Kolme tehtävää hallitukselle

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Yt-lain tarkoittama yhteisymmärryksen tavoittelu ei toteudu.

Media on sakeanaan ehdotuksia, kuinka palkansaajan asemaa heikentämällä saataisiin maan asiat kuntoon. Väitän kuitenkin, ettei kaikki paha ole ammattijärjestöstä lähtöisin, ja toimiva työelämä edellyttää myös työntekijän näkökulman vakavasti ottamista. Esitän tässä kolme tarpeellista työelämän uudistusta eduskuntaan pyrkivien puolueiden vapaasti tartuttavaksi.

1. Yt-laki uudistettava

Ensiksi, yhteistoimintalain henki irtisanomistilanteissa toteutuu nykyisin vain poikkeustapauksissa. Yleensä ratkaisujen yhteinen etsiminen ei toteudu; neuvotteleminen typistyy työnantajan ilmoituksen pitkitetyksi käsittelyksi.

Tarvitaan yt-lain uudistus, joka antaa palkansaajien neuvottelijoille oikeuden saada käyttöönsä irtisanomisaikeeseen johtanut selvitystyö perusteluineen. Tämä on tarpeen, jotta työntekijäosapuoli pystyisi esittämään toimivia vaihtoehtoja. Neuvottelijoille on myös taattava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa taustatöihin. Neuvottelu, jossa toinen osapuoli tekee sitä päätoimisesti konsulttien avustuksella ja toinen oman toimen ohella, on väistämättä epätasapainoinen. Lain tarkoittama yhteisymmärryksen tavoittelu ei käytännössä toteudu.

2. Palkansaajajärjestöille kanneoikeus

Toiseksi, palkansaajajärjestöille on saatava kanneoikeus jäseniään koskevissa työelämän lakien rikkomistapauksissa. Työehtosopimusaloillahan on tätä varten työtuomioistuin, mutta sopimuksettomilla aloilla ei ole toimivaa menettelyä puuttua laittomuuksiin, koska se on niillä lähtökohtaisesti yksityisoikeudellinen kysymys. Pätkittyvässä työelämässä oman työnantajan haastaminen raastupaan on palkan-saajalle varsin uhkarohkea temppu. Kanneoikeus loisi rauhanomaisen ja työntekijän kannalta turvallisen tavan vaatia lakien mukaista kohtelua.

3. Ihmisten saatava työskennellä eläkeikään asti

Kolmanneksi, nyt tekeillä olevassa eläkeuudistuksessa kiristetään eri tavoin eläkkeelle siirtymisen ehtoja. Pelkkä eläkeiän nosto ja varhaiseläkeväylien tukkiminen eivät pidennä työuria, ellei samalla puututa syihin, jotka aiheuttavat ikäsyrjintää työpaikoilla. On tiedossa, että yli 50-vuotiaiden kohdalla työmarkkinat toimivat todella huonosti. Tutkimuksen mukaan Suomeen on syntymässä köyhien eläkeläisten joukko, koska heidän työuransa ovat päättyneet ennen aikojaan.

Tarvitaan siis työeläkeuudistuksen jatko, jonka tuloksena ihmiset saavat myös käytännössä työskennellä eläkeikään saakka.

Avainsanat: