Edunvalvonta

Suomalainen työelämä perustuu vahvasti sopimiseen. Sinun ei tarvitse neuvotella kaikkea yksin.

Työsuhteen ehdoista neuvotellaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken. TEK neuvottelee osana akavalaisia neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa. Etenkin yksityisellä sektorilla myös oma aktiivisuutesi on merkittävässä asemassa palkkaneuvotteluissa. Tässä auttavat TEKin henkilökohtainen palkkaneuvonta, Palkkanosturi ja urapalvelut. TEK kuuluu myös Akavaan, joka edistää korkeakoulutettujen asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla vaikuttamalla esimerkiksi vero-, sosiaali-, työllisyys- ja koulutusasioihin. 

Työpaikoilla henkilöstöryhmäsi valitsemat luottamusmiehet edustavat tekkiläisiä ja kaikkia akavalaisia työsuhdeasioissa sekä auttavat työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnassa. Työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on hoitaa työpaikan työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi työpaikoilla toimii akavalaisten muodostamia työpaikkayhdistyksiä, jotka tukevat jäseniä 

Näitä asioita ajamme:

  • Prosenttimääräiset yleiskorotukset henkilökohtaisen palkkakehityksen pohjaksi
  • Ylityö- ja matka-aikojenkorvaaminen
  • Jäsenten työhyvinvointi ja työsuojelu
  • Työn ja perheen yhteensovittaminen
  • Reilu ja kannustava työelämä
  • Työurien pidentämiseen kannustavat työehdot
  • Työelämän muutostilanteissa tukeminen
  • Ammatillisen osaamisen kehittäminen
  • Ammattiliittojen kanneoikeus
  • Työelämän tasa-arvo
Asiasanat: