Anmälningskanal

TEK har tagit i bruk en anonym kanal för rapportering av misstankar om missbruk. Det här förutsätts i lagen om skydd för visselblåsare enligt EU:s visselblåsardirektiv.

Vem kan anmälan gälla och hurdana ärenden kan rapporteras?

 

Via anmälningskanalen kan du rapportera uppgifter om brott eller allvarliga förseelser som begåtts av anställda vid TEK eller andra personer som har anknytning till organisationen.

Du kan rapportera brott mot unionsrätten, allvarliga förseelser mot den nationella lagstiftningen eller andra allvarliga omständigheter, förutsatt att ärendet gäller personer som har anknytning till organisationen (se ovan). Anmälan kan gälla misstanke eller kännedom om en förseelse.

Anmälningskanalen kan inte användas för att sköta ärenden som gäller medlemskap eller för att ge respons.

Via kanalen kan du också rapportera händelser som har inträffat innan anmälningskanalen togs i bruk.

 

Hur gör jag en anmälan?

 

Du gör anmälan skriftligen och anonymt via en digital lösning som administreras av en extern leverantör.

  • Gå till Anmälningskanal sidan. Portalens standardspråk är engelska, men du kan byta språk uppe i högra hörnet.

  • Om du ska göra en ny anmälan, välj ”Rapportera ärende”. Fyll i formuläret så noggrant som möjligt så att den som behandlar anmälan får en exakt bild av det inträffade. Du kan också lägga till bilagor (JPG, PNG, PDF, XLS, XLSX). Bilagornas metadata raderas automatiskt när du sparar dem för att säkerställa din integritet. När du har skickat formuläret får du ett ärendenummer.

  • Se till att spara ärendenumret, för bara med hjälp av det kan du följa behandlingen av din anmälan. Om du vill kan du svara på preciserande frågor eller komplettera din anmälan. Om du förlorar ditt ärendenummer måste du rapportera ärendet på nytt.

  • På anmälningskanalens startsida kan du gå tillbaka till din anmälan med hjälp av ditt ärendenummer.

Anmälan tas emot av TEK:s handläggarteam. När du gör en anmälan får du en kvittering på att anmälan har tagits emot senast inom sju dagar efter att du lämnade anmälan. Dessutom får du respons på din anmälan senast inom tre månader från kvitteringen om mottagandet. 

 

När anmälningar som kommit via anmälningskanalen behandlas, säkerställer man att personuppgifterna om anmälaren och om personer som eventuellt nämns i anmälan behandlas konfidentiellt.

För anmälningskanalens informationssystem gäller flera stränga säkerhetskrav. Tack vare dem garanteras bland annat uppgifternas anonymitet och konfidentialitet. Det betyder att de som gör anmälan via anmälningskanalen är anonyma och kan förbli anonyma om de så önskar. Systemet registrerar inte heller IP-adresser, metadata raderas från alla uppladdade filer och all dataöverföring och datalagring krypteras.

 

Den som tar emot anmälan är skyldig att iaktta sekretess när det gäller uppgifterna i anmälan.