Naiset ja miehet tekniikan alalla

Miltä näyttää naisten ja miesten työmarkkinatilanne? Ovatko naiset ja miehet samoissa vai eri tehtävissä? Toteutuuko samapalkkaisuus?

TEKin tavoitteena on työelämän tasa-arvo, monimuotoisuus ja yhtäläiset etenemismahdollisuudet. Tasa-arvoisessa työelämässä voidaan käyttää hyödyksi paras mahdollinen asiantuntemus.

Naisia ja miehiä tekniikan alalla on tarkasteltu TEKin työmarkkinatutkimuksessa (2015) kerätyn aineiston perusteella. Aineistoa on verrattu TMT 2005 ja Aarresaari 2014 -tutkimusten tuloksiin.

Aineistosta on tarkasteltu sukupuolten välisiä eroja muun muassa työmarkkinatilanteessa, työtehtävissä ja palkkauksessa. TMT2015-tutkimuksessa kysyttiin myös vastaajien kokemuksia syrjinnästä työorganisaatiossaan.

TULOSKALVOT:

 

 

Asiasanat: