Edunvalvonta

Suomalainen työelämä perustuu vahvasti sopimiseen. Sinun ei tarvitse sopia kaikesta yksin, TEK edustaa jäseniään mm. työehtosopimusneuvotteluissa.

Työehtosopimusneuvottelut

Tiesitkö, että mm. lomarahat, palkalliset vanhempainvapaat ja sairasajan palkka eivät tule laista. Nämä työsuhteen ehdot tulevat työehtosopimuksesta. Edustamme sinua työehtosopimusneuvotteluissa. Työehtosopimuksessa sovitut palkat ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa henkilökohtaisessa työsopimuksessa tai paikallisessa työpaikkakohtaisessa sopimuksessa. Lue lisää neuvottelutoiminnasta

Työsopimus

Autamme sinua myös henkilökohtaisen työsopimuksen kanssa. Näytä se lakimiehillemme ennen sopimuksen allekirjoittamista, jos olet vähänkin epävarma sopimuksen kirjauksista. Erityisesti esimerkiksi kilpailukieltosopimukset ja ulkomaan komennusten sopimukset on hyvä aina käydä läpi lakimiehen kanssa ennen sellaisen allekirjoittamista. Katso videovinkkimme liittyen työsopimuksiin

luottamusmies JA PAIKALLINEN SOPIMINEN

Työpaikalla ammattiliittoon kuuluvaa ylempää toimihenkilöä edustaa luottamusmies. Hän on lähin tukesi työpaikalla. Saat luottamusmieheltäsi apua työsuhdekysymyksissä sekä ristiriita- ja neuvottelutilanteissa. Luottamusmies edustaa myös henkilöstöä paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa. Yhä useammalla työpaikalla sovitaan paikallisesti esimerkiksi palkkauksesta, työajoista tai koulutuksesta. Lue lisää edunvalvonnasta työpaikoilla

MYÖS Näitä asioita ajamme:

 • Prosenttimääräiset yleiskorotukset henkilökohtaisen palkkakehityksen pohjaksi
 • Ylityö- ja matka-aikojen korvaaminen
 • Jäsenten työhyvinvointi ja työsuojelu (erityisesti asiantuntijatyön näkökulmasta)
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen
 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
 • Reilu ja kannustava työelämä
 • Työurien pidentämiseen kannustavat työehdot
 • Työelämän muutostilanteissa tukeminen
 • Ammatillisen osaamisen kehittäminen
 • Ammattiliittojen kanneoikeus
 • Työelämän tasa-arvo
 • Työntekijöiden ja työnantajan välinen jatkuva dialogi ja yhteistoiminta, pyrkimys molemminpuoliseen luottamukseen

 • Henkilöstöedustamisen (luottamusmiehet) sekä sen vaatimien toimintaedellytysten vahvistaminen

TEK kuuluu Akavaan, joka edistää korkeakoulutettujen asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla vaikuttamalla esimerkiksi vero-, sosiaali-, työllisyys- ja koulutusasioihin. 

Asiasanat: