Henkilöstöedustajat

Henkilöstön edustajat

Työpaikoilla toimii liittojen tukemia henkilöstön edustajia. Edustajat valitaan pääsääntöisesti työntekijöiden keskuudesta vaalilla. Varmista, että oman työpaikkasi henkilöstön edustus on kunnossa.

Työpaikoilla toimii seuraavia liittojen tukemia henkilöstön edustajia:

  • Luottamushenkilö tai -valtuutettu edustaa henkilöstöryhmääsi esimerkiksi paikallisten sopimusten tekemisessä sekä muutosneuvotteluissa. Luottamushenkilö valitaan työehtosopimuksen perusteella ja luottamusvaltuutettu lain perusteella. Henkilöstön edustajat valitaan henkilöstöryhmittäin – ylemmät toimihenkilöt, toimihenkilöt, työntekijät. Puuttuuko työpaikaltasi luottamushenkilö? Tutustu YTN:n (yksityinen sektori) tai JUKOn (julkinen sektori) ohjeisiin.
  • Työsuojeluvaltuutettu edustaa toimihenkilöitä (työntekijä-henkilöstöryhmällä oma työsuojeluvaltuutettu), kun työsuojelun yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavia asioita. Hän myös tarkkailee aktiivisesti työpaikan työoloja ja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista työnantajan edustajille ja tarvittaessa työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluvaltuutettu valitaan lain perusteella. Mikäli työpaikaltasi puuttuu työsuojeluvaltuutettu, ota yhteyttä työpaikkasi henkilöstöhallintoon. Neuvoja työsuojeluvaltuutetun valintaan saat meiltä, Työturvallisuuskeskuksesta ja työsuojeluviranomaiselta.
  • Hallintoedustaja – Mikäli työnantajasi palveluksessa on yli 150 henkilöä, tulee yhteistoimintalain mukaan yrityksessä olla henkilöstön keskuudesta valittu hallintoedustaja, joka tulee ottaa mukaan yrityksen päätöksentekoon. Yhteistoimintalain mukaan hallintoedustus sijoitetaan yrityksessä toimielimeen, joka tosiasiallisesti käsittelee liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä. Toimielimen tulee olla päättävä, toimeenpaneva, valvova tai neuvoa-antava hallintoelin. Mikäli työpaikaltasi puuttuu hallintoedustaja, ota yhteyttä työpaikkasi luottamushenkilöön tai meidän asiantuntijoihin.
  • EWC-edustaja – Mikäli työnantajasi työllistää 1 000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa tulee yrityksessä olla työntekijöistä valittu EWC (European Works Council) -edustaja. EU-direktiiviin perustuvaa EWC-toimintaa määrittelee Suomessa laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä. EWC pitää perustaa, jos yrityksellä on vähintään 1 000 työntekijää EU-alueella ja 150 työntekijää vähintään kahdessa EU/ETA-maassa. Mikäli työpaikaltasi puuttuu EWC-edustaja, ota yhteyttä työpaikkasi luottamushenkilöön tai TEKin Daniel Valtakariin tai TEKin Sirkku Pohjaan.

Miksi kannattaa hakea henkilöstön edustajaksi?

  • Henkilöstön edustajana toimiminen voi tuoda aivan uudenlaista merkitystä työhösi.
  • Voit osallistua YTN:n ja JUKOn järjestämiin koulutuksiin, webinaareihin ja yhteistilaisuuksiin.
  • Henkilöstön edustajat tekevät työpaikoista parempia ja toimivat tärkeänä tukena kollegoilleen.
  • Opit paljon uutta työelämän pelisäännöistä ja säädöksistä.
  • Tutustut uusiin ihmisiin omalla työpaikallasi ja verkostoidut muiden saman alan yritysten henkilöstön edustajien kanssa.
  • Henkilöstön edustajana sinulla on mahdollisuus oppia paljon liiketoiminnasta, käytännön neuvottelutoiminnasta ja myös edetä urallasi.
Mietitkö vielä? ‹
Tutustu tekkiläisten henkilöstön edustajien kokemuksiin täällä.
Sirkku Pohja
Sirkku Pohja
Työelämäasiantuntija, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työturvallisuus
Daniel Valtakari
Daniel Valtakari
Työelämäasiantuntija, korkeakoulut ja kv-asiat
TEKin lakineuvonnasta olen saanut ensiluokkaista tukea luottamushenkilön toimimisen haastaviin tilanteisiin.
- Jäsenpalaute