Työmarkkinatutkimus (TMT)

Työmarkkinatutkimus perehtyy tekkiläisten työelämään, palkkoihin ja jäsenkunnan rakenteeseen.

TEK tekee vuosittain työmarkkinatutkimuksen jäsenilleen. Tutkimuksella saadaan tietoa esimerkiksi jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkoista, ansioiden kehityksestä ja työajoista. Tavoitteena on saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa jäsenistön tilanteesta edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään myös jäsenpalveluissa kuten palkkaneuvonnassa ja Palkkanosturissa.

Tuloksia

Työmarkkinatutkimus 2021

Työmarkkinatutkimus 2020

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen 2018

Perustietoa tutkimuksesta

Työmarkkinatutkimuksen kohderyhmänä ovat TEKin työmarkkinoilla olevat jäsenet. Tiedonkeruu tapahtuu vuosittain loka-marraskuussa. 

Vuosi Teema (peruskysymysten lisäksi) Vastaajamäärä Vastausprosentti
2021 Työhyvinvointi 9 116 20 %
2020 Palkka-avoimuus, koronan vaikutus työhön 9 449 21 %
2019 Työelämän laatu 9 824 22 %
2018 Perhevapaat 8 171 20 %