TEK Graduate Survey

TEK ja tekniikan alan yliopistot tutkivat palautekyselyllä vastavalmistuneiden ajatuksia työstä ja opiskelusta. Kysely tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuneet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit.

TEK Graduate Surveyssa kartoitetaan vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon. Kyselyn piirissä ovat kaikki tekniikan alan koulutusta antavat yliopistoyksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit.

Palautekysely tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tekniikan yliopistokoulutuksen laadusta. TEK ja tekniikan alan yliopistot ovat toteuttaneet palautekyselyä vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille vuodesta 2011 lähtien.

Tuloksia hyödynnetään TEKin toiminnassa monella tavalla, esimerkiksi tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämisessä, koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa ja jäsenpalveluissa, kuten palkka- ja uraneuvonnassa. Yliopistot hyödyntävät tuloksia ja niihin pohjautuvia indikaattoreita muun muassa opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen laadunarvioinnissa.

Tulokset

Uudet tulokset julkaistaan vuosittain maaliskuussa.  Tuoreimmat tulokset löydät täältä: TEK Graduate Survey 2020

TEKin järjestämissä Future-Proof Engineering Education -seminaareissa on käsitelty tekniikan alan yliopistokoulutuksen tilaa mm. TEK Graduate Survey -kyselyn tulosten pohjalta.

Perustietoa tutkimuksesta

Graduate Surveyn kohderyhmänä ovat vastavalmistuneet DI- tai arkkitehtitutkinnon suorittaneet. Tiedonkeruuta tapahtuu ympäri vuoden ja edellisen vuoden tulokset julkaistaan keväisin. 

Vuosi Vastaajamäärä Vastausprosentti
2020 2 366 80 %
2019 2 270 77 %
2018 2 104 79 %

Teemat