Miksi lasten hankkiminen uhkaa työuraa?

|
Uutinen
Kuuntele

30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia arvioi perhevapaat uhkaksi urakehitykselleen, selviää TEKin tuoreesta tutkimuksesta.

Jos syntyvyys halutaan kasvuun ja ihmisten hyvinvointia lisättyä, monen asian pitää muuttua työelämässä. 30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia arvioi perhevapaat uhkaksi urakehitykselleen, selviää TEKin tuoreesta tutkimuksesta.

– Koko yhteiskunnan kannalta tilanne ei ole kestävä, kun nuorten aikuisten arvomaailma ja työelämän todellisuus ovat näin räikeässä ristiriidassa keskenään. Aiempien tutkimustemme mukaan nuoret aikuiset haluavat sekä haastavan työn että läheiset perhesuhteet, korostaa TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.  

Yksi miespuolinen vastaaja kertoo sanallisessa vastauksessaan: ”Perhevapaan jälkeen minulta otettiin pois merkittävää vastuuta. Lisäksi annettiin ymmärtää, että olin pyytänyt perhevapaani väärään aikaan.” Naispuolinen vastaaja kertoo havainnoistaan työelämässä: ”Isät pitää saada pitämään suurempi osuus vapaista tai naisten asema ja palkka työmarkkinoilla eivät parane ikinä.”

Kyselyyn vastasi 5 855 alle 50-vuotiasta tekniikan alan asiantuntijaa ja esimiestä. Vastaajista 25 prosenttia oli naisia. (Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Ratkaisut eivät ole vaikeita

Jokisen mielestä avainasemassa on työpaikkojen kulttuuri eli asenteet ja käytännöt. Vastaajien mukaan eniten arjessa helpottavat muun muassa joustavat työaikajärjestelyt, perhevapaiden jakaminen vanhempien kesken ja etätyömahdollisuus.

Joustoja kaivataan selvästi lisää, sillä esimerkiksi 30–39-vuotiaista miehistä alle puolet ja naisista reilu puolet arvioi, että oma työnantaja suhtautuu positiivisesti lyhennettyyn työaikaan.

– Kyse ei ole vain perhevapaisiin liittyvistä asioista, vaan myös siitä, miten etätyöhön, sairaan lapsen hoitamiseen ja työaikajoustoihin suhtaudutaan koko työ- ja perhe-elämän ajan. Parhaat käytännöt saadaan luotua, kun asioista sovitaan yhdessä työpaikoilla. Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä, Jokinen painottaa.

TEK aloittikin viime elokuussa yhdessä Siili Solutionsin, Knowitin ja Fambitionin kanssa Isähaasteen, joka kannustaa työnantajia kehittämään työelämää perhe- ja isäystävällisemmäksi.

Perhevapaajärjestelmä joutaa remonttiin

Asenteiden lisäksi myös perhevapaajärjestelmää pitäisi rukata nykyistä joustavammaksi. Kaikista vastaajista neljä viidestä oli sitä mieltä, että perhevapaita pitäisi voida käyttää myös lasten ollessa vanhempia.

Naisista 70 prosenttia ja miehistä 55 prosenttia jakaisi perhevapaat tasaisemmin vanhempien kesken.

– Perhevastuun tasaisempi jakautuminen parantaisi huomattavasti naisten työmarkkina-asemaa. Esimerkiksi nykyään vain noin puolet isistä pitää enemmän kuin kolme viikkoa yhteensä yhdeksän viikon isyysvapaasta, Jokinen huomauttaa.

Lue lisää tutkimustuloksista. >>

TEK vahvasti mukana tekemässä tasa-arvoista työelämää. Tutustu palveluihimme. >>

Näin lisäät perheystävällisyyttä työpaikalla. >>