Korona ei kurittanut vastavalmistuneita

|
Uutinen
Kuuntele

Korona ei näytä vaikuttaneen merkittävästi vastavalmistuneiden työllisyyteen tai tyytyväisyyteen saatuun koulutukseen.

Aiempien vuosien tapaan enemmistöllä on työpaikka odottamassa, kun opinnot on suoritettu.

Tyytyväisyys opintoihin

 • 93 % oli tyytyväisiä opintoihinsa.
 • 79 % valitsisi täysin saman tutkinnon uudestaan.
 • 14 % valitsisi saman tutkinnon eri pääaineella.

Myös koronavuonna valmistuneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa. On kuitenkin huomioitava, että vuoden aikana esimerkiksi opintojärjestelyihin tehdyt muutokset todennäköisesti vaikuttivat enemmän muihin kuin opintojensa loppusuoralla oleviin.

Opintojen aikana

 • 86 % teki oman alan töitä.
 • 37 % kerrytti vähintään vuoden oman alan työkokemusta.
 • 92 % pitää opintojen aikana kertynyttä työkokemusta hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä.

Valmistumishetkellä:

Työtilanne valmistumishetkellä oli vain hieman heikompi kuin vuonna 2019 valmistuneilla. Monia valmistuessaan jo työelämässä olevia korona kuitenkin kosketti esimerkiksi lomautusten muodossa.

Työsuhteessa olevista:

 • 74 %:lla on vakituinen työsuhde
 • 83 % työskentelee yksityisellä sektorilla
 • 84 % toimii asiantuntijatehtävissä
 • 95 % on kokoaikatöissä
 • 80 % kokee, että työ vastaa opiskelualaa erittäin hyvin tai hyvin

Vastavalmistuneet ovat pääsääntöisesti työllistyneet laadukkaasti. Opintojen aikana hankittu työkokemus ja kontaktit ovat työllistymisessä avainasemassa.

Näin tutkimus tehtiin

TEKin Graduate Survey tehtiin vuonna 2020 valmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille ympäri Suomen. Siihen vastasi 2 366 henkilöä, mikä on 79 % kaikista valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista. Kysely toteutettiin yhteistyössä tekniikan alan yliopistojen kanssa.

Lue lisää: www.tek.fi/vastavalmistuneet