Mies seisoo kuvassa kalenterin edessä.

Työpaikan vaihtaminen vaatii tarkkuutta

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin juristeilta kysytään usein työpaikan vaihtamiseen liittyvistä asioista. Tilanteeseen liittyykin paljon huomioitavaa.

Irtisanomisaikani on 14 vuorokautta. Milloin työsuhteeni päättyy, jos irtisanoudun 2.5.2022? Terv. Seppo

Hei Seppo! Jos irtisanomisaika on ilmoitettu päivissä, irtisanomisaikaan ei lueta sitä päivää, jolloin irtisanominen toimitetaan. Jos irtisanomis­aikasi on 14 päivää ja irtisanoudut 2.5.2022, päättyy työsuhde 16.5.2022. Jos 16.5.2022 on työpäiväsi, päättyy työsuhde tuona päivänä työvuoron jälkeen.

Irtisanomisaikani on yksi kuukausi. Milloin työsuhteeni päättyy, jos irtisanoudun 4.5.2022? Voiko työsuhde päättyä muuna kuin työpäivänäni, esimerkiksi sunnuntaina? Terv. Kaisa

Hei Kaisa! Jos irtisanomisaika on ilmoitettu kuukausissa, työsuhde päättyy samannumeroisena päivänä, kuin irtisanominen on toimitettu. Jos irtisanoudut 4.5.2022 ja irtisanomisaikasi on yksi kuukausi, päättyy työsuhteesi 4.6.2022. Työsuhde voi päättyä minä tahansa kalenteripäivänä.

Työsuhteessani ei noudateta mitään työehtosopimusta. Mikä on irtisanomis­aikani, kun työsopimuksessani ei ole mainintaa irtisanomisajasta? Terv. Kimmo

Hei Kimmo! Tilanteessasi irtisanomisaika määräytyy työsopimuslain mukaan. Tällöin työntekijän irtisanomisaika on 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta ja yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Olen vaihtamassa työpaikkaa. Milloin minun kannattaa irtisanoutua? Terv. Simon

Hei Simon! Nykyinen työsopimus kannattaa irtisanoa vasta, kun uusi työsopimus on allekirjoitettu. Liian aikainen irtisanoutuminen saattaisi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että työntekijä olisi täysin ilman työsuhdetta, jos potentiaalisessa uudessa työpaikassa tapahtuisikin jotakin yllättävää, esimerkiksi rekrytointiluvan epääminen.

Miten irtisanoutuminen pitää tehdä? Terv. Lisa

Hei Lisa! Irtisanoutuminen kannattaa tehdä siten, että työntekijä voi tarvittaessa näyttää toteen, että hän on irtisanoutunut ja irtisanoutumisen ajankohdan. Irtisanoutuminen tulee tehdä henkilökohtaisesti; työntekijä voi laatia kaksi saman sisältöistä irtisanomisilmoitusta, joista toinen jää työnantajalle ja toinen työntekijälle. Työntekijän kappaleeseen työnantajan edustaja kuittaa allekirjoituksellaan, että hän on vastaanottanut ilmoituksen. Jos henkilökohtaisesti irtisanoutuminen ei ole mahdollista voi työntekijä irtisanoutua esimerkiksi sähköisesti. Tällöin on syytä pyytää työnantajan edustajaa vahvistamaan kirjallisesti, että hän on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Mitä minun tulee huomioida, kun olen siirtymässä nykyisen työnantajani kilpailijan palvelukseen tämän vuoden aikana? Vuonna 2019 allekirjoitetussa työsopimuksessani on maininta kilpailukiellosta, jonka pituus on 6 kk työsuhteen päättymisen jälkeen. Terv. Seija

Hei Seija! Voit aloittaa työskentelyn nykyisen työnantajasi kilpailijalla vasta kun irtisanomisaika ja sen jälkeinen kilpailukieltoa koskeva rajoitusaika ovat päättyneet. Koska kilpailukieltosopimus on tehty ennen vuotta 2022 ja työsuhteesi päättyy vuoden 2022 aikana, ei työnantajan tarvitse maksaa rajoitusajalta korvausta.

Mitä lomille käy, kun vaihdan työpaikkaa? Terv. Veera

Hei Veera! Sinulle kertyy lomaa irtisanomis­ajalta samojen sääntöjen mukaan kuin muutoinkin työsuhteen aikana. Irtisanoutuminen ei vaikuta työntekijän oikeuteen pitää lomaa eikä työnantajan oikeuteen määrätä loman ajankohta; vuosilomaa koskevat periaatteet ovat siis normaalisti voimassa myös irtisanomisaikana. Niistä lomista, joita et ehdi pitää työsuhteesi aikana, maksetaan lomakorvaus loppupalkan maksun yhteydessä.

Olen irtisanoutunut. Maksetaanko minulle lomaraha pitämättömistä lomapäivistä, kun työsuhteeni päättyy? Terv. Lucas

Hei Lucas! Laissa ei ole mainintaa lomarahasta. Lomarahaa koskevat periaatteet voivatkin vaihdella. Useimmiten oikeus lomarahaan perustuu työehtosopimukseen. Mikäli työsuhteessasi ei kuulu noudattaa mitään työehto­sopimusta, ei työnantajalla ole lainkaan velvollisuutta maksaa lomarahaa, jos asiasta ei ole mainintaa työsopimuksessa eikä työnantajalla ole lomarahan maksamiseen liittyvää käytäntöä. On erittäin harvinaista, että työnantajalla olisi velvollisuus maksaa lomarahaa lomakor­vauksesta (eli pitämättömistä lomapäivistä) tilanteessa, jossa työntekijä on itse irtisanoutunut.

Työsuhteeni päättyi viime viikolla. Miten minun tulee toimia, jotta saan työtodistuksen? Terv. Matti

Hei Matti! Työntekijällä on oikeus saada työtodistus työsuhteen päättyessä, mikäli hän sitä pyytää. Työntekijän tulee ilmoittaa, haluaako hän suppean vai laajan työtodistuksen. Suppeaan työtodistukseen merkitään työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Laajaan työtodistukseen merkitään edellä mainittujen lisäksi myös työsuhteen päättymisen syy ja/tai arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Ole siis yhteydessä entiseen työnantajaasi, jotta sinulle toimitettaisiin työtodistus. Ongelmatilanteissa voit olla yhteydessä TEKin juristeihin tai oman alueesi työsuojeluviranomaiseen.

Irtisanomisajasta voi usein sopia

Työsopimuksella voidaan lain (ja mahdollisen työehtosopimuksen) rajoitusten puitteissa sopia irtisanomisajan pituudesta. Pisin sallittu irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos on sovittu pidemmästä ajasta, on sen sijasta noudatettava kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika voidaan sopia työnantajalle pidemmäksi kuin työntekijälle. Työntekijän irtisanomisaikaa ei voida sopia pidemmäksi kuin työnantajan. Jos näin kuitenkin on menetelty, on työntekijäänkin nähden voimassa se irtisanomisaika, jota työnantajan on noudatettava.