Kaksi henkilöä tekemässä sopimusta

Paikallinen sopiminen

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan tasavertaista työpaikkakohtaista sopimista työehdoista työnantajan ja työntekijöiden välillä. TEK neuvottelujärjestöjensä YTN:n ja JUKOn kautta tukee ja tarvittaessa myös edustaa TEKin ja muiden akavalaisten liittojen henkilöstöedustajia ja jäseniä paikallisessa sopimisessa.

Paikallisesti voidaan AINA sopia työntekijän kannalta paremmat työehdot kuin mitä työehtosopimukseen tai lakiin on kirjattu.
image with text

Järjestäytyneet vs. järjestäytymättömät työnantajat

Työnantajaliittoon kuuluvien yritysten (järjestäytyneet työnantajat) mahdollisuudet sopia paikallisesti työntekijöiden kannalta työehtosopimuksessa sovittua huonommin on määritetty alan työehtosopimuksessa.

Työehtosopimuksessa sovitut mahdollisuudet sopia työehtosopimusta huonommin eivät kuitenkaan koske työnantajaliittoihin kuulumattomia yrityksiä eli järjestäytymättömiä yrityksiä.

Kuka toimii sopijana työntekijöiden puolella?

Paikallisessa sopimisessa sopijana voi työntekijäpuolelta olla luottamushenkilö tai henkilöstö yhdessä. 

Paikallinen sopiminen vaatii molemmilta sopijaosapuolilta syvällistä työlainsäädännön ja sopimuksien ymmärrystä ja osaamista. TEK neuvottelujärjestöjensä YTN:n ja JUKOn kautta kouluttaa ja ylläpitää luottamushenkilöverkostoa myös liittyen paikalliseen sopimiseen. TEKin ja muiden liittojen työelämäasiantuntijat ja juristit tukevat sekä haluttaessa myös edustavat työntekijöitä paikallisissa työehtoneuvotteluissa.

Tapani Laurikainen
Tapani Laurikainen
Työelämäasiantuntija, kuntasektori