Vastavalmistuneiden palautekysely

DI-tutkinto antaa hyvän pohjan työelämään. Vuonna 2018 diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi valmistuneista kolme neljästä oli työsuhteessa jo valmistuessaan. Työelämäkontaktit ovat keskeisiä työllistymisessä.

tietoa vuonna 2018 valmistuneista

Tutustu tästä interaktiiviseen visualisaatioon vuoden 2018 palautekyselyn tuloksista.

 

Vuodesta 2011 lähtien Tekniikan akateemiset TEK ja yliopistot ovat toteuttaneet yhdessä palautekyselyä vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille. Kyselyn piirissä ovat kaikki tekniikan alan koulutusta antavat yliopistoyksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Kyselyn vastausprosentti on ollut korkea, vuonna 2018 kyselyn piirissä olleista 83 % vastasi kyselyyn. Palautekysely tuottaa siis luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tekniikan yliopistokoulutuksen laadusta.

Palauteyselyssä kartoitetaan muun muassa vastavalmistuneiden eli tulevaisuuden tekijöiden osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon.

Tuloksia hyödynnetään TEKin toiminnassa monella tavalla, esimerkiksi tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämisessä, koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa ja jäsenpalveluissa (palkkaneuvonta, uraneuvonta ym.). Yliopistot hyödyntävät tuloksia ja niihin pohjautuvia indikaattoreita muun muassa opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen laadunarvioinnissa.

FPEE 2019 -tapahtuman striimin keynote-puhujineen sekä Graduate Survey -tulosten esittelyineen löydät osoitteesta education.tek.fi.

aiempien vuosien tuloksia löydät liitteistä