Sisällöt avainsanalla: työaika

Piirros henkilöstä, joka kantaa suurta paperipinoa, läppäriä ja kelloa.
Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia päivässä tai neljäkymmentä tuntia viikossa. Ylityö on työtä, joka ylittää nämä enimmäisrajat.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/paljonko-tekkilaiset-tekevat-ylitoita

Piirrustus, jossa kaksi ihmishahmoa seisoo suuren kellotaulun ääressä, toisella on kädessään harppi.
Alisuoriutuminen on työnantajien yleisesti käyttämä ilmaisu, jolla ei ole tarkkaa oikeudellista merkitystä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/mika-on-riittava-maara-tyota

Kasvu Labsin Ines Vaittinen ja Erika Reivala
Kasvu Labs elää arvojensa mukaista työelämää. Pieni ohjelmistoyritys vähensi työaikaa, muttei palkkaa. Yrityksen johto uskoo, että hyvinvoiva asiantuntija on tuottava asiantuntija.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/lyhyempi-tyoaika-lisaa-tehoja

Mies seisoo kuvassa kalenterin edessä.
TEKin juristeilta kysytään usein työpaikan vaihtamiseen liittyvistä asioista. Tilanteeseen liittyykin paljon huomioitavaa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tyopaikan-vaihtaminen-vaatii-tarkkuutta

Suunnittelualan jäsenistölle tehtiin huhtikuussa kysely työaikakäytännöistä. 89 prosenttia suunnittelu- ja konsulttialan jäsenkyselyyn vastanneista kertoi, että ”kiiretilanteissa oletetaan, että venyn ja kerrytän saldoja”. Lähes 20 prosenttia vastaajista sanoi kuitenkin, ettei ehdi pitää kertyneitä plustuntejaan vapaana. Se on väärin.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kylla-hyvan-uran-voi-tehda-normaalinkin-tyoajan-puitteissa

Voimassa oleva työaikalaki ei sovellu hyvin asiantuntijatyöhön ja uusiin työnteon muotoihin.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tyoaikalaki-uudistuu-kaikille-oikeus-tyoaikaan

Ilman kikyäkin ylempi toimihenkilö tekee varovaisestikin arvioiden keskimäärin kaksi tuntia viikossa ”taksvärkkiä”. Vuodessa siitä tulee sata tuntia.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kikyn-tyoajan-pidennys-teoriassa-ja-kaytannossa

Pitkän koronavuoden jälkeen lienee paikallaan muistuttaa työntekijöiden – asiantuntijoidenkin – oikeudesta vapaaseen ja työaikasuojeluun.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/asiantuntijatkin-tarvitsevat-tyoaikasuojelua

Tuottavuutta voi kasvattaa monin eri tavoin.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/huawein-mies-on-tavallaan-oikeassa

Uusi työaikalaki on yksi viime vuosien tärkeimmistä lakiuudistuksista työelämässä. Moni TEKille tärkeä tavoite on toteutumassa.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/sinun-jaksamisesi-ja-hyvinvointisi-tahden