Vanhempi leikkii lapsensa kanssa kotona

TMT 2018: Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen

30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia kokevat, että perhevapaa vaikuttaisi haitallisesti urakehitykseen. Tutkimme työn ja perhe-elämän sujumista osana työmarkkinatutkimusta.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen -teema oli osa TEKin työmarkkinatutkimusta 2018. Silloin tutkimme jäsentemme käsityksiä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä perhevapaista. 

Keskeiset tulokset

  • Vanhemmuuteen ja erityisesti isyyteen liittyy edelleen piileviä asenteita korkeakoulutettujen työpaikoilla. Työpaikkojen kulttuurissa eli asenteissa ja käytännöissä on paljon petrattavaa.
  • 30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia kokee, että perhevapaan pitäminen vaikuttaa haitallisesti työuran kehitykseen.
  • Tekniikan alalla alle 40-vuotiailla naisilla määräaikaiset työsuhteet ovat selvästi yleisimpiä kuin miehillä. Lisäksi naisilla on vähemmän lapsia kuin miehillä.
  • Vastaajien mielestä parhaiten työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottavat erityisesti joustavat työaikajärjestelyt, etätyömahdollisuus ja perhevastuun jakaminen puolisoiden kesken.
  • Silti vain puolet alle 50-vuotiaista kokee, että työnantaja suhtautuu positiivisesti esimerkiksi lyhennettyyn työaikaan.
  • Vastaajien mielestä perhevapaat eivät jakaudu nyt tarpeeksi tasaisesti. 70 prosenttia naisista ja 55 prosenttia miehistä on sitä mieltä, että vapaat tulisi jakaa tasaisemmin vanhempien kesken.

Ratkaisuehdotukset

  • Kaikki yhteiskunnasta johtuvat ja työelämässä olevat esteet – myös piilevät – perheen perustamiselle ja lasten hankkimiselle pitää poistaa.
  • Keskeistä on, että työpaikoilla mietittäisiin yhdessä, miten siellä voitaisiin edistää työn ja muun elämän yhteensovittamista. TEK oli aloittamassa ja toteuttamassa Isähaaste-kampanjaa, joka kannustaa työnantajia kehittämään työelämää perhe- ja isäystävällisemmäksi.
  • Perhevastuun tulisi jakautua entistä tasaisemmin vanhempien kesken, mikä parantaisi naisten työmarkkina-asemaa. Noin 90 prosenttia alle kouluikäisten lasten vanhemmista on sitä mieltä, että isien pitäisi käyttää enemmän perhevapaita. Nyt vain noin puolet isistä pitää enemmän kuin kolme viikkoa yhteensä yhdeksän viikon isyysvapaasta.
  • Vastaajista neljä viidestä on sitä mieltä, että perhevapaajärjestelmä pitää muokata entistä joustavammaksi, jotta perhevapaita voitaisiin käyttää myös lasten ollessa vanhempia.

TEK-lehti: Miksi lasten hankkiminen uhkaa työuraa?