Sisällöt avainsanalla: Graduate Survey

Graduate Survey, opiskelija makaa sohvalla
TEK ja tekniikan alan yliopistot tutkivat palautekyselyllä vastavalmistuneiden ajatuksia työstä ja opiskelusta. Kysely tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit.
Vastavalmistuneiden palautekyselyn tuloswebinaarissa selviää, mitä vastavalmistuneille tekniikan alan ammattilaisille kuuluu.
Opiskelija, luento, opiskelu
Korona vaikutti vuonna 2020 valmistuneiden työllistymiseen ja näkyi hieman myös opintojen viivästymisessä. Valmistuneet ovat kuitenkin edelleen erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa. TEK ja tekniikan alan yliopistot kartoittavat kyselyllä vastavalmistuneiden ajatuksia työstä ja opiskelusta.
nuoret halaavat ja juovat kahvia
TEK Graduate Surveyn 2021 tulokset viittaavat, että omasta jaksamisesta huolestuminen opintojen aikana on yhteydessä muun muassa opintojen viivästymiseen, heikompaan työllistymisen laatuun valmistuessa ja suurempaan tyytymättömyyteen opintoja kohtaan.
Jaakko Sahimaa istuu tietokoneen ääressä
TEKin kyselystä selviää, että vastavalmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä kolmasosa on huolissaan jaksamisestaan. Psykologi Jaakko Sahimaan mukaan opiskelijoiden huolet eivät ratkea sillä, että paijaamme heidän päätään ja sanomme, että älä huoli. Ne ratkeavat sillä, että autamme heitä ratkaisemaan huolta aiheuttavat asiat.
Uutinen | 16.8.2022
Vastavalmistuneita ruohikolla
– Inhimillisten ongelmien lisäksi on yhteiskunnalle kestämätöntä, jos ajamme tulevaisuuden osaajat loppuun jo opiskeluaikoina, Tekniikan akateemiset TEKin yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela sanoo.
Uutinen | 16.8.2022
Opiskelijoita kävelee rappusissa.
Laadukas työllistyminen on neljä kertaa todennäköisempää kuin muualle tehdyn lopputyön kautta.
Uutinen | 26.10.2022
Kaksi henkilöä analysoimassa tutkimustuloksia
Me tiedämme, koska tutkimme. TEKin tutkimus tuottaa korkeatasoista tietoa, josta hyötyvät sekä jäsenemme että laajemmin eri sidosryhmät.
Mitä tekniikan alan opiskelijoille kuuluu?
Graduate Survey, opiskelija makaa sohvalla
Vuonna 2021 valmistuneet ovat erittäin tyytyväisiä opintoihinsa ja valitsisivat saman tutkinnon uudestaan. Myös työllisyystilanne on hyvä. Hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät haasteet kuitenkin näkyvät myös vastavalmistuneilla. TEKin ja tekniikan alan yliopistojen yhteinen vuosittainen kysely kertoo vastavalmistuneiden työtilanteesta ja kartoittaa heidän ajatuksiaan opinnoista.