Sisällöt avainsanalla: työttömyys

TEKin työttömyystutkimus paljastaa, että oman ammatillisen osaamisen kehittäminen parantaa henkistä hyvinvointia ja mahdollisuuksia työllistyä.
Uutinen | 30.4.2014
Avainsanat:
Onnellinen henkilö työttömyysturvansa kera
Varmista, että työttömyysturvasi on kunnossa, olit sitten palkansaaja, opiskelija tai yrittäjä.
Työnhakuveturi tukee korkeakoulutettujen työnhakua Uudellamaalla. Esimerkiksi vertaisryhmävalmennukseen osallistuneista yli 60 prosentin työttömyys on päättynyt.
Uutinen | 23.10.2014
Avainsanat:
Suomi sai Euroopan globalisaatiorahastolta (EGR) rahoitusta Nokialta ja Nokian alihankkijoilta irtisanottujen työntekijöiden tukitoimiin.
Uutinen | 19.2.2014
Avainsanat:
Tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttöminä on tällä hetkellä noin viisi prosenttia. Ikääntyminen lisää työttömyysriskiä, ja työttömyyden kesto pitkittyy iän myötä. Ikääntyvät myös arvioivat työllistymismahdollisuutensa heikoiksi.
Uutinen | 7.4.2015
Avainsanat:
TEKin tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset vastavalmistuneet työllistyvät huomattavasti heikommin kuin suomalaiset. Syyt ovat tiedossa ja keinoja tilanteen parantamiseksi on.
Uutinen | 7.5.2015
Avainsanat:
Hallituksen on parannettava työttömien työmarkkina-asemaa useilla eri keinoilla, Akava vaatii.
Uutinen | 10.6.2015
Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokarin mielestä Sipilän hallituksen resepti työllisyysasteen nostamiseen on väärä.
Uutinen | 10.6.2015
Avainsanat:
Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta.
Uutinen | 29.6.2015
Suomen korkeasti koulutettuja tekniikan osaajia edustava Tekniikan akateemiset TEK edellyttää, että Microsoft osoittaa tuntuvasti resursseja uudelleensijoittumisohjelmaan, jolla autetaan yrityksen rakennemuutoksessa työnsä menettäviä tekniikan asiantuntijoita uuden uran alkuun.
Uutinen | 8.7.2015