val@tek.fi

Du kan läsa mer om sammansättningen för nuvarande fullmäktige, styrelse och utskott på adressen www.tek.fi/paatoksenteko (på finska).