Vastavalmistuneiden palautekysely

DI-tutkinto antaa hyvän pohjan työelämään. Vuonna 2019 diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi valmistuneista kolme neljästä oli työsuhteessa jo valmistuessaan. Työelämäkontaktit ovat keskeisiä työllistymisessä.

tietoa vuonna 2019 valmistuneista

Tutustu tästä interaktiiviseen visualisaatioon vuoden 2019 palautekyselyn tuloksista.

tek graduate survey time series -aikasarjavisualisaatio

Tutustu tästä aikasarjavisualisaatioon.

Mikä TEK Graduate Survey?

Vuodesta 2011 lähtien Tekniikan akateemiset TEK ja tekniikan alan yliopistot ovat toteuttaneet yhdessä palautekyselyä vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille. Kyselyn piirissä ovat kaikki tekniikan alan koulutusta antavat yliopistoyksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Kyselyn vastausprosentti on ollut korkea, vuonna 2019 kyselyn piirissä olleista 76 % vastasi kyselyyn. Palautekysely tuottaa siis luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tekniikan yliopistokoulutuksen laadusta.

Palauteyselyssä kartoitetaan muun muassa vastavalmistuneiden osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon.

Tuloksia hyödynnetään TEKin toiminnassa monella tavalla, esimerkiksi tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämisessä, koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa ja jäsenpalveluissa (esim. palkka- ja uraneuvonnassa). Yliopistot hyödyntävät tuloksia ja niihin pohjautuvia indikaattoreita muun muassa opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen laadunarvioinnissa.

Tulokset julkaistaan vuosittain Future-Proof Engineering Education -tapahtumassa. Lisää tietoa ja tutkimustuloksia löydät osoitteesta education.tek.fi.

aiempien vuosien tuloksia löydät liitteistä