Sisällöt avainsanalla: muutosneuvottelut

Yhteistoimintaneuvottelut
Uusi yhteistoimintalaki tulee voimaan vuoden vaihteessa 2022.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/uusi-yhteistoimintalaki-tavoittelee-vuoropuhelua

Luottamusmies Heikki Harju edustaa työpaikallaan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä. Tukalilta tilanteilta on joskus vaikea välttyä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/luotto-pelaa-kummallakin-puolella-poytaa

Yt-lain tarkoittama yhteisymmärryksen tavoittelu ei toteudu.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kolme-tehtavaa-hallitukselle

Suomessa paikallisesta sopimisesta käytävässä poliittisessa keskustelussa väitetään, että Suomenkin kilpailukyky paranisi, jos vain Ruotsin ja Saksan malliin purettaisiin työehtosopimuksia ja heikennettäisiin työelämän lakeja riittävästi. Keskustelussa kuitenkin jätetään huomiotta se, että kummassakin maassa työntekijöillä on yrityksissä todellista päätösvaltaa.
Blogimerkintä
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tyontekijoiden-oikeudetko-kasvun-este

Vuosi 2015 ei unohdu kovin helposti yliopistomaailmassa työskenteleviltä.
Blogimerkintä

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/myllerrysten-vuosi-yliopistoissa

Jatkuvan vuoropuhelun sääntely tuli lakiin vuonna 2022.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/jatkuva-vuoropuhelu

Yksittäistä työntekijää koskevaa asiaa käsitellään työntekijän ja työnantajan välillä. Työntekijällä on kuitenkin oikeus vaatia, että asiasta on neuvoteltava myös hänen edustajansa kanssa.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/yhta-tyontekijaa-koskeva-yhteistoimintamenettely-tyovoiman-kayttoa-vahennettaessa

Tietoa muutosneuvotteluista (ent. yt-neuvottelut), jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/muutosneuvottelut

Pahin näyttää olevan ohi, mutta kymmenet tuhannet ehtivät kärsiä.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/koronan-nostattama-yt-hyokyaalto-meni-ohi

Työnantajista 82 prosenttia haluaa neuvotella työehdoista ensisijaisesti jonkun muun kuin henkilöstön valitseman edustajan kanssa, kertoo Akava Worksin tuore selvitys.
Uutinen
Avainsanat:

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/moni-tyonantaja-karsastaa-henkilostoedustajaa