Henkilö tutkii Itämerta.

Itämeri sai eniten ääniä ja yli 9 000 euroa TEKin vaalien lahjoituskampanjassa

|
Uutinen

TEKin valtuustovaaleissa annettiin yhteensä 11 652 sähköistä ääntä. TEK lahjoittaa jokaista sähköistä ääntä kohden 3 euroa ympäristön hyväksi, ja sähköiset äänestäjät pääsivät myös valitsemaan kohdetta. Eniten ääniä keräsi lahjoitus Itämeren hyväksi John Nurmisen säätiön kautta.

Tekniikan akateemiset TEKin valtuustovaalit järjestettiin 20.3.-3.4. Tulokset julkaistaan 5.4.

TEK kannusti jäseniä äänestämään sähköisesti, jotta vaaleissa voitiin minimoida sekä kuluja että ympäristön kuormitusta. Lisäksi kannustimena oli 3 euron lahjoitus ympäristökohteelle jokaista sähköistä ääntä kohden, ja sähköiset äänestäjät pääsivät myös valitsemaan kohteen TEKin kokoamalta listalta.

Vaaleissa annetut 11 652 sähköistä ääntä kerryttivät yhteensä 34 956 euroa ympäristön hyväksi, mikä on noin 3 000 euroa enemmän kuin viime vaaleissa. Lahjoitus tehdään annettujen äänten mukaisesti. Kaikki sähköiset äänestäjät eivät valinneet lahjoituskohdetta, nämä äänet jaettiin tasan kaikkien kohteiden kesken.

Yli 9 000 euroa Itämeren hyväksi

Eniten kannatusta jäseniltä sai lahjoitus Itämeren hyväksi John Nurmisen säätiön kautta. Heille kertyi 3 114 äänellä yhteensä 9 342 euron lahjoitus.

– Itämeri on yhä yksi maailman saastuneimmista meristä ja tarvitsee kipeästi apuamme. Vielä ei ole liian myöhäistä. Lämmin kiitos TEK tuesta John Nurmisen Säätiölle Itämeren ja sen perinnön pelastamiseksi. Parannamme Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia, kuten rehevöitymistä ja luontokatoa sekä varmistamme, että ihmiset tietävät miksi Itämerta pitää suojella, kuvailee John Nurmisen säätiön varainhankintajohtaja Erkki Salo.

Parannamme Itämeren tilaa vähentämällä mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöongelmia.
- Erkki Salo, John Nurmisen säätiö

Toiseksi eniten eli 2 102 ääntä ja 6 306 euroa sai Luonnonperintösäätiö ja lahjoitus luontoalueiden pysyvään rauhoittamiseen.

– Yhdellä eurolla saa ostettua suojeluun noin kaksi neliömetriä vanhaa metsää, joten tällä hienolla lahjoituspotilla saamme rauhoitettua pyöreästi 1,3 hehtaaria ikimetsää. Luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä monimuotoisuuden turvaamiseksi jokainen euro metsien suojelutyöhön on tärkeä. Lahjoittajien tuella säätiömme suojelee yhteistä vihreää perintöämme eli suomalaisia metsiä, kertoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.

Kolmantena oli 1 703 äänellä Baltic Sea Action Groupin työ Itämeren hyväksi, heille TEK lahjoittaa 5 109 euroa. Edellisissä vaaleissa 2020 Baltic Sea Action Group sai eniten ääniä ja suurimman lahjoituksen. Täpärästi neljännelle sijalle jäi 1 662 äänellä Luonto-Liitto, heille kertyi 4 986 euron lahjoitus lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen.

Kaikki listalla olleet seitsemän kohdetta saivat ääniä jäsenistöltä ja tulevat saamaan TEKiltä lahjoituksen. Äänimäärät ja lahjoitussummat näet alempaa.

TEK kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia äänestäjiä! Vaalien tulos julkaistaan huomenna 5.4., seuraa TEKin verkkosivujen uutisia: www.tek.fi/uutiset

Listalla olleet kohteet, äänet ja lahjoitussummat

  • Baltic Sea Action Group: lahjoitus Itämeri-työn tukemiseen 1 703 ääntä, 5 109 euroa
  • Greenpeace: lahjoitus ilmasto- ja luontotyöhön 520 ääntä, 1 560 euroa
  • John Nurmisen säätiö: lahjoitus Itämeren hyväksi 3 114 ääntä, 9 342 euroa
  • Luonnonperintösäätiö: lahjoitus luontoalueiden pysyvään rauhoittamiseen 2 102 ääntä, 6 306 euroa
  • Luonto-Liitto: lahjoitus lasten ja nuorten ympäristökasvatukseen 1 662 ääntä, 4 986 euroa
  • Suomen luonnonsuojeluliitto: lahjoitus uhanalaisille lajeille 1 395 ääntä, 4 185 euroa
  • WWF: lahjoitus ilmastotyöhön 1 156 ääntä, 3 468 euroa
Avainsanat: