Sisällöt avainsanalla: työaika

Piirrustus, jossa kaksi ihmishahmoa seisoo suuren kellotaulun ääressä, toisella on kädessään harppi.
Alisuoriutuminen on työnantajien yleisesti käyttämä ilmaisu, jolla ei ole tarkkaa oikeudellista merkitystä.
Uutinen | 19.5.2023
Kasvu Labsin Ines Vaittinen ja Erika Reivala
Kasvu Labs elää arvojensa mukaista työelämää. Pieni ohjelmistoyritys vähensi työaikaa, muttei palkkaa. Yrityksen johto uskoo, että hyvinvoiva asiantuntija on tuottava asiantuntija.
Uutinen | 8.4.2022
Mies seisoo kuvassa kalenterin edessä.
TEKin juristeilta kysytään usein työpaikan vaihtamiseen liittyvistä asioista. Tilanteeseen liittyykin paljon huomioitavaa.
Uutinen | 8.4.2022
Suunnittelualan jäsenistölle tehtiin huhtikuussa kysely työaikakäytännöistä. 89 prosenttia suunnittelu- ja konsulttialan jäsenkyselyyn vastanneista kertoi, että ”kiiretilanteissa oletetaan, että venyn ja kerrytän saldoja”. Lähes 20 prosenttia vastaajista sanoi kuitenkin, ettei ehdi pitää kertyneitä plustuntejaan vapaana. Se on väärin.
Blogimerkintä | 16.8.2021
Avainsanat:
Voimassa oleva työaikalaki ei sovellu hyvin asiantuntijatyöhön ja uusiin työnteon muotoihin.
Blogimerkintä | 2.2.2017
Ilman kikyäkin ylempi toimihenkilö tekee varovaisestikin arvioiden keskimäärin kaksi tuntia viikossa ”taksvärkkiä”. Vuodessa siitä tulee sata tuntia.
Blogimerkintä | 6.10.2017
Pitkän koronavuoden jälkeen lienee paikallaan muistuttaa työntekijöiden – asiantuntijoidenkin – oikeudesta vapaaseen ja työaikasuojeluun.
Blogimerkintä | 7.6.2021
Avainsanat:
Tuottavuutta voi kasvattaa monin eri tavoin.
Blogimerkintä | 14.6.2021
Avainsanat:
Uusi työaikalaki on yksi viime vuosien tärkeimmistä lakiuudistuksista työelämässä. Moni TEKille tärkeä tavoite on toteutumassa.
Blogimerkintä | 12.6.2018
Avainsanat:
Parhaimmillaan paikallinen sopiminen on muutostilanteiden hallintaa, joka perustuu osapuolten tarpeisiin ja luottamukseen, ja siitä on hyötyä sekä työnantajalle että henkilöstölle.
Blogimerkintä | 14.1.2016