Sisällöt avainsanalla: tutkimus

KTM, teol. Yo. Lea God tekee pro gradu -tutkimusta aiheesta Työsuhteen päättäminen sopimalla: työntekijän kokemukset oikeudenmukaisuudesta ja selviytymisestä työsuhteen päättymisen jälkeen.
Uutinen | 23.9.2014
Avainsanat:
TEK palkitsee opinnäytetöiden tekijät 28.11. yhdessä Tekniska föreningen i Finland TFiFin ja 
Matemaattis-
luonnontieteellisten alojen akateemiset MAL:n kanssa.
Uutinen | 21.11.2019
Avainsanat:
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan palkkaerot Suomessa ovat EU:n pienimpiä.
Uutinen | 5.12.2014
Avainsanat:
Kaksi henkilöä analysoimassa tutkimustuloksia
Me tiedämme, koska tutkimme. TEKin tutkijoiden tavoitteena on tuottaa laadukasta tietoa jäsenten ja koko tekniikan alan työelämästä. Tutustu tuloksiimme!
Suomen on ryhdyttävä ripeästi uudistamaan ja monipuolistamaan teollista perustaansa, Akava kehottaa.
Uutinen | 31.3.2015
Avainsanat:
Eveliina Juntusen väitöstyössä katuvalaistuksen energiankulutuksesta leikattiin 40 prosenttia helpolla keinolla. Valot palavat vain, kun tiellä on kulkijoita.
Uutinen | 7.4.2015
Avainsanat:
Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa 210 henkilötyövuoden vähenemiseen sekä lomautuksiin.
Uutinen | 21.4.2015
Avainsanat:
TEK on huolissaan uuden hallituksen strategiakeskustelusta. Lähtökohtana näyttää olevan ekonometrinen lähestymistapa, joka perustuu vanhan toiminnan säätämiseen ja tehostamiseen.
Uutinen | 5.5.2015
Avainsanat:
Jos näivetämme yliopistot, ihmettelemme kohta, missä ovat uudet osaajat, ideat ja vientitulot, korostaa yksikönjohtaja Jari Jokinen TEKistä.
Uutinen | 9.9.2015
Avainsanat:
Työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi olla hankalaa. Tekniikan akateemisella työ läikkyy vapaa-ajalle. Joskus niin käy jopa huomaamatta, koska työhön tunnetaan intohimoa.
Uutinen | 11.2.2015
Avainsanat: