Euroja ja neuroja

|
Uutinen
Kuuntele

Avoin keskustelu palkoista on sekä työntekijän että työnantajan etu. Tänään alkanut Akavan kampanja puhuu palkkatasa-arvon puolesta.

Akavan kampanjan tavoitteena on saada naisen euron eli neuron kurssi nousuun. Tällä hetkellä naisten kokonaisansiot ovat noin 82 prosenttia miesten kokonaisansioista – eikä tilanne ole toviin muuttunut. Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan sukupuolten välinen palkkaero jumittaa paikallaan.

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan asiantuntijana tai keskijohdossa työskentelevän tekkiläisen naisen euro on noin 95 senttiä. Ylimmässä johdossa se on 84 senttiä.

– Tilanne on keskitasoa parempi. Tekemistä samapalkkaisuuden saavuttamiseksi riittää kuitenkin edelleen, sanoo TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki.

Palkkaeroille on monia hyväksyttäviä syitä, kuten tehtävien erilainen vaativuus ja vastuu, työntekijän kokemus ja koulutus sekä tehty ylityö ja tulospalkkiot.

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan miehet työskentelevät naisia useammin vaativissa tehtävissä, johtotehtävissä ja teollisuuden palveluksessa. Naiset työskentelevät miehiä useammin esimerkiksi kuntasektorilla tai yliopistoissa, joissa palkkataso on alhaisempi. Nämä selittävät osittain palkkaeroa. Lisäksi palkkaeroon vaikuttavat ikä, perhevapaat, työsuhteen pituus ja itse esitetyt palkkapyynnöt.

Kuitenkin myös samanlaisissa tehtävissä työskentelevien ja taustoiltaan samanlaisten naisten ja miesten välillä on palkkaero miesten hyväksi. Tekkiläisten selittämätön palkkaero on noin viisi prosenttia.

– Ero ei selity sillä, että miehet tekisivät enemmän töitä kuin naiset, koska vertailtava palkka on kuukausipalkka, joka ei sisällä ylityökorvauksia tai tulospalkkioita, sanoo TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen.

Lain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan samasta ja samanarvoisesta työstä saman palkan. Jos näin ei ole tai hyväksyttävää syytä tähän ei ole, asia pitää korjata.

– Työpaikoilla on otettava käyttöön avoimia, vaativuuden arviointiin perustuvia palkkausjärjestelmiä, esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimuksilla tai paikallisesti sopien, Akavan asiantuntija Tarja Arkio sanoo Akavan tiedotteessa 3.3.

Akavan kampanjavideolla maistellaan, miten kävisi lounaspaikassa, jos asioisi naisen euroilla eli neuroilla.

Työkaluja palkkakehityksen tueksi

Palkkatasa-arvoa voidaan parantaa vaikuttamalla yhteiskunnan ja työmarkkinoiden rakenteisiin sekä työpaikkojen toimintatapoihin. Lisäksi paremmalla palkkatietämyksellä jokainen voi vaikuttaa omaan palkkakehitykseensä.

Avoin keskustelu palkoista on sekä työntekijän että työnantajan etu. Alla on listattu keinoja, joilla omaa palkkakehitystä voi edesauttaa – riippumatta sukupuolesta, tehtävästä tai tutkinnosta.

Mitä oman palkkakehityksen eteen voi tehdä?

  • TEKin asiantuntijat antavat jäsenille henkilökohtaista palkkaneuvontaa. Ota yhteyttä sähköpostitse palkat(a)tek.fi tai puhelimitse (09) 229 121.
  • TEKin Palkkanosturi-työkalun avulla voit tarkistaa, paljonko palkkaa kannattaa pyytää. Palkkanosturin käyttö vaatii jäsenkirjautumisen.
  • TEK kerää vuosittain tietoa tekkiläisten palkoista. Palkkatilastoista löydät ajankohtaista tietoa palkoista esimerkiksi toimiaseman mukaan.
  • Palkka-asiat voi ottaa puheeksi kehityskeskustelussa tai erillisessä palkkaneuvottelussa esimiehen kanssa. Keskusteluun kannattaa valmistautua ajan kanssa. Hyviä vinkkejä löytyy Akavan sivulta Näin neuvottelet palkkasi kohdalleen ja Palkkaneuvottelun muistilista
  • Tutustu myös Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n Paranna palkkaasi -opaaseen.
  • Voit ottaa yhteyttä myös työpaikkasi luottamusmieheen, jos tarvitset tukea palkkaneuvotteluun.
  • Viime vuonna Suomessa tuli voimaan uusi tasa-arvolaki. Sen myötä työpaikoilla on tehtävä tasa-arvosuunnitelma ja osana sitä palkkakartoitus joka toinen vuosi. Lue lisää TEK-verkkolehdestä.

 

Lue aiheesta lisää

Akavan tiedote palkkatasa-arvokampanjan alkamisesta: Akava: Naisen euron eli neuron kurssi saatava nousuun  

Akavan neuro-kampanjan kotisivuilta löydät muun muassa palkkatilastoja ja työkaluja palkka-asioista puhumiseen.

Tutustu myös Akavan Sama työ, sama palkka -sivustoon.

 

Avainsanat: